Gratis door de STAP subsidieregeling – Voor al onze opleidingen en cursussen is er de subsidieregeling ‘STAP-budget’ waarmee je maximaal € 1.000,- per jaar van de gemaakte studiekosten vergoed kunt krijgen. Aanvragen doe je via het UWV

BasisCoach

In de online beroepsopleiding BasisCoach leer je alle gespreksvaardigheden en coachingstechnieken die je nodig hebt om op een professionele manier mensen te begeleiden.

Praktisch en praktijkgericht!

praktijkvoering

Alles over deze opleiding

Druk op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie

BasisCoach

In de online beroepsopleiding BasisCoach leer je alle benodigde vaardigheden om mensen op een professionele manier als coach te kunnen begeleiden. En omdat we de Academie voor Holistisch Coachen zijn, betekent dit dat je als coach niet alleen kijkt naar de mentale of psychische factoren achter het menselijk gedrag, maar naar de mens als geheel (holos) en hier dus ook de lichamelijke, energetische en emotionele kanten van de mens en vraagstukken rondom zingeving bij betrekt.

Een goede gerichte basisopleiding op HBO niveau met daarin:

 • Een stevige theoretische basis over het vak coaching
 • Gespreksvaardigheden, zodat je betekenisvolle, open en respectvolle gesprekken kunt voeren, de regie in een gesprek behoudt en je de verdieping bereikt waardoor jouw cliënt tot inzichten komt
 • Zes belangrijke coachingstechnieken die je als coach gebruikt tijdens je gesprekken ter vergroting van het inzicht in het eigen gedrag bij jouw cliënten
 • Handvatten voor het inrichten van een succesvol coachingsgesprek en van een serie coachingsgesprekken.

Hoe gebruik je deze opleiding in de praktijk?

Alles wat je leert en ervaart in de opleiding BasisCoach kan je gebruiken in jouw huidige werk, binnen jouw huidige organisatie. En dat zien we ook veel gebeuren: afgestudeerde deelnemers hebben direct meerwaarde voor hun organisatie! Dat is ook de reden dat veel werkgevers deze opleiding vergoeden.

Je kunt deze opleiding ook gebruiken als aanvulling op eerder gevolgde beroepsopleidingen. Bijvoorbeeld als je werkzaam bent als masseur, als schoonheidsspecialist, als diëtist, als sporttrainer, als HR-medewerker, als coördinator of als leidinggevende.

Zoek je een combinatie van een vaste baan met een eigen praktijk? Ook daarbij geeft deze opleiding je belangrijke ondersteunende vaardigheden zodat je op hoog niveau mensen kunt begeleiden. Je krijgt in deze opleiding tevens alle benodigde informatie over het opzetten van een eigen praktijk. Dus ook dat is hiermee mogelijk.

Als coach begeleid je mensen bij het vergroten van inzicht in hun eigen gedrag. Om dat te leren is het van belang dat je dit inzicht ook over je eigen gedrag hebt gekregen. Dat je jezelf en jouw gedachten, veronderstellingen en gevoeligheden voldoende kent waardoor je de problemen van jouw cliënt minder snel ‘meeneemt’ of ‘overneemt’.

Dat maakt deze opleiding extra interessant: je leer veel over het gedrag van anderen én veel over jezelf. Vaak horen we dan ook dat mensen die de opleiding zijn gaan volgen dit ervaren als ‘een cadeau voor zichzelf’!

Voor meer informatie bekijk onze brochure

Inhoud opleiding BasisCoach

In deze online opleiding leer je hoe je mensen kunt begeleiden op hun eigen ontwikkelpad. Coachen is een vorm van begeleiding waarin ‘een goed gesprek voeren met elkaar’ centraal staat. En om dat onder de knie te krijgen is er de opleiding BasisCoach.

Je leert allereerst een stevige basis aan gespreksvaardigheden. Zodat je goed kunt aansluiten bij jouw gesprekspartner, je met je volle aandacht bij het gesprek bent en zo min mogelijk oordeelt, jij de regie houdt over het gesprek en jouw gesprekspartner zich veilig en vrij voelt om zijn/haar verhaal met jou te delen en een ontwikkelproces met zichzelf aangaat.
Ook krijg je handvatten aangereikt over hoe je een coachingsgesprek opbouwt en welke vorm en inhoud je geeft aan een serie coachingsgesprekken.

Daarnaast leer je zes coachingstechnieken die jouw gesprekspartners helpen om meer inzicht te krijgen in hun eigen gedrag, de veronderstellingen waarmee ze rondlopen, de achtergronden bij problemen die ze ervaren en de hulpbronnen die ze kunnen inzetten om hun leven op een prettiger manier te ervaren. Deze coachingstechnieken zijn:

 • Tijdlijn levensloop
 • NLP werkmodel
 • WandelCoaching
 • G-schema (uit de Cognitieve gedragstherapie)
 • Werken met schalen (Oplossingsgericht Coachen)
 • Logische Niveaus (NLP).

De opleiding kent een duidelijke structuur en werkwijze: thuis bekijk je de lesvideo’s en lees en leer je de theorie en achtergronden zoals die zijn vastgelegd in het schriftelijk lesmateriaal. Daarna ga je het geleerde in de praktijk brengen door het toe te passen in gesprekken thuis, op het werk, met mensen in jouw omgeving, buurt of sportvereniging. Overal waar je andere mensen tegenkomt kan je de nieuwe vaardigheden in praktijk brengen. Een leuke, speelse en leerzame manier om ervaring op te doen. Naast nieuwe ervaringen komen er vast ook vragen boven. Deze kan je tijdens de opleiding stellen aan docent Mark van Riel. Vervolgens ga je verder met het in praktijk brengen, net zolang tot je het gevoel hebt dat je de kennis en vaardigheden echt kunt toepassen.

Opleidingsprogramma

De opleiding BasisCoach volg je in je eigen tijd op het moment dat het jou uitkomt. De maximale studieduur is 2 jaar en de studiebegeleiding is voor jou beschikbaar gedurende één jaar.

De opleiding kent de volgende programma onderdelen:

 • Gespreksvaardigheden zoals rapport maken, luistervaardigheden, vragen stellen, regie houden, representatiesystemen, feedback geven, waarnemen.
 • Zes coachingstechnieken.
 • Mogelijkheid tot het stellen van vragen (via email) naar aanleiding van praktijkervaringen die je hebt opgedaan in het toepassen van de vaardigheden en technieken.
 • Deelname aan e-Flow, de digitale leeromgeving van de opleiding BasisCoach met daarin al het schriftelijk lesmateriaal en lesvideo’s.

De opleiding BasisCoach kent 3 tussentijdse elektronische toetsen over de lesstof. Deze toetsen kan je vanuit huis online maken. Als je wilt kan je 2x een video-opname van 30 minuten insturen van een door jou gevoerd coachingsgesprek (coachee hoeft niet in beeld te zijn) voor feedback.

Na het behalen van deze examenonderdelen ontvang je het diploma BasisCoach van de Academie voor Holistisch Coachen.

Wil je meer leren over wat er komt kijken bij opzetten van een eigen praktijk? In e-Flow vind je 3 gratis lesvideo’s zodat je je hierop goed kunt voorbereiden.

Startdata

Je kunt op elk gewenst moment starten met deze online training.

Studiekosten

Kosten voor de opleiding BasisCoach zijn € 1.000,-.

De studiekosten zijn:

 • inclusief 2 jaar lang toegang tot e-Flow, de digitale leeromgeving van de opleiding BasisCoach met daarin alle lesvideo’s en schriftelijk lesmateriaal.
 • inclusief feedback n.a.v. door jou ingestuurde emails en/of coachingsvideo’s.
 • inclusief examengeld.

STAP-subsidieregeling
Voor al onze opleidingen en cursussen kan je gebruik maken van de subsidieregeling ‘STAP-budget’ waarmee je maximaal € 1.000,- per jaar van de gemaakte studiekosten vergoed kunt krijgen. Als je je hebt ingeschreven voor de opleiding of cursus ontvang je van ons het formulier waarmee je de aanvraag bij het UWV kunt indienen. Meer informatie vind je op de website van de overheid. Krijg je de subsidie niet toegewezen dan annuleren wij jouw inschrijving automatisch.

BTW
Vanaf de start in 2007 is de Academie voor Holistisch Coachen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij BTW vrijgesteld zijn.

Vergoeding door derden
In veel gevallen is het deelnemers gelukt de opleiding vergoed te krijgen door de werkgever.

Studiebelasting
Gemiddelde studiebelasting is 5 uur per week bij een studieduur van 6 maanden en is als volgt opgebouwd:

 • lezen lesmateriaal
 • bekijken lesvideo’s
 • oefenen van vaardigheden en technieken met familieleden, vrienden, bekenden etc.
 • maken van 3 elektronische tussentijdse kennistoetsen.

De studiebelasting bedraagt 7 ECTS.

Toelatingseisen
Als deelnemer aan de opleiding BasisCoach moet je het niveau van de opleiding kunnen volgen. Er is daarom minimaal een MBO-3 niveau vooropleiding vereist.

Opleidingsniveau

De opleiding BasisCoach is een opleiding op HBO niveau. Om de opleiding goed te kunnen volgen betekent dit dat deelnemers aan deze opleiding een vooropleiding op minimaal MBO-3 niveau hebben afgerond. Het opleidingsniveau is vastgesteld door accreditatie organisatie KTNO.

Accreditaties

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. De KTNO-accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

De opleiding BasisCoach is als nascholing geaccrediteerd door de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN),
voor het maximaal aantal (60) nascholingspunten met volgnummer 2023-N2403-012.

 

Vanaf de start van de Academie voor Holistisch Coachen in 2007 mogen wij het keurmerk van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) voeren. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze inschrijving voldoen wij officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die hierbij worden gehanteerd omtrent betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens. Dit betekent een officiële erkenning van onze opleiding en bevestigt de hoge vakinhoudelijke kwaliteit, begeleiding en service.

NRTODe Academie voor Holistisch Coachen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Dit is de brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland en is o.a. gericht op het bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen. Het lidmaatschap en keurmerk van de NRTO geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij hun keuze voor de Academie voor Holistisch Coachen als opleider.
Wij conformeren ons aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen, met de Gedragscode en met de Klachtenprocedure (op te vragen via info@holistischcoachen.nl). Tevens zijn wij als lid van de NRTO aangesloten bij de Geschillencommissie Consumenten.

Ervaringen

Miriam:Ik vond de opleiding heel fijn om te doen. De informatie was erg duidelijk en ik kon lekker zelfstandig aan de slag ermee. Ik heb veel inzichten opgedaan. Dank daarvoor!”

 

Sjoerd: “De opleiding BasisCoach van de Academie voor Holistisch Coachen heeft mij het vertrouwen gegeven om aan de slag te gaan. Het is – zoals de naam al zegt – echt een basisopleiding. Verdieping kun je deels uit de boeken op de boekenlijst halen, maar ik raad aan daarvoor nog aanvullende cursussen of opleidingen te volgen.

De opleiding reikt verschillende interessante en bruikbare coachingtechnieken aan. Daarnaast leer je ook luister- en gespreksvaardigheden. En wat ik vooral ook erg prettig vond was dat er uitleg was over de opbouw van een serie coachingsgesprekken en hoe je een sessie indeelt. De communicatie met de begeleiding verliep verder erg soepel.”

 

Gwen: De opleiding BasisCoach kwam voor mij als geroepen. Ik was lange tijd werkzaam in een branche waarvan ik in mijn hart wist dat mijn toekomst er niet lag. Het coachen begon te roepen als mogelijke carriereswitch. Maar gezien mijn situatie destijds, een bijna fulltime baan, twee kleine kinderen en midden in een scheiding, was het praktisch onmogelijk om op een leslocatie op een vaste dag te verschijnen. En toen vond ik de opleiding BasisCoach!. Na een heel prettig telefoon gesprek voelde het meteen goed. Dit moest het dan zijn. Online en in mijn eigen tijd.   

Ik heb aldoor het gevoel gehad dat ondanks dat het online was de ondersteuning aanwezig was. Door het aanbod van zowel video’s als tekst dringt het beter door. En met name de flexibiliteit zonder professionaliteit te verliezen heb ik als waardevol ervaren. Daarnaast erg praktisch zodat je er eigenlijk meteen mee aan de slag kunt.

Echt een fijne en goede basis/start. Om verder meer te gaan en nog veeeeel meer over het prachtige coachvak te leren en vooral te doen! En voor mij persoonlijk was de start van deze opleiding het begin van een nieuwe carrière. Inmiddels woon ik alweer ruim een jaar alleen met mijn kinderen, coach ik fulltime via mijn werk en ben mijn eigen coachpraktijk gestart.”

 

Ellen: “Ik vind de opleiding leuk omdat de informatie mij aanspreekt en boeit. De geleerde stof kan meteen in de praktijk gebracht worden, leuk om daar wat mee te spelen terwijl ik met mensen in gesprek ben. Ik leer mezelf ook beter kennen, dat is leerzaam voor mij. De lesstof is overzichtelijk en duidelijk, de video’s een goede aanvulling.”

 

Wendy: “Ik vind de opleiding super interessant! Het geeft me echt handvatten waar ik naar op zoek was. Vanuit mijn bedrijf wil ik mensen helpen die klachten hebben die het gevolg zijn van een pestverleden (dit doe ik als coach en als ervaringsdeskundige). Ik heb al wel ervaring als coach, maar merkte dat ik toch nog wel wat handvatten kon gebruiken om mijn cliënten nog gerichtere hulp te kunnen bieden. Ik was in eerste instantie met een bachelor psychologie begonnen, maar vond dit veel te theoretisch en merkte dat dit niet voorzag in de informatie waar ik eigenlijk naar op zoek was. Toen ik deze opleiding bij jullie vond was ik meteen enthousiast en ik moet zeggen, het bevalt me echt super goed. Dit was dus écht de informatie waar ik naar op zoek was en waar ik iets mee kan.

Ik vind de opbouw fijn, de filmpjes erbij zijn prettig ter ondersteuning. Ik ben super blij en tevreden met deze opleiding en helpt deze mij erg goed bij het opzetten van mijn coachpraktijk.”

 

Avelino: “Ik heb de opleiding echt als geweldig ervaren. De theorie is kort en krachtig. Modules zijn mooi uit elkaar gehouden en geschreven. Lay out is mooi. Leest makkelijk weg. Veel voorbeelden. Theorie wordt goed uitgelegd en ook in duidelijke taal. De filmpjes zijn ook goed gemaakt.
Vond het vooral erg fijn dat je alles in je eigen tempo kan maken en het maakt niet uit waar je bent. Dit zorgt ervoor dat je flexibel kan leren. Omdat ik erg druk ben met werken en gezinsleven is dit echt ideaal. 
Vond de docent ook erg fijn. Hij legt goed uit, neemt de tijd, spreekt langzaam en is fijn om naar te luisteren.”

 

Cristel: “Ik vind de opleiding enorm interessant en vlieg er op sommige momenten doorheen! Wil het allemaal zo graag weten… en kan vaak niet wachten de volgende stap te zetten. Alles schrijf ik op van elke les in een mooi groot schrift. Zo hou ik alles bij en sla ik alles beter op en kan ik het terugkijken.”

 

Chris: “Ik vond de opleiding heerlijk overzichtelijk, duidelijk en goed te begrijpen, fijn met voorbeelden ook. Wat ik wel mis in een online opleiding is de uitvoering die je niet kunt oefenen met mededeelnemers, maar ja, daarvoor is het natuurlijk ook een online opleiding. Verder goeie begeleiding, snel antwoorden op vragen. Dus heel erg bedankt hiervoor!”

BasisCoach

In de online beroepsopleiding BasisCoach leer je alle benodigde vaardigheden om mensen op een professionele manier als coach te kunnen begeleiden. En omdat we de Academie voor Holistisch Coachen zijn, betekent dit dat je als coach niet alleen kijkt naar de mentale of psychische factoren achter het menselijk gedrag, maar naar de mens als geheel (holos) en hier dus ook de lichamelijke, energetische en emotionele kanten van de mens en vraagstukken rondom zingeving bij betrekt.

Een goede gerichte basisopleiding op HBO niveau met daarin:

 • Een stevige theoretische basis over het vak coaching
 • Gespreksvaardigheden, zodat je betekenisvolle, open en respectvolle gesprekken kunt voeren, de regie in een gesprek behoudt en je de verdieping bereikt waardoor jouw cliënt tot inzichten komt
 • Zes belangrijke coachingstechnieken die je als coach gebruikt tijdens je gesprekken ter vergroting van het inzicht in het eigen gedrag bij jouw cliënten
 • Handvatten voor het inrichten van een succesvol coachingsgesprek en van een serie coachingsgesprekken.

Hoe gebruik je deze opleiding in de praktijk?

Alles wat je leert en ervaart in de opleiding BasisCoach kan je gebruiken in jouw huidige werk, binnen jouw huidige organisatie. En dat zien we ook veel gebeuren: afgestudeerde deelnemers hebben direct meerwaarde voor hun organisatie! Dat is ook de reden dat veel werkgevers deze opleiding vergoeden.

Je kunt deze opleiding ook gebruiken als aanvulling op eerder gevolgde beroepsopleidingen. Bijvoorbeeld als je werkzaam bent als masseur, als schoonheidsspecialist, als diëtist, als sporttrainer, als HR-medewerker, als coördinator of als leidinggevende.

Zoek je een combinatie van een vaste baan met een eigen praktijk? Ook daarbij geeft deze opleiding je belangrijke ondersteunende vaardigheden zodat je op hoog niveau mensen kunt begeleiden. Je krijgt in deze opleiding tevens alle benodigde informatie over het opzetten van een eigen praktijk. Dus ook dat is hiermee mogelijk.

Als coach begeleid je mensen bij het vergroten van inzicht in hun eigen gedrag. Om dat te leren is het van belang dat je dit inzicht ook over je eigen gedrag hebt gekregen. Dat je jezelf en jouw gedachten, veronderstellingen en gevoeligheden voldoende kent waardoor je de problemen van jouw cliënt minder snel ‘meeneemt’ of ‘overneemt’.

Dat maakt deze opleiding extra interessant: je leer veel over het gedrag van anderen én veel over jezelf. Vaak horen we dan ook dat mensen die de opleiding zijn gaan volgen dit ervaren als ‘een cadeau voor zichzelf’!

Voor meer informatie bekijk onze brochure

Inhoud opleiding BasisCoach

In deze online opleiding leer je hoe je mensen kunt begeleiden op hun eigen ontwikkelpad. Coachen is een vorm van begeleiding waarin ‘een goed gesprek voeren met elkaar’ centraal staat. En om dat onder de knie te krijgen is er de opleiding BasisCoach.

Je leert allereerst een stevige basis aan gespreksvaardigheden. Zodat je goed kunt aansluiten bij jouw gesprekspartner, je met je volle aandacht bij het gesprek bent en zo min mogelijk oordeelt, jij de regie houdt over het gesprek en jouw gesprekspartner zich veilig en vrij voelt om zijn/haar verhaal met jou te delen en een ontwikkelproces met zichzelf aangaat.
Ook krijg je handvatten aangereikt over hoe je een coachingsgesprek opbouwt en welke vorm en inhoud je geeft aan een serie coachingsgesprekken.

Daarnaast leer je zes coachingstechnieken die jouw gesprekspartners helpen om meer inzicht te krijgen in hun eigen gedrag, de veronderstellingen waarmee ze rondlopen, de achtergronden bij problemen die ze ervaren en de hulpbronnen die ze kunnen inzetten om hun leven op een prettiger manier te ervaren. Deze coachingstechnieken zijn:

 • Tijdlijn levensloop
 • NLP werkmodel
 • WandelCoaching
 • G-schema (uit de Cognitieve gedragstherapie)
 • Werken met schalen (Oplossingsgericht Coachen)
 • Logische Niveaus (NLP).

De opleiding kent een duidelijke structuur en werkwijze: thuis bekijk je de lesvideo’s en lees en leer je de theorie en achtergronden zoals die zijn vastgelegd in het schriftelijk lesmateriaal. Daarna ga je het geleerde in de praktijk brengen door het toe te passen in gesprekken thuis, op het werk, met mensen in jouw omgeving, buurt of sportvereniging. Overal waar je andere mensen tegenkomt kan je de nieuwe vaardigheden in praktijk brengen. Een leuke, speelse en leerzame manier om ervaring op te doen. Naast nieuwe ervaringen komen er vast ook vragen boven. Deze kan je tijdens de opleiding stellen aan docent Mark van Riel. Vervolgens ga je verder met het in praktijk brengen, net zolang tot je het gevoel hebt dat je de kennis en vaardigheden echt kunt toepassen.

Opleidingsprogramma

De opleiding BasisCoach volg je in je eigen tijd op het moment dat het jou uitkomt. De maximale studieduur is 2 jaar en de studiebegeleiding is voor jou beschikbaar gedurende één jaar.

De opleiding kent de volgende programma onderdelen:

 • Gespreksvaardigheden zoals rapport maken, luistervaardigheden, vragen stellen, regie houden, representatiesystemen, feedback geven, waarnemen.
 • Zes coachingstechnieken.
 • Mogelijkheid tot het stellen van vragen (via email) naar aanleiding van praktijkervaringen die je hebt opgedaan in het toepassen van de vaardigheden en technieken.
 • Deelname aan e-Flow, de digitale leeromgeving van de opleiding BasisCoach met daarin al het schriftelijk lesmateriaal en lesvideo’s.

De opleiding BasisCoach kent 3 tussentijdse elektronische toetsen over de lesstof. Deze toetsen kan je vanuit huis online maken. Als je wilt kan je 2x een video-opname van 30 minuten insturen van een door jou gevoerd coachingsgesprek (coachee hoeft niet in beeld te zijn) voor feedback.

Na het behalen van deze examenonderdelen ontvang je het diploma BasisCoach van de Academie voor Holistisch Coachen.

Wil je meer leren over wat er komt kijken bij opzetten van een eigen praktijk? In e-Flow vind je 3 gratis lesvideo’s zodat je je hierop goed kunt voorbereiden.

Startdata

Je kunt op elk gewenst moment starten met deze online training.

Studiekosten

Kosten voor de opleiding BasisCoach zijn € 1.000,-.

De studiekosten zijn:

 • inclusief 2 jaar lang toegang tot e-Flow, de digitale leeromgeving van de opleiding BasisCoach met daarin alle lesvideo’s en schriftelijk lesmateriaal.
 • inclusief feedback n.a.v. door jou ingestuurde emails en/of coachingsvideo’s.
 • inclusief examengeld.

STAP-subsidieregeling
Voor al onze opleidingen en cursussen kan je gebruik maken van de subsidieregeling ‘STAP-budget’ waarmee je maximaal € 1.000,- per jaar van de gemaakte studiekosten vergoed kunt krijgen. Als je je hebt ingeschreven voor de opleiding of cursus ontvang je van ons het formulier waarmee je de aanvraag bij het UWV kunt indienen. Meer informatie vind je op de website van de overheid. Krijg je de subsidie niet toegewezen dan annuleren wij jouw inschrijving automatisch.

BTW
Vanaf de start in 2007 is de Academie voor Holistisch Coachen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij BTW vrijgesteld zijn.

Vergoeding door derden
In veel gevallen is het deelnemers gelukt de opleiding vergoed te krijgen door de werkgever.

Studiebelasting
Gemiddelde studiebelasting is 5 uur per week bij een studieduur van 6 maanden en is als volgt opgebouwd:

 • lezen lesmateriaal
 • bekijken lesvideo’s
 • oefenen van vaardigheden en technieken met familieleden, vrienden, bekenden etc.
 • maken van 3 elektronische tussentijdse kennistoetsen.

De studiebelasting bedraagt 7 ECTS.

Toelatingseisen
Als deelnemer aan de opleiding BasisCoach moet je het niveau van de opleiding kunnen volgen. Er is daarom minimaal een MBO-3 niveau vooropleiding vereist.

Opleidingsniveau

De opleiding BasisCoach is een opleiding op HBO niveau. Om de opleiding goed te kunnen volgen betekent dit dat deelnemers aan deze opleiding een vooropleiding op minimaal MBO-3 niveau hebben afgerond. Het opleidingsniveau is vastgesteld door accreditatie organisatie KTNO.

Accreditaties

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. De KTNO-accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

De opleiding BasisCoach is als nascholing geaccrediteerd door de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN),
voor het maximaal aantal (60) nascholingspunten met volgnummer 2023-N2403-012.

 

Vanaf de start van de Academie voor Holistisch Coachen in 2007 mogen wij het keurmerk van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) voeren. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze inschrijving voldoen wij officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die hierbij worden gehanteerd omtrent betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens. Dit betekent een officiële erkenning van onze opleiding en bevestigt de hoge vakinhoudelijke kwaliteit, begeleiding en service.

NRTODe Academie voor Holistisch Coachen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Dit is de brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland en is o.a. gericht op het bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen. Het lidmaatschap en keurmerk van de NRTO geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij hun keuze voor de Academie voor Holistisch Coachen als opleider.
Wij conformeren ons aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen, met de Gedragscode en met de Klachtenprocedure (op te vragen via info@holistischcoachen.nl). Tevens zijn wij als lid van de NRTO aangesloten bij de Geschillencommissie Consumenten.

Ervaringen

Miriam:Ik vond de opleiding heel fijn om te doen. De informatie was erg duidelijk en ik kon lekker zelfstandig aan de slag ermee. Ik heb veel inzichten opgedaan. Dank daarvoor!”

 

Sjoerd: “De opleiding BasisCoach van de Academie voor Holistisch Coachen heeft mij het vertrouwen gegeven om aan de slag te gaan. Het is – zoals de naam al zegt – echt een basisopleiding. Verdieping kun je deels uit de boeken op de boekenlijst halen, maar ik raad aan daarvoor nog aanvullende cursussen of opleidingen te volgen.

De opleiding reikt verschillende interessante en bruikbare coachingtechnieken aan. Daarnaast leer je ook luister- en gespreksvaardigheden. En wat ik vooral ook erg prettig vond was dat er uitleg was over de opbouw van een serie coachingsgesprekken en hoe je een sessie indeelt. De communicatie met de begeleiding verliep verder erg soepel.”

 

Gwen: De opleiding BasisCoach kwam voor mij als geroepen. Ik was lange tijd werkzaam in een branche waarvan ik in mijn hart wist dat mijn toekomst er niet lag. Het coachen begon te roepen als mogelijke carriereswitch. Maar gezien mijn situatie destijds, een bijna fulltime baan, twee kleine kinderen en midden in een scheiding, was het praktisch onmogelijk om op een leslocatie op een vaste dag te verschijnen. En toen vond ik de opleiding BasisCoach!. Na een heel prettig telefoon gesprek voelde het meteen goed. Dit moest het dan zijn. Online en in mijn eigen tijd.   

Ik heb aldoor het gevoel gehad dat ondanks dat het online was de ondersteuning aanwezig was. Door het aanbod van zowel video’s als tekst dringt het beter door. En met name de flexibiliteit zonder professionaliteit te verliezen heb ik als waardevol ervaren. Daarnaast erg praktisch zodat je er eigenlijk meteen mee aan de slag kunt.

Echt een fijne en goede basis/start. Om verder meer te gaan en nog veeeeel meer over het prachtige coachvak te leren en vooral te doen! En voor mij persoonlijk was de start van deze opleiding het begin van een nieuwe carrière. Inmiddels woon ik alweer ruim een jaar alleen met mijn kinderen, coach ik fulltime via mijn werk en ben mijn eigen coachpraktijk gestart.”

 

Ellen: “Ik vind de opleiding leuk omdat de informatie mij aanspreekt en boeit. De geleerde stof kan meteen in de praktijk gebracht worden, leuk om daar wat mee te spelen terwijl ik met mensen in gesprek ben. Ik leer mezelf ook beter kennen, dat is leerzaam voor mij. De lesstof is overzichtelijk en duidelijk, de video’s een goede aanvulling.”

 

Wendy: “Ik vind de opleiding super interessant! Het geeft me echt handvatten waar ik naar op zoek was. Vanuit mijn bedrijf wil ik mensen helpen die klachten hebben die het gevolg zijn van een pestverleden (dit doe ik als coach en als ervaringsdeskundige). Ik heb al wel ervaring als coach, maar merkte dat ik toch nog wel wat handvatten kon gebruiken om mijn cliënten nog gerichtere hulp te kunnen bieden. Ik was in eerste instantie met een bachelor psychologie begonnen, maar vond dit veel te theoretisch en merkte dat dit niet voorzag in de informatie waar ik eigenlijk naar op zoek was. Toen ik deze opleiding bij jullie vond was ik meteen enthousiast en ik moet zeggen, het bevalt me echt super goed. Dit was dus écht de informatie waar ik naar op zoek was en waar ik iets mee kan.

Ik vind de opbouw fijn, de filmpjes erbij zijn prettig ter ondersteuning. Ik ben super blij en tevreden met deze opleiding en helpt deze mij erg goed bij het opzetten van mijn coachpraktijk.”

 

Avelino: “Ik heb de opleiding echt als geweldig ervaren. De theorie is kort en krachtig. Modules zijn mooi uit elkaar gehouden en geschreven. Lay out is mooi. Leest makkelijk weg. Veel voorbeelden. Theorie wordt goed uitgelegd en ook in duidelijke taal. De filmpjes zijn ook goed gemaakt.
Vond het vooral erg fijn dat je alles in je eigen tempo kan maken en het maakt niet uit waar je bent. Dit zorgt ervoor dat je flexibel kan leren. Omdat ik erg druk ben met werken en gezinsleven is dit echt ideaal. 
Vond de docent ook erg fijn. Hij legt goed uit, neemt de tijd, spreekt langzaam en is fijn om naar te luisteren.”

 

Cristel: “Ik vind de opleiding enorm interessant en vlieg er op sommige momenten doorheen! Wil het allemaal zo graag weten… en kan vaak niet wachten de volgende stap te zetten. Alles schrijf ik op van elke les in een mooi groot schrift. Zo hou ik alles bij en sla ik alles beter op en kan ik het terugkijken.”

 

Chris: “Ik vond de opleiding heerlijk overzichtelijk, duidelijk en goed te begrijpen, fijn met voorbeelden ook. Wat ik wel mis in een online opleiding is de uitvoering die je niet kunt oefenen met mededeelnemers, maar ja, daarvoor is het natuurlijk ook een online opleiding. Verder goeie begeleiding, snel antwoorden op vragen. Dus heel erg bedankt hiervoor!”

Overtuig jezelf

Maak kennis met de opleiding BasisCoach door de gratis proefles te volgen.

Digitale brochure aanvragen

Door dit formulier te in te vullen en te verzenden ontvang je de brochure voor de opleiding BasisCoach binnen enkele minuten in jouw mailbox.

Velden met een * zijn verplicht.

Unieke STAP-Garantie

Als je je inschrijft voor onze opleiding Holistische LeefstijlCoaching, Energetisch & Intuïtief Coachen, LeefstijlCoach, Holistisch Coachen of Holistische NLP Practitioner krijg je gegarandeerd 1.000,- korting op de studiekosten!