Energetisch & Intuïtief Coachen

In de opleiding Energetisch & Intuïtief Coachen leer je hoe je de balans kunt terugvinden op die aspecten in jouw leven die voor jou van belang zijn. Hierbij laat je je leiden door de energetische en intuïtieve talenten die je van nature al bezit. En waarbij je leert deze steeds meer te herkennen, erkennen en toepassen. Om ze vervolgens ook in jouw begeleiding als coach in te zetten bij de begeleiding van jouw cliënten.

Alles over deze opleiding

Inhoud lesonderwerpen

We starten de opleiding met het afstemmen op en kiezen van thema’s die jou ondersteunen om intuïtief en liefdevol te leven. Welke verlangens zijn in jou aanwezig om een mooi leven te manifesteren en welke nog verder te ontwikkelen kwaliteiten heb je hiervoor nodig? Allereerst voor jezelf en straks als energetisch en intuïtief coach?

Tijdens de lesdagen Energetisch, Intuïtief en Liefdevol Leven gaat het allereerst om jezelf.
Je leert hoe jij meer op je intuïtie kunt vertrouwen en tegelijkertijd ontdek je hoe je liefdevol voor jezelf kunt zijn.  Wat belemmert jou om te genieten en het stralende middelpunt van jouw wereld te zijn? Wat heb je nodig om goed verankerd te zijn in je eigen energie en lichaam en om authentiek jouw volledige potentieel in te nemen? Een mooie uitdagende reis!

Naast het ontvangen van allerlei kennis en informatie over intuïtie, energie en thema’s zoals zelfwaardering, zelfvertrouwen en zelfacceptatie word je uitgenodigd om al deze kennis om te zetten in jouw eigen wijsheid. Daarom bestaat een groot deel van de lesdagen uit het gezamenlijk uitvoeren van allerlei intuïtieve en energetische opdrachten, sessies, ontspanoefeningen en meditaties. Samen in verbinding met de andere deelnemers in jouw groep en alleen via de online training die onderdeel uitmaakt van de opleiding.

Onderwerpen van de lesdagen zijn:

Je fysieke en energetische lichamen, je aura, wat is energie

 • Bewustwording van de verschillende lagen in jouw lichaam en energetische systeem.

Chakra’s en verticale uitlijning aarde en hemel

 • Leren ervaren hoe je chakra’s je ondersteunen in je ontwikkeling
 • Uitlijnen van de gebieden van jouw hoofd, hart en buik zodat je minder in je hoofd zit en meer in je gevoel.

Ademhaling & ontspanning inzetten om te verbinden met je intuïtie

 • Ontwikkelen van een volle en complete ademhaling zodat je jezelf kunt helen
 • Bewust worden van het NU-moment en daarin leren ontspannen.

Belemmeringen en blokkades opruimen om voluit op je intuïtie te kunnen vertrouwen

 • Jezelf trainen in meer waardering van jezelf en het vergroten van het vertrouwen in jezelf
 • JA leren zeggen tegen alle aspecten van jezelf, dus ook je minder leuke kanten accepteren.

Verbinden met je heldere zintuigen, ziel en hoger zelf

 • Ontdekken hoe je waarneemt met je heldere zintuigen
 • Verbinden met de verschillende lagen van je ziel en leren samenwerken met je hoger zelf.

Evenwicht herstellen tussen je vrouwelijke en mannelijke energie

 • Leren hoe je beide energieën in jezelf kan laten samenwerken als een ‘gouden’ team.

Belichamen van wie jij werkelijk bent

 • Leren om licht en liefde vanuit de hoogste bron te ontvangen en door jouw systeem te laten stromen
 • Jezelf ervaren als puur licht en liefde en een energetisch, intuïtief en liefdevol leven creëren.

Aantal lesdagen: 8
Docent: Marieke Anne Kamp
Docent: Corine van Westerloo

Coaching is er op gericht om de cliënt bewuster te maken van zijn/haar eigen gedrag waardoor hij/zij meer eigen verantwoordelijkheid gaat ervaren over zijn/haar eigen leven. En daarmee beter toegerust voorwaarts te kunnen gaan op het eigen unieke ontwikkelpad. Soms moeten daarvoor problemen worden opgelost, zoals problemen in sociale- of werkrelaties, stress gerelateerde klachten of onverwerkte emotionele gebeurtenissen uit het verleden. Dit is de curatieve kant van coaching. Coaching kan ook preventief zijn. Daarbij gaat het dikwijls over het vergroten van het bewustzijn bij het maken van keuzes, bij de omgang met anderen en bij het eigen gedrag in het algemeen. Vanuit dit bewustzijn kan de cliënt andere keuzes maken over het eigen gedrag en deze ook in praktijk brengen. Om uiteindelijk meer tevreden en in balans te zijn met zichzelf en met de omgeving. En daarmee toekomstige problemen voorkomen.

In de lessen Coachingsvaardigheden krijg je een gedegen basis aangereikt aan communicatie- en gespreksvaardigheden. Je leert om te coachen vanuit innerlijke rust en om in continue verbinding te zijn met je cliënt. Om niet te oordelen of te adviseren, maar om jouw cliënt te begeleiden op zijn/haar ontwikkelpad. Bewust zijn van jouw rol als coach is daarbij cruciaal en belangrijk voor het welslagen van de inspanningen van jouw cliënt.
Gespreksvaardigheden die je gaat leren zijn o.a. luisteren, samenvatten, doorvragen, regievoeren, stiltes gebruiken, herkennen en toepassen van sleutelwoorden en lichaamstaal, vertragen, herhalen, open vragen stellen.

Ook worden we er ons bewust van wat het betekent om tijdens het coachen rekening te houden met de energie tijdens het gesprek. De energie van jou als coach en van de ander. Wat is van jou en wat niet? Hoe maak je bespreekbaar wat jij voelt tijdens een gesprek? En hoe voorkom je dat je ‘leegloopt’ tijdens een gesprek of dat je met een ‘zwaar gevoel’ een gesprek afsluit?

Je leert diverse coachingsinstrumenten en technieken die je in jouw coachingssessies kunt toepassen. Dit zijn:

 • De ‘Tijdlijn’, een snelle manier om veel over de levensloop en thema’s van jouw cliënt te leren
 • ‘Representatiesystemen’ voor het vergroten van de aansluiting en verbinding met jouw cliënt
 • Het NLP-werkmodel dat een helder format biedt voor coachingsgesprekken
 • WandelCoaching waarbij je gebruik maakt van de metaforen en synchroniciteiten uit de natuur
 • ‘G-schema’ om belemmerende overtuigingen en patroongedrag te veranderen door het aanpassen van de bijbehorende gedachten
 • ‘Focussen’, waarbij je via lichamelijke ervaringen met emotionele ladingen aan de slag te gaat
 • ‘Liefdevol Leven Cirkel’ voor vergroting van zelfwaardering, zelfvertrouwen en zelfacceptatie en verdieping op gevoelsniveau.

Halverwege de opleiding ga je aan de slag met 3 proefcliënten om al het geleerde in de praktijk te kunnen toepassen.

Aantal lesdagen: 5
Docent: Barry Moberts

Tijdens de lesdagen die gaan over Energie & intuïtie in Coaching maken we de verbinding tussen de kennis en ervaringen die we hiervoor hebben opgedaan bij het werken met energie en intuïtie met het coachen, het op liefdevolle wijze begeleiden van mensen. Naast de theorie betekent dit ook het direct toepassen tijdens oefengesprekken. De onderwerpen van de lesdagen zijn:

Veldhouden en intuïtief/energetisch waarnemen als coach

 • Vergroten bewustzijn van jouw eigen energetische aanwezigheid en jouw impact op jouw cliënt
 • Vertrouwen op je intuïtie en je energetische waarneming.

Projectie en tegenoverdracht in coaching

 • Onderscheid leren maken tussen wat is van mij en wat is van de ander
 • Spiegels gebruiken als ingang voor coaching en vergroten van je eigen bewustzijn.

Identificeren, doorzien en begeleiden van de energie

 • Jouw intuïtieve en energetische waarneming omzetten in begeleiding.

Shiften en transformeren van energie met de HEEEL-methode (I en II)

 • Kennismaken met en leren inzetten van intuïtieve interventies om energie te shiften.

Aantal lesdagen: 5
Docent: Esther Duine