Gratis door de STAP subsidieregeling – Voor al onze opleidingen en cursussen is er de subsidieregeling ‘STAP-budget’ waarmee je maximaal € 1.000,- per jaar van de gemaakte studiekosten vergoed kunt krijgen. Aanvragen doe je via het UWV

SlaapExpert

Slaap is een randvoorwaarde voor een creatief, energiek en gezond leven. En toch lijdt bijna de helft van ons aan een chronisch slaaptekort. Hoe komt dat? En wat zijn daarvan de gevolgen? Wat is eigenlijk ‘voldoende en goed slapen’ en wat kan je er aan doen om dat te bereiken? In deze online opleiding ‘SlaapExpert’ krijg je antwoord op bovenstaande vragen.
Voor iedereen die interesse heeft in dit fascinerende onderwerp en voor alle leefstijl- en gezondheidsprofessionals die hun cliënten willen adviseren en ondersteunen bij slaap-gerelateerde klachten.

Alles over deze opleiding

Druk op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie

Opleiding SlaapExpert

De mens is het enige wezen op aarde dat zichzelf bewust en onbewust slaaptekort toedient.
Als je er bij stilstaat is dit best bizar, vind je niet?
De natuur voorziet ons van een mogelijkheid om fysiek en mentaal te helen, om ervaringen te verwerken en om er voor te zorgen dat we de volgende dag weer klaar zijn om de uitdagingen van de nieuwe dag het hoofd te kunnen bieden. En wat doen wij? We slapen te weinig, waardoor dit herstel, dit vermogen om 100% te kunnen functioneren, niet optimaal werkt. Hierdoor raken we vermoeid en zijn we vatbaarder voor een breed scala aan ziektes (van verkoudheid tot kanker), voor overbelasting (1,2 miljoen Nederlanders hebben burnout verschijnselen) en als we dit te lang doen voor auto-immuunziekten en chronische aandoeningen.
Nog los van de maatschappelijke kosten die dit alles met zich meebrengt. In een onderzoek uit 2019 worden deze kosten in Nederland alleen al geraamd op € 12,4 miljard per jaar.

Voor goed kunnen functioneren overdag, is voldoende en goed slapen een harde randvoorwaarde. Voldoende slaap leidt daarnaast tot meer creativiteit, meer positiviteit en meer energie gedurende de dag. En wie wil dat nu niet?

Voor iedereen die ‘het geheim van goed slapen’ wil leren kennen, is de online opleiding ‘SlaapExpert’ bedoeld. Boordevol wetenschappelijke kennis over waarom slaap zo belangrijk is, hoe slaap werkt, wat er gebeurd als je niet voldoende goed slaapt en wat je kunt doen om je dagelijkse slaap te verbeteren. Opgesteld door neurofysioloog, trainer en docent Leo van Woerden, die hierover succesvolle workshops en trainingen in het bedrijfsleven verzorgt.

Hoe gebruik je deze opleiding in de praktijk?

Alles wat je leert en ervaart in de online opleiding SlaapExpert kan je direct toepassen op jezelf, binnen jouw eigen familie en gezin en als je als professional werkzaam bent, ook binnen jouw huidige werk. Want voldoende en goed slapen speelt een centrale rol in ons leven en in ons welbevinden. Het speelt dus altijd en overal. Deze opleiding draagt er aan bij dat wij ons daar bewuster van zijn. Daarnaast biedt het inzichten in wat nu eigenlijk ‘voldoende en goed’ slapen betekent, en op welke manieren je slaap kunt verbeteren. Waar uiteindelijk iedereen baat bij heeft!

Je kunt deze opleiding ook gebruiken als aanvulling op eerder gevolgde beroepsopleidingen. Bijvoorbeeld als je werkzaam bent als verpleegkundige, als schoonheidsspecialist, als sporttrainer, als coach, als therapeut of als praktijkondersteuner bij een huisarts.

Wil je als zelfstandig SlaapExpert aan de slag, dan zijn de 3 video’s die je aantreft in deze opleiding over het opzetten van een eigen praktijk een belangrijke informatiebron voor je.

Wat maakt deze opleiding extra interessant? Je leert veel over slaap, het belang van voldoende en goed slapen, de effecten van slaaptekort én de belangrijkste tips om beter te kunnen slapen. Vaak horen we dan ook dat mensen die de opleiding zijn gaan volgen dit ervaren als ‘een cadeau voor zichzelf’!

Inhoud online opleiding SlaapExpert

In deze opleiding leer je:

 • Wat is slaap?
 • Waarom is slaap zo belangrijk?
 • Waardoor is er een wereldwijd slaapprobleem?
 • Slaaptekort; wat zijn de gevolgen?
 • Slaap meten
 • Wat houdt ons wakker?
 • Hoe word je een SlaapExpert?

 

De online opleiding kent een duidelijke structuur en werkwijze: je leest allereerst het schriftelijke lesmateriaal. Daarna bekijk je de ondersteunende lesvideo’s en leert op deze manier de theorie en de achtergronden. In deze opleiding maak je 2x een multiple choice toets over de lesstof.
Daarna ga je het geleerde in de praktijk brengen door het toe te passen thuis, op het werk, met mensen in jouw omgeving. Overal waar je andere mensen tegenkomt kan je de nieuwe kennis in praktijk brengen. Een leuke, speelse en leerzame manier om ervaring op te doen.
Naast nieuwe ervaringen komen er vast ook vragen boven. Deze kan je tijdens de opleiding in e-Flow stellen aan docent Leo van Woerden. En vervolgens ga je verder met het leren en in praktijk brengen, net zolang tot je het gevoel hebt dat je de kennis echt kunt toepassen.

Opleidingsprogramma

De online opleiding SlaapExpert volg je in je eigen tijd op het moment dat het jou uitkomt. De maximale studieduur is 2 jaar en de studiebegeleiding is voor jou beschikbaar gedurende het eerste jaar.

De opleiding kent de volgende programma onderdelen:

 • 7 inhoudelijke kennishoofdstukken met per hoofdstuk schriftelijk lesmateriaal en een toelichtende video
 • Mogelijkheid tot het stellen van vragen (in e-Flow) naar aanleiding van praktijkervaringen die je hebt opgedaan in het toepassen van de opgedane kennis
 • Deelname aan e-Flow, de digitale leeromgeving van de opleiding SlaapExpert met daarin al het schriftelijk lesmateriaal en lesvideo’s.
 • De opleiding SlaapExpert kent 2 tussentijdse elektronische toetsen over de lesstof. Deze toetsen kan je vanuit huis online maken.
 • Na het behalen van deze 2 toetsen ontvang je het diploma SlaapExpert van de Academie voor Holistisch Coachen.

Wil je meer leren over wat er komt kijken bij opzetten van een eigen praktijk? In onze digitale leeromgeving e-Flow vind je 3 lesvideo’s zodat je je hierop goed kunt voorbereiden.

Startdata

Je kunt op elk gewenst moment starten met deze online opleiding.

 

Studiekosten

Kosten voor de online opleiding SlaapExpert zijn € 1.000,-

De studiekosten zijn:

 • inclusief 2 jaar lang toegang tot e-Flow, de digitale leeromgeving van de opleiding SlaapExpert met daarin alle lesvideo’s en schriftelijk lesmateriaal.
 • inclusief feedback n.a.v. door jou ingestuurde vragen in e-Flow
 • inclusief examengeld.

STAP-subsidieregeling

Voor al onze opleidingen en cursussen kan je gebruik maken van de subsidieregeling ‘STAP-budget’ waarmee je maximaal € 1.000,- per jaar van de gemaakte studiekosten vergoed kunt krijgen. Als je je hebt ingeschreven voor de opleiding ontvang je van ons het formulier waarmee je de aanvraag bij het UWV kunt indienen. Meer informatie vind je op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget
Krijg je de subsidie niet toegewezen dan annuleren wij jouw inschrijving automatisch.

BTW

Vanaf de start in 2007 is de Academie voor Holistisch Coachen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij BTW vrijgesteld zijn.

Vergoeding door derden

In veel gevallen is het deelnemers gelukt de opleiding vergoed te krijgen door de werkgever.

Studiebelasting

Gemiddelde studiebelasting is 5 uur per week bij een studieduur van 4 maanden en is als volgt opgebouwd:

 • lezen lesmateriaal
 • bekijken lesvideo’s
 • uitgebreid toepassen van de opgedane kennis en inzetten van de technieken en instrumenten die je krijgt aangereikt binnen je gezin, met familieleden, vrienden, bekenden, op het werk, etc.
 • maken van 2 elektronische tussentijdse kennistoetsen.

De studiebelasting bedraagt 4 ECTS.

Toelatingseisen

Als deelnemer aan de online opleiding SlaapExpert moet je het niveau van de opleiding kunnen volgen. Er is daarom minimaal een MBO-3 niveau vooropleiding vereist.

Opleidingsniveau

De online opleiding SlaapExpert is een opleiding op HBO niveau. Om de opleiding goed te kunnen volgen betekent dit dat deelnemers aan deze opleiding een vooropleiding op minimaal MBO-3 niveau hebben afgerond. Het niveau van de online opleiding is vastgesteld door accreditatie organisatie KTNO. Specifieke voorkennis op een bepaald gebied is niet noodzakelijk.

 

Accreditaties

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. De KTNO-accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

 

Vanaf de start van de Academie voor Holistisch Coachen in 2007 mogen wij het keurmerk van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) voeren. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze inschrijving voldoen wij officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die hierbij worden gehanteerd omtrent betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens. Dit betekent een officiële erkenning van onze opleiding en bevestigt de hoge vakinhoudelijke kwaliteit, begeleiding en service.

 

NRTODe Academie voor Holistisch Coachen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Dit is de brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland en is o.a. gericht op het bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen. Het lidmaatschap en keurmerk van de NRTO geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij hun keuze voor de Academie voor Holistisch Coachen als opleider.

Wij conformeren ons aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen, met de Gedragscode en met de Klachtenprocedure (op te vragen via info@holistischcoachen.nl). Tevens zijn wij als lid van de NRTO aangesloten bij de Geschillencommissie Consumenten.

Opleiding SlaapExpert

De mens is het enige wezen op aarde dat zichzelf bewust en onbewust slaaptekort toedient.
Als je er bij stilstaat is dit best bizar, vind je niet?
De natuur voorziet ons van een mogelijkheid om fysiek en mentaal te helen, om ervaringen te verwerken en om er voor te zorgen dat we de volgende dag weer klaar zijn om de uitdagingen van de nieuwe dag het hoofd te kunnen bieden. En wat doen wij? We slapen te weinig, waardoor dit herstel, dit vermogen om 100% te kunnen functioneren, niet optimaal werkt. Hierdoor raken we vermoeid en zijn we vatbaarder voor een breed scala aan ziektes (van verkoudheid tot kanker), voor overbelasting (1,2 miljoen Nederlanders hebben burnout verschijnselen) en als we dit te lang doen voor auto-immuunziekten en chronische aandoeningen.
Nog los van de maatschappelijke kosten die dit alles met zich meebrengt. In een onderzoek uit 2019 worden deze kosten in Nederland alleen al geraamd op € 12,4 miljard per jaar.

Voor goed kunnen functioneren overdag, is voldoende en goed slapen een harde randvoorwaarde. Voldoende slaap leidt daarnaast tot meer creativiteit, meer positiviteit en meer energie gedurende de dag. En wie wil dat nu niet?

Voor iedereen die ‘het geheim van goed slapen’ wil leren kennen, is de online opleiding ‘SlaapExpert’ bedoeld. Boordevol wetenschappelijke kennis over waarom slaap zo belangrijk is, hoe slaap werkt, wat er gebeurd als je niet voldoende goed slaapt en wat je kunt doen om je dagelijkse slaap te verbeteren. Opgesteld door neurofysioloog, trainer en docent Leo van Woerden, die hierover succesvolle workshops en trainingen in het bedrijfsleven verzorgt.

Hoe gebruik je deze opleiding in de praktijk?

Alles wat je leert en ervaart in de online opleiding SlaapExpert kan je direct toepassen op jezelf, binnen jouw eigen familie en gezin en als je als professional werkzaam bent, ook binnen jouw huidige werk. Want voldoende en goed slapen speelt een centrale rol in ons leven en in ons welbevinden. Het speelt dus altijd en overal. Deze opleiding draagt er aan bij dat wij ons daar bewuster van zijn. Daarnaast biedt het inzichten in wat nu eigenlijk ‘voldoende en goed’ slapen betekent, en op welke manieren je slaap kunt verbeteren. Waar uiteindelijk iedereen baat bij heeft!

Je kunt deze opleiding ook gebruiken als aanvulling op eerder gevolgde beroepsopleidingen. Bijvoorbeeld als je werkzaam bent als verpleegkundige, als schoonheidsspecialist, als sporttrainer, als coach, als therapeut of als praktijkondersteuner bij een huisarts.

Wil je als zelfstandig SlaapExpert aan de slag, dan zijn de 3 video’s die je aantreft in deze opleiding over het opzetten van een eigen praktijk een belangrijke informatiebron voor je.

Wat maakt deze opleiding extra interessant? Je leert veel over slaap, het belang van voldoende en goed slapen, de effecten van slaaptekort én de belangrijkste tips om beter te kunnen slapen. Vaak horen we dan ook dat mensen die de opleiding zijn gaan volgen dit ervaren als ‘een cadeau voor zichzelf’!

Inhoud online opleiding SlaapExpert

In deze opleiding leer je:

 • Wat is slaap?
 • Waarom is slaap zo belangrijk?
 • Waardoor is er een wereldwijd slaapprobleem?
 • Slaaptekort; wat zijn de gevolgen?
 • Slaap meten
 • Wat houdt ons wakker?
 • Hoe word je een SlaapExpert?

 

De online opleiding kent een duidelijke structuur en werkwijze: je leest allereerst het schriftelijke lesmateriaal. Daarna bekijk je de ondersteunende lesvideo’s en leert op deze manier de theorie en de achtergronden. In deze opleiding maak je 2x een multiple choice toets over de lesstof.
Daarna ga je het geleerde in de praktijk brengen door het toe te passen thuis, op het werk, met mensen in jouw omgeving. Overal waar je andere mensen tegenkomt kan je de nieuwe kennis in praktijk brengen. Een leuke, speelse en leerzame manier om ervaring op te doen.
Naast nieuwe ervaringen komen er vast ook vragen boven. Deze kan je tijdens de opleiding in e-Flow stellen aan docent Leo van Woerden. En vervolgens ga je verder met het leren en in praktijk brengen, net zolang tot je het gevoel hebt dat je de kennis echt kunt toepassen.

Opleidingsprogramma

De online opleiding SlaapExpert volg je in je eigen tijd op het moment dat het jou uitkomt. De maximale studieduur is 2 jaar en de studiebegeleiding is voor jou beschikbaar gedurende het eerste jaar.

De opleiding kent de volgende programma onderdelen:

 • 7 inhoudelijke kennishoofdstukken met per hoofdstuk schriftelijk lesmateriaal en een toelichtende video
 • Mogelijkheid tot het stellen van vragen (in e-Flow) naar aanleiding van praktijkervaringen die je hebt opgedaan in het toepassen van de opgedane kennis
 • Deelname aan e-Flow, de digitale leeromgeving van de opleiding SlaapExpert met daarin al het schriftelijk lesmateriaal en lesvideo’s.
 • De opleiding SlaapExpert kent 2 tussentijdse elektronische toetsen over de lesstof. Deze toetsen kan je vanuit huis online maken.
 • Na het behalen van deze 2 toetsen ontvang je het diploma SlaapExpert van de Academie voor Holistisch Coachen.

Wil je meer leren over wat er komt kijken bij opzetten van een eigen praktijk? In onze digitale leeromgeving e-Flow vind je 3 lesvideo’s zodat je je hierop goed kunt voorbereiden.

Startdata

Je kunt op elk gewenst moment starten met deze online opleiding.

 

Studiekosten

Kosten voor de online opleiding SlaapExpert zijn € 1.000,-

De studiekosten zijn:

 • inclusief 2 jaar lang toegang tot e-Flow, de digitale leeromgeving van de opleiding SlaapExpert met daarin alle lesvideo’s en schriftelijk lesmateriaal.
 • inclusief feedback n.a.v. door jou ingestuurde vragen in e-Flow
 • inclusief examengeld.

STAP-subsidieregeling

Voor al onze opleidingen en cursussen kan je gebruik maken van de subsidieregeling ‘STAP-budget’ waarmee je maximaal € 1.000,- per jaar van de gemaakte studiekosten vergoed kunt krijgen. Als je je hebt ingeschreven voor de opleiding ontvang je van ons het formulier waarmee je de aanvraag bij het UWV kunt indienen. Meer informatie vind je op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget
Krijg je de subsidie niet toegewezen dan annuleren wij jouw inschrijving automatisch.

BTW

Vanaf de start in 2007 is de Academie voor Holistisch Coachen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij BTW vrijgesteld zijn.

Vergoeding door derden

In veel gevallen is het deelnemers gelukt de opleiding vergoed te krijgen door de werkgever.

Studiebelasting

Gemiddelde studiebelasting is 5 uur per week bij een studieduur van 4 maanden en is als volgt opgebouwd:

 • lezen lesmateriaal
 • bekijken lesvideo’s
 • uitgebreid toepassen van de opgedane kennis en inzetten van de technieken en instrumenten die je krijgt aangereikt binnen je gezin, met familieleden, vrienden, bekenden, op het werk, etc.
 • maken van 2 elektronische tussentijdse kennistoetsen.

De studiebelasting bedraagt 4 ECTS.

Toelatingseisen

Als deelnemer aan de online opleiding SlaapExpert moet je het niveau van de opleiding kunnen volgen. Er is daarom minimaal een MBO-3 niveau vooropleiding vereist.

Opleidingsniveau

De online opleiding SlaapExpert is een opleiding op HBO niveau. Om de opleiding goed te kunnen volgen betekent dit dat deelnemers aan deze opleiding een vooropleiding op minimaal MBO-3 niveau hebben afgerond. Het niveau van de online opleiding is vastgesteld door accreditatie organisatie KTNO. Specifieke voorkennis op een bepaald gebied is niet noodzakelijk.

 

Accreditaties

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. De KTNO-accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

 

Vanaf de start van de Academie voor Holistisch Coachen in 2007 mogen wij het keurmerk van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) voeren. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze inschrijving voldoen wij officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die hierbij worden gehanteerd omtrent betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens. Dit betekent een officiële erkenning van onze opleiding en bevestigt de hoge vakinhoudelijke kwaliteit, begeleiding en service.

 

NRTODe Academie voor Holistisch Coachen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Dit is de brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland en is o.a. gericht op het bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen. Het lidmaatschap en keurmerk van de NRTO geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij hun keuze voor de Academie voor Holistisch Coachen als opleider.

Wij conformeren ons aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen, met de Gedragscode en met de Klachtenprocedure (op te vragen via info@holistischcoachen.nl). Tevens zijn wij als lid van de NRTO aangesloten bij de Geschillencommissie Consumenten.

Overtuig jezelf

Maak kennis met de opleiding BasisCoach door de gratis proefles te volgen.

Digitale brochure aanvragen

Door dit formulier te in te vullen en te verzenden ontvang je de brochure voor de opleiding SlaapExpert binnen enkele minuten in jouw mailbox.

Velden met een * zijn verplicht.

Unieke STAP-Garantie

Als je je inschrijft voor onze opleiding Holistische LeefstijlCoaching, Energetisch & Intuïtief Coachen, LeefstijlCoach, Holistisch Coachen of Holistische NLP Practitioner krijg je gegarandeerd 1.000,- korting op de studiekosten!