Gratis door de STAP subsidieregeling – Voor al onze opleidingen en cursussen is er de subsidieregeling ‘STAP-budget’ waarmee je maximaal € 1.000,- per jaar van de gemaakte studiekosten vergoed kunt krijgen. Aanvragen doe je via het UWV

Stress & Burn-out Specialist

In de online opleiding Stress & Burn-out Specialist leer je in 6 maanden tijd alle benodigde kennis om mensen te kunnen adviseren op het gebied van stress, burn-out en ontspanning. Je wordt dus een echte specialist op dit gebied! En de behoefte aan deze kennis is groot want de gemiddelde Nederlander weet onvoldoende af van wat stress inhoudt, wanneer we spreken van een burn-out en hoe je dit kan voorkomen door ontspanning. Op dit moment zijn vraagstukken rondom stress en energie dé meest voorkomende hulpvragen bij leefstijlcoaches. Belangrijk dus om hier meer over te weten zodat je overall de kwaliteit van leven vergroot. Voor jezelf en voor iedereen om je heen.

Alles over deze opleiding

Druk op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie

Stress & Burn-out Specialist

In de online opleiding Stress & Burn-out Specialist leer je in 6 maanden tijd alle benodigde kennis om allereerst jouw eigen stressniveau te verlagen en jouw ontspanning te vergroten. Deze kennis kan je ook gebruiken om mensen te adviseren op het gebied van stress, burn-out en ontspanning. Je wordt dus een echte specialist op dit gebied! En de behoefte aan deze kennis is groot want de gemiddelde Nederlander weet onvoldoende af van wat stress inhoudt, wanneer we spreken van een burn-out en hoe je dit kan voorkomen door ontspanning. Op dit moment zijn vraagstukken rondom stress en energie dé meest voorkomende hulpvragen bij leefstijlcoaches. Belangrijk dus om hier meer over te weten zodat je overall de kwaliteit van leven vergroot. Voor jezelf en voor iedereen om je heen.

De cijfers liegen er niet om:

 • 500.000 Nederlanders hebben op dit moment last van burn-out verschijnselen
 • Twaalf op de honderd bezoeken aan de huisarts zijn stressgerelateerd
 • Ruim veertig procent van de arbeidsongeschikten heeft geestelijke klachten
 • Mentale ongezondheid leidt tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten
 • Verzuim door stress duurt gemiddeld vier maanden en kost ruim 20.000 euro
 • De kosten voor (stressgerelateerde) uitval op de werkvloer stijgen jaarlijks snel
 • Stress versnelt ouderdom
 • Stress draagt bij aan slechte leefgewoontes zoals te veel eten en roken
 • Steeds meer jonge mensen ervaren stress en stressgerelateerde klachten, zoals spierpijn in schouder en nek, hoofdpijn, slecht slapen en depressiviteit.

De behoefte aan meer kennis over wat stress nu eigenlijk is, waardoor het wordt veroorzaakt, wanneer we spreken over ‘burn-out’ en wat we kunnen doen on stress en alle negatieve gevolgen daarvan kunnen verminderen en zelfs helemaal voorkomen is mede daarom zo groot.

De online opleiding Stress & Burn-out Specialist is daarmee een gerichte basisopleiding op HBO niveau met een stevige theoretische basis over stress en burn-out en over hoe mensen kunnen leren om dit te verminderen of zelfs voorkomen door de juiste vormen van ontspanning.

Hoe gebruik je deze opleiding in de praktijk?

Alles wat je leert en ervaart in de online opleiding Stress & Burn-out Specialist kan je direct toepassen op jezelf, binnen jouw eigen familie en gezin maar ook binnen jouw huidige werk of vereniging. Want ‘teveel stress en te weinig ontspanning’ is een onderwerp dat overal speelt. En dat zien we terug bij afgestudeerde deelnemers: ze beïnvloeden hun omgeving op weg naar een prettiger en gezonder gedrag zodat iedereen in hun omgeving daar baat bij heeft.

Je kunt deze opleiding ook gebruiken als aanvulling op eerder gevolgde beroepsopleidingen. Bijvoorbeeld als je werkzaam bent als coach, therapeut, masseur,  schoonheidsspecialist, sporttrainer of als HR- of ARBO-medewerker binnen een organisatie.

Wil je als zelfstandig Stress & Burn-out Specialist aan de slag, dan zijn de 3 video’s die je aantreft in deze cursus aantreft over het opzetten van een eigen praktijk een belangrijke informatiebron voor je.

Wat maakt deze opleiding extra interessant? Je leer veel over spanning, stress, chronische vermoeidheid, burn-out verschijnselen en – oorzaken en over ontspanning. Vaak horen we dan ook dat mensen die de opleiding zijn gaan volgen dit ervaren als ‘een cadeau voor zichzelf’!

Voor meer informatie bekijk onze brochure

Inhoud online opleiding Stress & Burn-out Specialist

In deze opleiding leer je veel over:

 • Wat is stress?
  Het Chronisch Stress Syndroom (CSS)
  Holistische benadering, stresstypes en vroegere oorzaken
 • Meten is bewustworden
  Meetinstrumenten
  CSS doorbreken
 • Roofbouw gedrag en routines
 • Slapen
  De functie van slapen
  Relatie stress en slaap
  Slaapproblemen en top 10 verschijnselen bij slaapproblemen
  Tips om beter te slapen
 • Ademhalingsstelsel, fysiologie en hyperventilatie
  Top 5 klachten ontregelde ademhaling
  Ademoefeningen
  Ontspantechnieken.

Dat is een heleboel kennis en informatie die je in 7 lessen krijgt aangeboden!

De online opleiding kent een duidelijke structuur en werkwijze: je bekijkt allereerst de lesvideo’s en leest en leert de theorie en achtergronden. Daarna ga je het geleerde in de praktijk brengen door het toe te passen op jezelf, thuis, op het werk, met mensen in jouw omgeving, buurt of sportvereniging. Overal waar je andere mensen tegenkomt kan je de nieuwe kennis in praktijk brengen. Een leuke, speelse en leerzame manier om ervaring op te doen. Naast nieuwe ervaringen komen er vast ook vragen boven. Deze kan je tijdens de opleiding stellen aan docent Gerda Evenhuis. En vervolgens ga je verder met het leren en in praktijk brengen, net zolang tot je het gevoel hebt dat je de kennis echt kunt toepassen.

Opleidingsprogramma

De online opleiding Stress & Burn-out Specialist volg je in je eigen tijd op het moment dat het jou uitkomt. De maximale studieduur is 2 jaar en de studiebegeleiding is voor jou beschikbaar gedurende het eerste jaar.

De opleiding kent de volgende programma onderdelen:

 • 7 inhoudelijke kennishoofdstukkken met per hoofdstuk schriftelijk lesmateriaal en daarnaast diverse toelichtende video’s en audiobestanden
 • Bijlagen met daarin diverse instrumenten die je in de praktijk als specialist kunt gebruiken, zoals een Stress-inzicht-test, Stress thermometer, Klachtenpalet en Doezelscore test.
 • Mogelijkheid tot het stellen van vragen (via email) naar aanleiding van praktijkervaringen die je hebt opgedaan in het toepassen van de opgedane kennis
 • Deelname aan e-Flow, de digitale leeromgeving van de cursus Stress & Burn-out Specialist met daarin al het schriftelijk lesmateriaal, lesvideo’s en audiobestanden.

De opleiding Stress & Burn-out Specialist kent 2 elektronische toetsen over de lesstof. Deze toetsen kan je vanuit huis online maken.

Na het behalen van deze examenonderdelen ontvang je het diploma Stress & Burn-out Specialist van de Academie voor Holistisch Coachen.

Wil je meer leren over wat er komt kijken bij opzetten van een eigen praktijk? In onze digitale leeromgeving e-Flow vind je 3 lesvideo’s zodat je je hierop goed kunt voorbereiden.

Startdata

Je kunt op elk gewenst moment starten met deze online opleiding.

Studiekosten

Kosten voor de online opleiding Stress & Burn-out Specialist zijn € 1.000,-.

De studiekosten zijn:

 • inclusief 2 jaar lang toegang tot e-Flow, de digitale leeromgeving van de opleiding Stress & Burn-out Specialist met daarin alle lesvideo’s, audiobestanden en schriftelijk lesmateriaal
 • inclusief feedback n.a.v. door jou ingestuurde emails
 • inclusief examengeld.

STAP-subsidieregeling
Voor al onze opleidingen en cursussen kan je gebruik maken van de subsidieregeling ‘STAP-budget’ waarmee je maximaal € 1.000,- per jaar van de gemaakte studiekosten vergoed kunt krijgen. Als je je hebt ingeschreven voor de opleiding ontvang je van ons het formulier waarmee je de aanvraag bij het UWV kunt indienen. Meer informatie vind je op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget. Krijg je de subsidie niet toegewezen dan annuleren wij jouw inschrijving automatisch.

BTW
Vanaf de start in 2007 is de Academie voor Holistisch Coachen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij BTW vrijgesteld zijn.

Vergoeding door derden
In veel gevallen is het deelnemers gelukt de cursus vergoed te krijgen door de werkgever.

Studiebelasting
Gemiddelde studiebelasting is 5 uur per week bij een studieduur van 6 maanden en is als volgt opgebouwd:

 • lezen lesmateriaal
 • bekijken lesvideo’s
 • uitgebreid toepassen van de opgedane kennis en inzetten van de technieken en instrumenten die je krijgt aangereikt binnen je gezin, met familieleden, vrienden, bekenden, op het werk, etc.
 • maken van 2 elektronische (tussentijdse) kennistoetsen.

De studiebelasting bedraagt 7 ECTS.

Toelatingseisen
Als deelnemer aan de online opleiding Stress & Burn-out Specialistmoet je het niveau van de opleiding kunnen volgen. Er is daarom minimaal een MBO-3 niveau vooropleiding vereist.

Opleidingsniveau

De online opleiding Stress & Burn-out Specialist is een opleiding op HBO niveau. Om de opleiding goed te kunnen volgen betekent dit dat deelnemers aan deze opleiding een vooropleiding op minimaal MBO-3 niveau hebben afgerond. Het niveau van de online opleiding is vastgesteld door accreditatie organisatie KTNO. Specifieke voorkennis op een bepaald gebied is niet noodzakelijk.

Accreditaties

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. De KTNO-accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

De opleiding Stress & Burn-out Specialist is als bij- en nascholing geaccrediteerd door de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde

 

 

De opleiding Stress & Burn-out Specialist is als bij- en nascholing geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten.

 

 


De opleiding Stress & Burn-out Specialist is als bij- en nascholing geaccrediteerd door de Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten.
 

Vanaf de start van de Academie voor Holistisch Coachen in 2007 mogen wij het keurmerk van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) voeren. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze inschrijving voldoen wij officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die hierbij worden gehanteerd omtrent betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens. Dit betekent een officiële erkenning van onze opleiding en bevestigt de hoge vakinhoudelijke kwaliteit, begeleiding en service.

 

NRTODe Academie voor Holistisch Coachen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Dit is de brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland en is o.a. gericht op het bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen. Het lidmaatschap en keurmerk van de NRTO geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij hun keuze voor de Academie voor Holistisch Coachen als opleider.

Wij conformeren ons aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen, met de Gedragscode en met de Klachtenprocedure (op te vragen via info@holistischcoachen.nl). Tevens zijn wij als lid van de NRTO aangesloten bij de Geschillencommissie Consumenten.

Ervaringen

Petra: “Nu snap ik pas hoe het komt dat ik de laatste jaren steeds meer vermoeid ben en steeds minder energie ervaar. Het hoofdstuk over ‘Roofbouw’ was een eye-opener”

 

AnnabelIk sport regelmatig en voel mij daar goed bij. Ik was daarom verbaasd om te leren dat sporten niet zoveel bijdraagt aan het verminderen van stress als ik zelf dacht. Mijn trainingsschema heb ik ondertussen aangepast en voel nu beter waar mijn lichaam nog meer behoefte aan heeft. Met name na een drukke werkdag of als ik thuis druk ben met mijn gezin. Als ik iets niet wil is het een ‘gestresste moeder’ zijn. Deze opleiding draagt er zeker aan bij om dit te voorkomen!”

 

AnkeErg genoten van de opleiding en blij met het resultaat!

 

Stress & Burn-out Specialist

In de online opleiding Stress & Burn-out Specialist leer je in 6 maanden tijd alle benodigde kennis om allereerst jouw eigen stressniveau te verlagen en jouw ontspanning te vergroten. Deze kennis kan je ook gebruiken om mensen te adviseren op het gebied van stress, burn-out en ontspanning. Je wordt dus een echte specialist op dit gebied! En de behoefte aan deze kennis is groot want de gemiddelde Nederlander weet onvoldoende af van wat stress inhoudt, wanneer we spreken van een burn-out en hoe je dit kan voorkomen door ontspanning. Op dit moment zijn vraagstukken rondom stress en energie dé meest voorkomende hulpvragen bij leefstijlcoaches. Belangrijk dus om hier meer over te weten zodat je overall de kwaliteit van leven vergroot. Voor jezelf en voor iedereen om je heen.

De cijfers liegen er niet om:

 • 500.000 Nederlanders hebben op dit moment last van burn-out verschijnselen
 • Twaalf op de honderd bezoeken aan de huisarts zijn stressgerelateerd
 • Ruim veertig procent van de arbeidsongeschikten heeft geestelijke klachten
 • Mentale ongezondheid leidt tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten
 • Verzuim door stress duurt gemiddeld vier maanden en kost ruim 20.000 euro
 • De kosten voor (stressgerelateerde) uitval op de werkvloer stijgen jaarlijks snel
 • Stress versnelt ouderdom
 • Stress draagt bij aan slechte leefgewoontes zoals te veel eten en roken
 • Steeds meer jonge mensen ervaren stress en stressgerelateerde klachten, zoals spierpijn in schouder en nek, hoofdpijn, slecht slapen en depressiviteit.

De behoefte aan meer kennis over wat stress nu eigenlijk is, waardoor het wordt veroorzaakt, wanneer we spreken over ‘burn-out’ en wat we kunnen doen on stress en alle negatieve gevolgen daarvan kunnen verminderen en zelfs helemaal voorkomen is mede daarom zo groot.

De online opleiding Stress & Burn-out Specialist is daarmee een gerichte basisopleiding op HBO niveau met een stevige theoretische basis over stress en burn-out en over hoe mensen kunnen leren om dit te verminderen of zelfs voorkomen door de juiste vormen van ontspanning.

Hoe gebruik je deze opleiding in de praktijk?

Alles wat je leert en ervaart in de online opleiding Stress & Burn-out Specialist kan je direct toepassen op jezelf, binnen jouw eigen familie en gezin maar ook binnen jouw huidige werk of vereniging. Want ‘teveel stress en te weinig ontspanning’ is een onderwerp dat overal speelt. En dat zien we terug bij afgestudeerde deelnemers: ze beïnvloeden hun omgeving op weg naar een prettiger en gezonder gedrag zodat iedereen in hun omgeving daar baat bij heeft.

Je kunt deze opleiding ook gebruiken als aanvulling op eerder gevolgde beroepsopleidingen. Bijvoorbeeld als je werkzaam bent als coach, therapeut, masseur,  schoonheidsspecialist, sporttrainer of als HR- of ARBO-medewerker binnen een organisatie.

Wil je als zelfstandig Stress & Burn-out Specialist aan de slag, dan zijn de 3 video’s die je aantreft in deze cursus aantreft over het opzetten van een eigen praktijk een belangrijke informatiebron voor je.

Wat maakt deze opleiding extra interessant? Je leer veel over spanning, stress, chronische vermoeidheid, burn-out verschijnselen en – oorzaken en over ontspanning. Vaak horen we dan ook dat mensen die de opleiding zijn gaan volgen dit ervaren als ‘een cadeau voor zichzelf’!

Voor meer informatie bekijk onze brochure

Inhoud online opleiding Stress & Burn-out Specialist

In deze opleiding leer je veel over:

 • Wat is stress?
  Het Chronisch Stress Syndroom (CSS)
  Holistische benadering, stresstypes en vroegere oorzaken
 • Meten is bewustworden
  Meetinstrumenten
  CSS doorbreken
 • Roofbouw gedrag en routines
 • Slapen
  De functie van slapen
  Relatie stress en slaap
  Slaapproblemen en top 10 verschijnselen bij slaapproblemen
  Tips om beter te slapen
 • Ademhalingsstelsel, fysiologie en hyperventilatie
  Top 5 klachten ontregelde ademhaling
  Ademoefeningen
  Ontspantechnieken.

Dat is een heleboel kennis en informatie die je in 7 lessen krijgt aangeboden!

De online opleiding kent een duidelijke structuur en werkwijze: je bekijkt allereerst de lesvideo’s en leest en leert de theorie en achtergronden. Daarna ga je het geleerde in de praktijk brengen door het toe te passen op jezelf, thuis, op het werk, met mensen in jouw omgeving, buurt of sportvereniging. Overal waar je andere mensen tegenkomt kan je de nieuwe kennis in praktijk brengen. Een leuke, speelse en leerzame manier om ervaring op te doen. Naast nieuwe ervaringen komen er vast ook vragen boven. Deze kan je tijdens de opleiding stellen aan docent Gerda Evenhuis. En vervolgens ga je verder met het leren en in praktijk brengen, net zolang tot je het gevoel hebt dat je de kennis echt kunt toepassen.

Opleidingsprogramma

De online opleiding Stress & Burn-out Specialist volg je in je eigen tijd op het moment dat het jou uitkomt. De maximale studieduur is 2 jaar en de studiebegeleiding is voor jou beschikbaar gedurende het eerste jaar.

De opleiding kent de volgende programma onderdelen:

 • 7 inhoudelijke kennishoofdstukkken met per hoofdstuk schriftelijk lesmateriaal en daarnaast diverse toelichtende video’s en audiobestanden
 • Bijlagen met daarin diverse instrumenten die je in de praktijk als specialist kunt gebruiken, zoals een Stress-inzicht-test, Stress thermometer, Klachtenpalet en Doezelscore test.
 • Mogelijkheid tot het stellen van vragen (via email) naar aanleiding van praktijkervaringen die je hebt opgedaan in het toepassen van de opgedane kennis
 • Deelname aan e-Flow, de digitale leeromgeving van de cursus Stress & Burn-out Specialist met daarin al het schriftelijk lesmateriaal, lesvideo’s en audiobestanden.

De opleiding Stress & Burn-out Specialist kent 2 elektronische toetsen over de lesstof. Deze toetsen kan je vanuit huis online maken.

Na het behalen van deze examenonderdelen ontvang je het diploma Stress & Burn-out Specialist van de Academie voor Holistisch Coachen.

Wil je meer leren over wat er komt kijken bij opzetten van een eigen praktijk? In onze digitale leeromgeving e-Flow vind je 3 lesvideo’s zodat je je hierop goed kunt voorbereiden.

Startdata

Je kunt op elk gewenst moment starten met deze online opleiding.

Studiekosten

Kosten voor de online opleiding Stress & Burn-out Specialist zijn € 1.000,-.

De studiekosten zijn:

 • inclusief 2 jaar lang toegang tot e-Flow, de digitale leeromgeving van de opleiding Stress & Burn-out Specialist met daarin alle lesvideo’s, audiobestanden en schriftelijk lesmateriaal
 • inclusief feedback n.a.v. door jou ingestuurde emails
 • inclusief examengeld.

STAP-subsidieregeling
Voor al onze opleidingen en cursussen kan je gebruik maken van de subsidieregeling ‘STAP-budget’ waarmee je maximaal € 1.000,- per jaar van de gemaakte studiekosten vergoed kunt krijgen. Als je je hebt ingeschreven voor de opleiding ontvang je van ons het formulier waarmee je de aanvraag bij het UWV kunt indienen. Meer informatie vind je op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget. Krijg je de subsidie niet toegewezen dan annuleren wij jouw inschrijving automatisch.

BTW
Vanaf de start in 2007 is de Academie voor Holistisch Coachen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij BTW vrijgesteld zijn.

Vergoeding door derden
In veel gevallen is het deelnemers gelukt de cursus vergoed te krijgen door de werkgever.

Studiebelasting
Gemiddelde studiebelasting is 5 uur per week bij een studieduur van 6 maanden en is als volgt opgebouwd:

 • lezen lesmateriaal
 • bekijken lesvideo’s
 • uitgebreid toepassen van de opgedane kennis en inzetten van de technieken en instrumenten die je krijgt aangereikt binnen je gezin, met familieleden, vrienden, bekenden, op het werk, etc.
 • maken van 2 elektronische (tussentijdse) kennistoetsen.

De studiebelasting bedraagt 7 ECTS.

Toelatingseisen
Als deelnemer aan de online opleiding Stress & Burn-out Specialistmoet je het niveau van de opleiding kunnen volgen. Er is daarom minimaal een MBO-3 niveau vooropleiding vereist.

Opleidingsniveau

De online opleiding Stress & Burn-out Specialist is een opleiding op HBO niveau. Om de opleiding goed te kunnen volgen betekent dit dat deelnemers aan deze opleiding een vooropleiding op minimaal MBO-3 niveau hebben afgerond. Het niveau van de online opleiding is vastgesteld door accreditatie organisatie KTNO. Specifieke voorkennis op een bepaald gebied is niet noodzakelijk.

Accreditaties

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. De KTNO-accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

De opleiding Stress & Burn-out Specialist is als bij- en nascholing geaccrediteerd door de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde

 

 

De opleiding Stress & Burn-out Specialist is als bij- en nascholing geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten.

 

 


De opleiding Stress & Burn-out Specialist is als bij- en nascholing geaccrediteerd door de Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten.
 

Vanaf de start van de Academie voor Holistisch Coachen in 2007 mogen wij het keurmerk van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) voeren. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze inschrijving voldoen wij officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die hierbij worden gehanteerd omtrent betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens. Dit betekent een officiële erkenning van onze opleiding en bevestigt de hoge vakinhoudelijke kwaliteit, begeleiding en service.

 

NRTODe Academie voor Holistisch Coachen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Dit is de brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland en is o.a. gericht op het bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen. Het lidmaatschap en keurmerk van de NRTO geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij hun keuze voor de Academie voor Holistisch Coachen als opleider.

Wij conformeren ons aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen, met de Gedragscode en met de Klachtenprocedure (op te vragen via info@holistischcoachen.nl). Tevens zijn wij als lid van de NRTO aangesloten bij de Geschillencommissie Consumenten.

Ervaringen

Petra: “Nu snap ik pas hoe het komt dat ik de laatste jaren steeds meer vermoeid ben en steeds minder energie ervaar. Het hoofdstuk over ‘Roofbouw’ was een eye-opener”

 

AnnabelIk sport regelmatig en voel mij daar goed bij. Ik was daarom verbaasd om te leren dat sporten niet zoveel bijdraagt aan het verminderen van stress als ik zelf dacht. Mijn trainingsschema heb ik ondertussen aangepast en voel nu beter waar mijn lichaam nog meer behoefte aan heeft. Met name na een drukke werkdag of als ik thuis druk ben met mijn gezin. Als ik iets niet wil is het een ‘gestresste moeder’ zijn. Deze opleiding draagt er zeker aan bij om dit te voorkomen!”

 

AnkeErg genoten van de opleiding en blij met het resultaat!

 

Overtuig jezelf

Maak kennis met de opleiding BasisCoach door de gratis proefles te volgen.