Introductiecursus Energetisch en Intuïtief Coachen

De module Intuïtief Coachen helpt je om nog meer verdieping aan te brengen in je coaching door intuïtief, energetisch en lichaamsgericht te werk te gaan. Je traint je intuïtie volop en leert de energie van je cliënt waar te nemen en hem of haar lichaamsgericht te begeleiden op jouw eigen unieke manier.

Deze aanvullende module Intuïtief Coachen is geschikt voor iedereen die al een klassikale coachingsopleiding heeft gevolgd en wordt verzorgd door 2 docenten: Marie anne Kamp en Esther Duine.

Opleiding BasisCoach

Alles over deze module

Inhoud module Intuïtief Coachen

Verdiepen van jouw begeleiding

In je opleiding tot coach heb je verbinding gemaakt met jezelf. Door weer contact te maken met je lichaam. Je bewust te worden van je emoties en gedachten. Door je aandacht terug te brengen naar jezelf, naar binnen. Te voelen en te zijn met wat er is. Daarmee heb je de reis gemaakt van je hoofd naar je hart. Om zelf liefdevol te leven en ook anderen hierin te begeleiden.

De module Intuïtief Coachen helpt je om nog meer verdieping aan te brengen in je coaching door intuïtief, energetisch en lichaamsgericht te werk te gaan. Je traint je intuïtie volop en leert de energie van je cliënt waar te nemen en hem of haar lichaamsgericht te begeleiden op jouw eigen unieke manier.

Je zult met deze manier van begeleiden ervaren dat:

* je de bezieling en potentieel aanspreekt van je cliënt

* je op een dieper niveau kunt werken aan de blokkades die je cliënt ervaart

* en je het zelfhelend vermogen van je cliënt aanspreekt.

 

Als coach ben jijzelf je kompas. Jouw intuïtie is de intelligentie van jouw energetische krachtveld. Hoe meer jij aanwezig bent op alle bestaanslagen: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel hoe meer jij kunt vertrouwen op jouw intuïtie.

In de module faciliteren we je de verbinding met jouw intuïtie te verdiepen, zodat je via jouw lichaam: jezelf, de ander en je omgeving helder kunt waarnemen. Daarmee kun je bewust worden van je eigen stukken die je nog mag helen. En in de begeleiding van anderen helder waarnemen wat er geheeld wil worden.

Je gaat ervaren dat hoe dieper jij kunt zakken in je zijn, door bewust te verbinden met jouw energetisch krachtveld en je eigen niet-authentieke energie op te schonen, hoe dieper je jouw cliënt kunt meenemen in de reis die jezelf al gemaakt hebt. In de module ontdek je dat we als mens en ook als groep verbonden zijn met het Veld van Licht en Liefde en hoe dit door jou en je cliënt heen werkt.

We creëren met elkaar een lichte en liefdevolle bedding van veiligheid en vertrouwen waarin je helemaal jezelf kunt zijn en diep in je eigen binnenwereld kunt kijken. Waar je spelenderwijs met elkaar oefent en ervaart. Een plek waar je samen met anderen groeit als mens en als coach. Je ervaart support voor de reis die jij maakt om jouw lichte en liefdevolle unieke en authentieke zelf te zijn. Waarmee je kracht als coach toeneemt en jouw begeleiding jouw unieke kleur krijgt.

 

Programma

Lesdag 1 Jouw intuïtieve kompas

In deze lesdag krijg je gevoel voor hoe intuïtie voor jou werkt. Heb je al de nodige ervaring? Dan wordt je je deze dag op een dieper niveau bewust van de intuïtieve intelligentie van jouw energetisch krachtveld. De hele lesdag is een uitnodiging om vanuit jouw hart naar jouw intuïtie te luisteren. En ook je cliënt aan te spreken in zijn kracht en wijsheid.

Lesdag 2 Helder waarnemen van de energie

Alles is energie. Jij, de groep en ook je cliënt. Welke energie neem je waar met jouw intuïtie van de ander en de groep? Op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Ook leer je onderscheid te maken in wie of wat zich in de energie laat zien. Ben je in verbinding met de authentieke versie van de cliënt zelf, een innerlijk deel of bijvoorbeeld een (voor)ouder?

Lesdag 3 Intuïtief begeleiden

In de opleiding heb je kennisgemaakt met de HEEEL methode: herkennen, erkennen, ervaren, expressie geven en loslaten. Alles in ons wil gezien en doorvoeld worden om te kunnen helen. In deze lesdag gaan we daar intuïtief mee aan de slag. Met je intuïtie begeleidt je de energie die je waarneemt volgens het HEEEL-principe.

Lesdag 4 Intuïtieve interventies

In de module ben je gaan ervaren dat vanuit jouw liefdevolle aanwezigheid de helende frequentie van het Veld van Licht en Liefde die door jou en de ander heen stroomt, HEEELT. Soms kom je lagen tegen waarbij een interventie behulpzaam is om energie te shiften. Vanuit jouw toegenomen intuïtieve staat van zijn, stap je uit je comfortzone en pas je intuïtief jouw interventies toe op basis van jouw kennis en ervaring en wat zich intuïtief via jou ontvouwt.

 

Als je alle lesdagen van deze module hebt gevolgd ontvang je het certificaat ‘Intuïtief Coachen’ van de Academie voor Holistisch Coachen. Deze module is geaccrediteerd door de KTNO.

 

Aantal lesdagen: 4

Docent: Marie Anne Kamp
Docent: Esther Duine

Startdata

De module Intuïtief Coachen wordt meerdere keren per jaar aangeboden. De eerstvolgende keer is op lesdagen:

 • zaterdag 17 september
 • zaterdag 8 oktober
 • zaterdag 5 november
 • zaterdag 26 november.

De module wordt verzorgd op onze leslokatie in ’s-Graveland (bij Hilversum) en de lestijden zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Studiekosten

Kosten voor de module Intuïtief Coachen zijn € 995,-.

De studiekosten zijn:

 • inclusief 1 jaar lang toegang tot e-Flow, de digitale leeromgeving van de module Intuïtief Coachen met daarin het schriftelijk lesmateriaal
 • inclusief koffie/thee gedurende de lesdagen
 • exclusief lunch.

STAP-subsidieregeling
Ook voor deze module kan je gebruik maken van de subsidieregeling ‘STAP-budget’ waarmee je de gehele studiekosten vergoed krijgt. Als je je hebt ingeschreven voor de module ontvang je van ons het formulier waarmee je de aanvraag bij het UWV kunt indienen. Meer informatie vind je op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget. Krijg je de subsidie niet toegewezen dan annuleren wij jouw inschrijving als je hierom verzoekt.

BTW
Vanaf de start in 2007 is de Academie voor Holistisch Coachen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij BTW vrijgesteld zijn.

Vergoeding door derden
In veel gevallen is het deelnemers gelukt de module vergoed te krijgen door de werkgever.

Studiebelasting
Gemiddelde studiebelasting is 5 uur per week gedurende 3 maanden en is als volgt opgebouwd:

 • lezen lesmateriaal
 • oefenen van vaardigheden en technieken met studiegenoten, cliënten etc.
 • reflecteren op het oefenen.

De studiebelasting bedraagt 2 ECTS.

Toelatingseisen
Als deelnemer aan de module Intuïtief Coachen moet je het niveau van de opleiding kunnen volgen. Er is daarom minimaal een MBO-4 niveau vooropleiding vereist. Daarnaast heb je een klassikale coachingsopleiding afgerond.

Opleidingsniveau

De module Intuïtief Coachen is een aanvullende opleiding op HBO niveau. Om de opleiding goed te kunnen volgen betekent dit dat deelnemers aan deze opleiding een vooropleiding op minimaal MBO-4 niveau hebben afgerond. Daarnaast heeft elke deelnemer een klassikale coachingsopleiding afgerond.
Het opleidingsniveau is vastgesteld door accreditatie organisatie KTNO.

Accreditaties

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. De KTNO-accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

Vanaf de start van de Academie voor Holistisch Coachen in 2007 mogen wij het keurmerk van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) voeren. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze inschrijving voldoen wij officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die hierbij worden gehanteerd omtrent betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens. Dit betekent een officiële erkenning van onze opleiding en bevestigt de hoge vakinhoudelijke kwaliteit, begeleiding en service.

NRTODe Academie voor Holistisch Coachen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Dit is de brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland en is o.a. gericht op het bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen. Het lidmaatschap en keurmerk van de NRTO geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij hun keuze voor de Academie voor Holistisch Coachen als opleider.
Wij conformeren ons aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen, met de Gedragscode en met de Klachtenprocedure (op te vragen via info@holistischcoachen.nl). Tevens zijn wij als lid van de NRTO aangesloten bij de Geschillencommissie Consumenten.

Ervaringen

Angelique:     ‘Ik ervaar mijn intuïtie nu als een natuurlijke gave’

Tessa:              ‘Ik ben gestart als energetisch healer. De bedding van de groep gaf mij vertrouwen.’

Roos:               ‘Ik heb mijn eigen intuïtieve taal leren spreken’

Annerieke:     ‘Ik heb mij geopend voor mijzelf en voor wat ik zie, voel en hoor’

Helene:           ‘Ik ben dieper in mijzelf gezakt en dat weerspiegelt zich in mijn contact met de ander’

Marieke:         ‘Ik blijf nu in verbinding met mijzelf’.

Inhoud module Intuïtief Coachen

Verdiepen van jouw begeleiding

In je opleiding tot coach heb je verbinding gemaakt met jezelf. Door weer contact te maken met je lichaam. Je bewust te worden van je emoties en gedachten. Door je aandacht terug te brengen naar jezelf, naar binnen. Te voelen en te zijn met wat er is. Daarmee heb je de reis gemaakt van je hoofd naar je hart. Om zelf liefdevol te leven en ook anderen hierin te begeleiden.

De module Intuïtief Coachen helpt je om nog meer verdieping aan te brengen in je coaching door intuïtief, energetisch en lichaamsgericht te werk te gaan. Je traint je intuïtie volop en leert de energie van je cliënt waar te nemen en hem of haar lichaamsgericht te begeleiden op jouw eigen unieke manier.

Je zult met deze manier van begeleiden ervaren dat:

* je de bezieling en potentieel aanspreekt van je cliënt

* je op een dieper niveau kunt werken aan de blokkades die je cliënt ervaart

* en je het zelfhelend vermogen van je cliënt aanspreekt.

 

Als coach ben jijzelf je kompas. Jouw intuïtie is de intelligentie van jouw energetische krachtveld. Hoe meer jij aanwezig bent op alle bestaanslagen: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel hoe meer jij kunt vertrouwen op jouw intuïtie.

In de module faciliteren we je de verbinding met jouw intuïtie te verdiepen, zodat je via jouw lichaam: jezelf, de ander en je omgeving helder kunt waarnemen. Daarmee kun je bewust worden van je eigen stukken die je nog mag helen. En in de begeleiding van anderen helder waarnemen wat er geheeld wil worden.

Je gaat ervaren dat hoe dieper jij kunt zakken in je zijn, door bewust te verbinden met jouw energetisch krachtveld en je eigen niet-authentieke energie op te schonen, hoe dieper je jouw cliënt kunt meenemen in de reis die jezelf al gemaakt hebt. In de module ontdek je dat we als mens en ook als groep verbonden zijn met het Veld van Licht en Liefde en hoe dit door jou en je cliënt heen werkt.

We creëren met elkaar een lichte en liefdevolle bedding van veiligheid en vertrouwen waarin je helemaal jezelf kunt zijn en diep in je eigen binnenwereld kunt kijken. Waar je spelenderwijs met elkaar oefent en ervaart. Een plek waar je samen met anderen groeit als mens en als coach. Je ervaart support voor de reis die jij maakt om jouw lichte en liefdevolle unieke en authentieke zelf te zijn. Waarmee je kracht als coach toeneemt en jouw begeleiding jouw unieke kleur krijgt.

 

Programma

Lesdag 1 Jouw intuïtieve kompas

In deze lesdag krijg je gevoel voor hoe intuïtie voor jou werkt. Heb je al de nodige ervaring? Dan wordt je je deze dag op een dieper niveau bewust van de intuïtieve intelligentie van jouw energetisch krachtveld. De hele lesdag is een uitnodiging om vanuit jouw hart naar jouw intuïtie te luisteren. En ook je cliënt aan te spreken in zijn kracht en wijsheid.

Lesdag 2 Helder waarnemen van de energie

Alles is energie. Jij, de groep en ook je cliënt. Welke energie neem je waar met jouw intuïtie van de ander en de groep? Op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Ook leer je onderscheid te maken in wie of wat zich in de energie laat zien. Ben je in verbinding met de authentieke versie van de cliënt zelf, een innerlijk deel of bijvoorbeeld een (voor)ouder?

Lesdag 3 Intuïtief begeleiden

In de opleiding heb je kennisgemaakt met de HEEEL methode: herkennen, erkennen, ervaren, expressie geven en loslaten. Alles in ons wil gezien en doorvoeld worden om te kunnen helen. In deze lesdag gaan we daar intuïtief mee aan de slag. Met je intuïtie begeleidt je de energie die je waarneemt volgens het HEEEL-principe.

Lesdag 4 Intuïtieve interventies

In de module ben je gaan ervaren dat vanuit jouw liefdevolle aanwezigheid de helende frequentie van het Veld van Licht en Liefde die door jou en de ander heen stroomt, HEEELT. Soms kom je lagen tegen waarbij een interventie behulpzaam is om energie te shiften. Vanuit jouw toegenomen intuïtieve staat van zijn, stap je uit je comfortzone en pas je intuïtief jouw interventies toe op basis van jouw kennis en ervaring en wat zich intuïtief via jou ontvouwt.

 

Als je alle lesdagen van deze module hebt gevolgd ontvang je het certificaat ‘Intuïtief Coachen’ van de Academie voor Holistisch Coachen. Deze module is geaccrediteerd door de KTNO.

 

Aantal lesdagen: 4

Docent: Marie Anne Kamp
Docent: Esther Duine

Startdata

De module Intuïtief Coachen wordt meerdere keren per jaar aangeboden. De eerstvolgende keer is op lesdagen:

 • zaterdag 17 september
 • zaterdag 8 oktober
 • zaterdag 5 november
 • zaterdag 26 november.

De module wordt verzorgd op onze leslokatie in ’s-Graveland (bij Hilversum) en de lestijden zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Studiekosten

Kosten voor de module Intuïtief Coachen zijn € 995,-.

De studiekosten zijn:

 • inclusief 1 jaar lang toegang tot e-Flow, de digitale leeromgeving van de module Intuïtief Coachen met daarin het schriftelijk lesmateriaal
 • inclusief koffie/thee gedurende de lesdagen
 • exclusief lunch.

STAP-subsidieregeling
Ook voor deze module kan je gebruik maken van de subsidieregeling ‘STAP-budget’ waarmee je de gehele studiekosten vergoed krijgt. Als je je hebt ingeschreven voor de module ontvang je van ons het formulier waarmee je de aanvraag bij het UWV kunt indienen. Meer informatie vind je op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget. Krijg je de subsidie niet toegewezen dan annuleren wij jouw inschrijving als je hierom verzoekt.

BTW
Vanaf de start in 2007 is de Academie voor Holistisch Coachen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij BTW vrijgesteld zijn.

Vergoeding door derden
In veel gevallen is het deelnemers gelukt de module vergoed te krijgen door de werkgever.

Studiebelasting
Gemiddelde studiebelasting is 5 uur per week gedurende 3 maanden en is als volgt opgebouwd:

 • lezen lesmateriaal
 • oefenen van vaardigheden en technieken met studiegenoten, cliënten etc.
 • reflecteren op het oefenen.

De studiebelasting bedraagt 2 ECTS.

Toelatingseisen
Als deelnemer aan de module Intuïtief Coachen moet je het niveau van de opleiding kunnen volgen. Er is daarom minimaal een MBO-4 niveau vooropleiding vereist. Daarnaast heb je een klassikale coachingsopleiding afgerond.

Opleidingsniveau

De module Intuïtief Coachen is een aanvullende opleiding op HBO niveau. Om de opleiding goed te kunnen volgen betekent dit dat deelnemers aan deze opleiding een vooropleiding op minimaal MBO-4 niveau hebben afgerond. Daarnaast heeft elke deelnemer een klassikale coachingsopleiding afgerond.
Het opleidingsniveau is vastgesteld door accreditatie organisatie KTNO.

Accreditaties

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. De KTNO-accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

Vanaf de start van de Academie voor Holistisch Coachen in 2007 mogen wij het keurmerk van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) voeren. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze inschrijving voldoen wij officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die hierbij worden gehanteerd omtrent betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens. Dit betekent een officiële erkenning van onze opleiding en bevestigt de hoge vakinhoudelijke kwaliteit, begeleiding en service.

NRTODe Academie voor Holistisch Coachen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Dit is de brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland en is o.a. gericht op het bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen. Het lidmaatschap en keurmerk van de NRTO geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij hun keuze voor de Academie voor Holistisch Coachen als opleider.
Wij conformeren ons aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen, met de Gedragscode en met de Klachtenprocedure (op te vragen via info@holistischcoachen.nl). Tevens zijn wij als lid van de NRTO aangesloten bij de Geschillencommissie Consumenten.

Ervaringen

Angelique:     ‘Ik ervaar mijn intuïtie nu als een natuurlijke gave’

Tessa:              ‘Ik ben gestart als energetisch healer. De bedding van de groep gaf mij vertrouwen.’

Roos:               ‘Ik heb mijn eigen intuïtieve taal leren spreken’

Annerieke:     ‘Ik heb mij geopend voor mijzelf en voor wat ik zie, voel en hoor’

Helene:           ‘Ik ben dieper in mijzelf gezakt en dat weerspiegelt zich in mijn contact met de ander’

Marieke:         ‘Ik blijf nu in verbinding met mijzelf’.

Digitale brochure aanvragen

Door dit formulier te in te vullen en te verzenden ontvang je de brochure voor de opleiding Systemisch werken/Familieopstellingen binnen enkele minuten in jouw mailbox.

Velden met een * zijn verplicht.