Gratis door de STAP subsidieregeling – Voor al onze opleidingen en cursussen is er de subsidieregeling ‘STAP-budget’ waarmee je maximaal € 1.000,- per jaar van de gemaakte studiekosten vergoed kunt krijgen. Aanvragen doe je via het UWV

Systemisch werken / Familieopstellingen

Systemisch werken / Familieopstellingen is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem (familie, werk, vrienden- of sportclub), je verhouding met de anderen en de patronen in dat systeem. Het maakt inzichtelijk hoe jij je verhoudt binnen een groep mensen en wat de werking is van diens (ongeschreven) regels en wetten. En wordt het duidelijk waarom sommige privé en zakelijke relaties wel of niet soepel verlopen en hoe je hier verandering in kunt aanbrengen.

Familieopstelling en systemisch werken

Alles over deze opleiding

Druk op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie

Opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen

Systemisch werken, familieopstellingen, we hebben er allemaal wel eens van gehoord of misschien heb je al een keer een opstelling gedaan voor jezelf als representant. Iedere keer dat we er mee in aanraking komen blijft het magisch. Systemisch werken / Familieopstellingen is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem (familie, werk, vriendenclub of sportvereniging), je verhouding met de anderen en de patronen in dat systeem. Het maakt inzichtelijk hoe jij je verhoudt binnen een groep mensen en wat de werking is van de (ongeschreven) regels en wetten. En wordt het duidelijk waarom sommige privé en zakelijke relaties wel of niet soepel verlopen en hoe je hier verandering in kunt aanbrengen.

De ervaringen uit opstellingen met groepen worden al vele jaren ook individueel toegepast. Opstellingen waarbij we gebruik maken van vloerankers of tafelopstellingen zijn een goed alternatief. Zodat je niet alleen met een groep mensen, maar bijvoorbeeld ook prima alleen een opstelling kunt doen.

In deze online opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen krijg je een gedegen theoretische basis aangereikt over het Systemisch werken. Daarnaast ga je ook praktisch aan de slag, met het in kaart brengen van jouw eigen familiesysteem en met het doen van opstellingen, thuis in je eentje of met anderen. Zodat je leert en ervaart waarom je bepaalde keuzes maakt, welke onbewuste patronen jouw gedrag bepalen en waarom dit je in de weg kan zitten.

Resultaat

Het resultaat van deze opleiding is:

 • Je hebt inzicht in de werking van je onderbewuste op je denken en handelen
 • Je weet wat je overlevingspatronen zijn
 • Je begrijpt hoe patronen en trauma’s uit je familiesysteem generaties lang doorwerken
 • Je bent je bewust van je belemmerende patronen en weet hoe je die met effectief gedrag kunt doorbreken
 • Je kent de diepe werking van liefde en loyaliteit
 • Je hebt inzicht in de mogelijkheden tot heling en autonomie
 • Je ontdekt je diepe verbondenheid met je eigen plek in het systeem en degenen die er voor jou waren.

Hoe gebruik je deze opleiding in de praktijk?

Alles wat je leert en ervaart in de online opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen kan je direct toepassen op jezelf, binnen jouw eigen familie en gezin en als je als professional werkzaam bent ook binnen jouw huidige werk. Want hoe we ons verhouden tot anderen speelt een centrale rol in ons leven en in ons welbevinden. Het speelt dus altijd en overal. Deze opleiding draagt er aan bij dat wij ons daar bewuster van zijn, zodat we rekening kunnen houden met wat wij en anderen meenemen in onze interactie met elkaar. Waar uiteindelijk iedereen baat bij heeft!

Je kunt deze opleiding ook gebruiken als aanvulling op eerder gevolgde beroepsopleidingen. Bijvoorbeeld als je werkzaam bent als docent, als intern begeleider, als coach, als therapeut, als HR-medewerker of als ARBO-medewerker.

Wil je als zelfstandig coach of begeleider aan de slag, dan zijn de 3 video’s die je aantreft in deze opleiding over het opzetten van een eigen praktijk een belangrijke informatiebron voor je.

Wat maakt deze opleiding extra interessant? Je leer veel over gedrag, van jezelf en van anderen. Over hoe gedrag tot stand komt op een bewuste en een onbewuste manier. Je weet gebeurtenissen uit het verleden te plaatsen en te relateren aan hoe jij je nu voelt en gedraagt. En kunt dat ook beter plaatsen als het gaat om het gedrag van anderen. Vaak horen we dan ook dat mensen die de opleiding zijn gaan volgen dit ervaren als ‘een cadeau voor zichzelf’!

 

Inhoud online opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen

De opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen kent de volgende lessen:

Les 1: inleiding, theoretische achtergrond, begrippen, Genogram maken, oefeningen

Les 2: systeemprincipes, binding, ordening, balans tussen geven en nemen, oefeningen

Les 3: systeemdynamieken, oefeningen

Les 4: polariteiten, schuld/onschuld, schaamte/schaamteloos, mannelijke en vrouwelijke energie

Les 5: opstellingstechnieken, begeleiding van een opstelling.

De online opleiding kent een duidelijke structuur en werkwijze: je leest allereerst het schriftelijke lesmateriaal. Daarna bekijk je de ondersteunende lesvideo’s en leert op deze manier de theorie en de achtergronden. In deze opleiding maak je een Genogram over jouw familiesysteem en maak je 2x een multiple choice toets over de lesstof.
Al tijdens de opleiding ga je het geleerde in de praktijk brengen door het toe te passen thuis, op het werk, met mensen in jouw omgeving. Overal waar je andere mensen tegenkomt kan je de nieuwe kennis in praktijk brengen. Een leuke, speelse en leerzame manier om ervaring op te doen.
Naast nieuwe ervaringen komen er vast ook vragen boven. Deze kan je tijdens de opleiding in e-Flow stellen aan docent Sandra van Veen. En vervolgens ga je verder met het leren en in praktijk brengen, net zolang tot je het gevoel hebt dat je de kennis echt kunt toepassen.

Opleidingsprogramma

De online opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen volg je in je eigen tijd op het moment dat het jou uitkomt. De maximale studieduur is 2 jaar en de studiebegeleiding is voor jou beschikbaar gedurende het eerste jaar.

De opleiding kent de volgende programma onderdelen:

 • 5 inhoudelijke kennishoofdstukken met per hoofdstuk schriftelijk lesmateriaal, oefeningen en een toelichtende video
 • Mogelijkheid tot het stellen van vragen (in e-Flow) naar aanleiding van praktijkervaringen die je hebt opgedaan in het toepassen van de opgedane kennis
 • Deelname aan e-Flow, de digitale leeromgeving van de opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen met daarin al het schriftelijk lesmateriaal en de lesvideo’s.
 • Tijdens de opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen maak je jouw eigen Genogram over jouw familiesysteem. Daarnaast kent de opleiding 2 tussentijdse elektronische toetsen over de lesstof. Deze toetsen kan je vanuit huis online maken.
 • Als jouw Genogram is goedgekeurd en je de 2 kennistoetsen hebt behaald, ontvang je het diploma Systemisch werken / Familieopstellingen van de Academie voor Holistisch Coachen.

Wil je meer leren over wat er komt kijken bij opzetten van een eigen praktijk? In onze digitale leeromgeving e-Flow vind je 3 lesvideo’s zodat je je hierop goed kunt voorbereiden.

Startdata

Je kunt op elk gewenst moment starten met deze online opleiding.

 

Studiekosten

Kosten voor de online opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen zijn € 1.000,-

De studiekosten zijn:

 • inclusief 2 jaar lang toegang tot e-Flow, de digitale leeromgeving van de opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen met daarin alle lesvideo’s en schriftelijk lesmateriaal.
 • inclusief feedback n.a.v. door jou ingestuurde vragen in e-Flow
 • inclusief examengeld.

STAP-subsidieregeling

Voor al onze opleidingen en cursussen kan je gebruik maken van de subsidieregeling ‘STAP-budget’ waarmee je maximaal € 1.000,- per jaar van de gemaakte studiekosten vergoed kunt krijgen. Als je je hebt ingeschreven voor de opleiding ontvang je van ons het formulier waarmee je de aanvraag bij het UWV kunt indienen. Meer informatie vind je op de website van de overheid. Krijg je de subsidie niet toegewezen dan annuleren wij jouw inschrijving automatisch.

BTW

Vanaf de start in 2007 is de Academie voor Holistisch Coachen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij BTW vrijgesteld zijn.

Vergoeding door derden

In veel gevallen is het deelnemers gelukt de opleiding vergoed te krijgen door de werkgever.

Studiebelasting

Gemiddelde studiebelasting is 4 uur per week bij een studieduur van 4 maanden en is als volgt opgebouwd:

 • lezen lesmateriaal
 • bekijken lesvideo’s
 • uitgebreid toepassen van de opgedane kennis en inzetten van de technieken en instrumenten die je krijgt aangereikt binnen je gezin, met familieleden, vrienden, bekenden, op het werk, etc.
 • opstellen van jouw eigen Genogram
 • maken van 2 elektronische tussentijdse kennistoetsen.

De studiebelasting bedraagt 4 ECTS.

Toelatingseisen

Als deelnemer aan de online opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen moet je het niveau van de opleiding kunnen volgen. Er is daarom minimaal een MBO-3 niveau vooropleiding vereist.

Opleidingsniveau

De online opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen is een opleiding op HBO niveau. Om de opleiding goed te kunnen volgen betekent dit dat deelnemers aan deze opleiding een vooropleiding op minimaal MBO-3 niveau hebben afgerond. Het niveau van de online opleiding is vastgesteld door accreditatie organisatie KTNO. Specifieke voorkennis op een bepaald gebied is niet noodzakelijk.

 

Accreditaties

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. De KTNO-accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

 

accreditatie NVST

De opleiding LeefstijlCoach is geaccrediteerd als bij- en nascholing voor de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten  (NVST) en voor de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG).

Vanaf de start van de Academie voor Holistisch Coachen in 2007 mogen wij het keurmerk van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) voeren. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze inschrijving voldoen wij officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die hierbij worden gehanteerd omtrent betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens. Dit betekent een officiële erkenning van onze opleiding en bevestigt de hoge vakinhoudelijke kwaliteit, begeleiding en service.

 

NRTO

De Academie voor Holistisch Coachen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Dit is de brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland en is o.a. gericht op het bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen. Het lidmaatschap en keurmerk van de NRTO geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij hun keuze voor de Academie voor Holistisch Coachen als opleider.

Wij conformeren ons aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen, met de Gedragscode en met de Klachtenprocedure (op te vragen via info@holistischcoachen.nl). Tevens zijn wij als lid van de NRTO aangesloten bij de Geschillencommissie Consumenten.

Opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen

Systemisch werken, familieopstellingen, we hebben er allemaal wel eens van gehoord of misschien heb je al een keer een opstelling gedaan voor jezelf als representant. Iedere keer dat we er mee in aanraking komen blijft het magisch. Systemisch werken / Familieopstellingen is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem (familie, werk, vriendenclub of sportvereniging), je verhouding met de anderen en de patronen in dat systeem. Het maakt inzichtelijk hoe jij je verhoudt binnen een groep mensen en wat de werking is van de (ongeschreven) regels en wetten. En wordt het duidelijk waarom sommige privé en zakelijke relaties wel of niet soepel verlopen en hoe je hier verandering in kunt aanbrengen.

De ervaringen uit opstellingen met groepen worden al vele jaren ook individueel toegepast. Opstellingen waarbij we gebruik maken van vloerankers of tafelopstellingen zijn een goed alternatief. Zodat je niet alleen met een groep mensen, maar bijvoorbeeld ook prima alleen een opstelling kunt doen.

In deze online opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen krijg je een gedegen theoretische basis aangereikt over het Systemisch werken. Daarnaast ga je ook praktisch aan de slag, met het in kaart brengen van jouw eigen familiesysteem en met het doen van opstellingen, thuis in je eentje of met anderen. Zodat je leert en ervaart waarom je bepaalde keuzes maakt, welke onbewuste patronen jouw gedrag bepalen en waarom dit je in de weg kan zitten.

Resultaat

Het resultaat van deze opleiding is:

 • Je hebt inzicht in de werking van je onderbewuste op je denken en handelen
 • Je weet wat je overlevingspatronen zijn
 • Je begrijpt hoe patronen en trauma’s uit je familiesysteem generaties lang doorwerken
 • Je bent je bewust van je belemmerende patronen en weet hoe je die met effectief gedrag kunt doorbreken
 • Je kent de diepe werking van liefde en loyaliteit
 • Je hebt inzicht in de mogelijkheden tot heling en autonomie
 • Je ontdekt je diepe verbondenheid met je eigen plek in het systeem en degenen die er voor jou waren.

Hoe gebruik je deze opleiding in de praktijk?

Alles wat je leert en ervaart in de online opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen kan je direct toepassen op jezelf, binnen jouw eigen familie en gezin en als je als professional werkzaam bent ook binnen jouw huidige werk. Want hoe we ons verhouden tot anderen speelt een centrale rol in ons leven en in ons welbevinden. Het speelt dus altijd en overal. Deze opleiding draagt er aan bij dat wij ons daar bewuster van zijn, zodat we rekening kunnen houden met wat wij en anderen meenemen in onze interactie met elkaar. Waar uiteindelijk iedereen baat bij heeft!

Je kunt deze opleiding ook gebruiken als aanvulling op eerder gevolgde beroepsopleidingen. Bijvoorbeeld als je werkzaam bent als docent, als intern begeleider, als coach, als therapeut, als HR-medewerker of als ARBO-medewerker.

Wil je als zelfstandig coach of begeleider aan de slag, dan zijn de 3 video’s die je aantreft in deze opleiding over het opzetten van een eigen praktijk een belangrijke informatiebron voor je.

Wat maakt deze opleiding extra interessant? Je leer veel over gedrag, van jezelf en van anderen. Over hoe gedrag tot stand komt op een bewuste en een onbewuste manier. Je weet gebeurtenissen uit het verleden te plaatsen en te relateren aan hoe jij je nu voelt en gedraagt. En kunt dat ook beter plaatsen als het gaat om het gedrag van anderen. Vaak horen we dan ook dat mensen die de opleiding zijn gaan volgen dit ervaren als ‘een cadeau voor zichzelf’!

 

Inhoud online opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen

De opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen kent de volgende lessen:

Les 1: inleiding, theoretische achtergrond, begrippen, Genogram maken, oefeningen

Les 2: systeemprincipes, binding, ordening, balans tussen geven en nemen, oefeningen

Les 3: systeemdynamieken, oefeningen

Les 4: polariteiten, schuld/onschuld, schaamte/schaamteloos, mannelijke en vrouwelijke energie

Les 5: opstellingstechnieken, begeleiding van een opstelling.

De online opleiding kent een duidelijke structuur en werkwijze: je leest allereerst het schriftelijke lesmateriaal. Daarna bekijk je de ondersteunende lesvideo’s en leert op deze manier de theorie en de achtergronden. In deze opleiding maak je een Genogram over jouw familiesysteem en maak je 2x een multiple choice toets over de lesstof.
Al tijdens de opleiding ga je het geleerde in de praktijk brengen door het toe te passen thuis, op het werk, met mensen in jouw omgeving. Overal waar je andere mensen tegenkomt kan je de nieuwe kennis in praktijk brengen. Een leuke, speelse en leerzame manier om ervaring op te doen.
Naast nieuwe ervaringen komen er vast ook vragen boven. Deze kan je tijdens de opleiding in e-Flow stellen aan docent Sandra van Veen. En vervolgens ga je verder met het leren en in praktijk brengen, net zolang tot je het gevoel hebt dat je de kennis echt kunt toepassen.

Opleidingsprogramma

De online opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen volg je in je eigen tijd op het moment dat het jou uitkomt. De maximale studieduur is 2 jaar en de studiebegeleiding is voor jou beschikbaar gedurende het eerste jaar.

De opleiding kent de volgende programma onderdelen:

 • 5 inhoudelijke kennishoofdstukken met per hoofdstuk schriftelijk lesmateriaal, oefeningen en een toelichtende video
 • Mogelijkheid tot het stellen van vragen (in e-Flow) naar aanleiding van praktijkervaringen die je hebt opgedaan in het toepassen van de opgedane kennis
 • Deelname aan e-Flow, de digitale leeromgeving van de opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen met daarin al het schriftelijk lesmateriaal en de lesvideo’s.
 • Tijdens de opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen maak je jouw eigen Genogram over jouw familiesysteem. Daarnaast kent de opleiding 2 tussentijdse elektronische toetsen over de lesstof. Deze toetsen kan je vanuit huis online maken.
 • Als jouw Genogram is goedgekeurd en je de 2 kennistoetsen hebt behaald, ontvang je het diploma Systemisch werken / Familieopstellingen van de Academie voor Holistisch Coachen.

Wil je meer leren over wat er komt kijken bij opzetten van een eigen praktijk? In onze digitale leeromgeving e-Flow vind je 3 lesvideo’s zodat je je hierop goed kunt voorbereiden.

Startdata

Je kunt op elk gewenst moment starten met deze online opleiding.

 

Studiekosten

Kosten voor de online opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen zijn € 1.000,-

De studiekosten zijn:

 • inclusief 2 jaar lang toegang tot e-Flow, de digitale leeromgeving van de opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen met daarin alle lesvideo’s en schriftelijk lesmateriaal.
 • inclusief feedback n.a.v. door jou ingestuurde vragen in e-Flow
 • inclusief examengeld.

STAP-subsidieregeling

Voor al onze opleidingen en cursussen kan je gebruik maken van de subsidieregeling ‘STAP-budget’ waarmee je maximaal € 1.000,- per jaar van de gemaakte studiekosten vergoed kunt krijgen. Als je je hebt ingeschreven voor de opleiding ontvang je van ons het formulier waarmee je de aanvraag bij het UWV kunt indienen. Meer informatie vind je op de website van de overheid. Krijg je de subsidie niet toegewezen dan annuleren wij jouw inschrijving automatisch.

BTW

Vanaf de start in 2007 is de Academie voor Holistisch Coachen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij BTW vrijgesteld zijn.

Vergoeding door derden

In veel gevallen is het deelnemers gelukt de opleiding vergoed te krijgen door de werkgever.

Studiebelasting

Gemiddelde studiebelasting is 4 uur per week bij een studieduur van 4 maanden en is als volgt opgebouwd:

 • lezen lesmateriaal
 • bekijken lesvideo’s
 • uitgebreid toepassen van de opgedane kennis en inzetten van de technieken en instrumenten die je krijgt aangereikt binnen je gezin, met familieleden, vrienden, bekenden, op het werk, etc.
 • opstellen van jouw eigen Genogram
 • maken van 2 elektronische tussentijdse kennistoetsen.

De studiebelasting bedraagt 4 ECTS.

Toelatingseisen

Als deelnemer aan de online opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen moet je het niveau van de opleiding kunnen volgen. Er is daarom minimaal een MBO-3 niveau vooropleiding vereist.

Opleidingsniveau

De online opleiding Systemisch werken / Familieopstellingen is een opleiding op HBO niveau. Om de opleiding goed te kunnen volgen betekent dit dat deelnemers aan deze opleiding een vooropleiding op minimaal MBO-3 niveau hebben afgerond. Het niveau van de online opleiding is vastgesteld door accreditatie organisatie KTNO. Specifieke voorkennis op een bepaald gebied is niet noodzakelijk.

 

Accreditaties

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. De KTNO-accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

 

accreditatie NVST

De opleiding LeefstijlCoach is geaccrediteerd als bij- en nascholing voor de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten  (NVST) en voor de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG).

Vanaf de start van de Academie voor Holistisch Coachen in 2007 mogen wij het keurmerk van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) voeren. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze inschrijving voldoen wij officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die hierbij worden gehanteerd omtrent betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens. Dit betekent een officiële erkenning van onze opleiding en bevestigt de hoge vakinhoudelijke kwaliteit, begeleiding en service.

 

NRTO

De Academie voor Holistisch Coachen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Dit is de brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland en is o.a. gericht op het bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen. Het lidmaatschap en keurmerk van de NRTO geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij hun keuze voor de Academie voor Holistisch Coachen als opleider.

Wij conformeren ons aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen, met de Gedragscode en met de Klachtenprocedure (op te vragen via info@holistischcoachen.nl). Tevens zijn wij als lid van de NRTO aangesloten bij de Geschillencommissie Consumenten.

Overtuig jezelf

Maak kennis met de opleiding BasisCoach door de gratis proefles te volgen.

Digitale brochure aanvragen

Door dit formulier te in te vullen en te verzenden ontvang je de brochure voor de opleiding Systemisch werken/Familieopstellingen binnen enkele minuten in jouw mailbox.

Velden met een * zijn verplicht.

Digitale brochure aanvragen

Door dit formulier te in te vullen en te verzenden ontvang je de brochure voor de opleiding Hormoonspecialist binnen enkele minuten in jouw mailbox.

Velden met een * zijn verplicht.

Unieke STAP-Garantie

Als je je inschrijft voor onze opleiding Holistische LeefstijlCoaching, Energetisch & Intuïtief Coachen, LeefstijlCoach, Holistisch Coachen of Holistische NLP Practitioner krijg je gegarandeerd 1.000,- korting op de studiekosten!