Intuïtief Coachen

Intuïtief coachen is coachen vanuit je hart in verbinding met je zelf, met jouw hoger zelf en met het energetisch veld. Waarbij je in verbinding bent met jouw onderbewuste en dat van je cliënt en de informatie die je met je intuïtieve gaven waarneemt op coachende wijze kunt inzetten. Hierbij vertrouw je op de helende kracht van het energetisch veld en van de energie die door jou heen stroomt en die precies dat bewust maakt en heelt wat nu nodig is.

Marieke-Kamp-Liefdevol-Leven

Alles over deze opleiding

Druk op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie

Opleiding Intuïtief Coachen

Als holistisch coach ben je toegerust om cliënten te begeleiden op hun levenspad waarbij je naar je cliënt als geheel kijkt: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Je helpt cliënten weer volledig verbinding te maken met zichzelf, waardoor ze bewust kunnen maken en helen wat er tussen hen en een zo gezond en gelukkig mogelijk leven in staat. Als coach ben je daarvoor volledig aanwezig in het nu. Je vertrouwt op wat je vanuit die zijnstand aan informatie waarneemt en kunt die coachend inzetten.

Vanuit deze basis is als intuïtief coach ‘energie’ je focus en ‘het veld van universele levensenergie’ je gids. Je vertrouwt volledig op je verbinding met jouzelf, je hoger zelf en met het veld van universele levensenergie en ook van de cliënt. Je maakt daarmee zowel in jezelf als bij je cliënt contact op zielsniveau en met jouw en zijn of haar spirituele team. Zo wordt precies bewust en geheeld wat nu gezien wil worden zodat, de cliënt – vanuit de ziel – nog meer zijn of haar hoogste potentieel kan leven. Je vertrouwt op de helende frequentie van licht en liefde van het veld van universele levensenergie; die door jouw heldere zintuigen en de intuïtieve interventies die je toepast heen werkt. Vanuit die verbinding heb je toegang tot het onderbewuste van je cliënt en kun je zijn energie fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau helder waarnemen. Je zet die informatie op een coachende manier in.

Resultaat

Na deze opleiding kun je in jouw praktijk nog meer verdieping aanbrengen in de coachtrajecten met jouw cliënten omdat je nog meer in staat bent om op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau bloot te leggen wat de cliënt helpt op zijn of haar levens- en zielspad. Je draagt niet alleen bij aan meer lichamelijk en geestelijk welzijn, maar helpt je cliënt nog meer met zijn of haar eigen essentie te verbinden; waardoor deze nog meer regie heeft over zijn of haar leven. Vanuit die hartverbinding weet de cliënt veel beter wie hij werkelijk is, wat hij wil en wat zijn unieke bijdrage is.

Voor wie?

Deze opleiding is geschikt voor iedereen:

 • die het vak van coachen wil eigen maken en daarbij vooral intuïtief te werk wil gaan en cliënten op een holistische manier wil begeleiden.
 • die al werkzaam is in coaching of aanverwant vak en zijn of haar intuïtieve gaven wil ontwikkelen en meer holistisch te werk wil gaan.
 • die wil leren vertrouwen op zijn intuïtie en dit ook in contact met anderen wil inzetten.

Waarom bij de Academie voor Holistisch Coachen?

Het is dé plek om het vak van coachen te leren, een Academie die zich onderscheid door zijn holistische aanpak. En dé plek om jouw intuïtieve gaven te ontwikkelen en te leren inzetten. Als intuïtief coach ben jijzelf je gereedschap. Daarom leer je in deze opleiding vooral te vertrouwen op jouw eigen essentie en die op een authentieke manier aan te wenden. Vanwege de kleine groepen is er alle ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit 10 lesdagen, inclusief een afsluitende 2-daagse, en is vooral een ervaringsgerichte werkplaats waarbij deelnemers met behulp van de kracht – de energetische frequentie – van de groep op basis van hun persoonlijke en professionele doelen en gelijkwaardigheid kunnen groeien in intuïtief coachen. De thema’s uit het programma Liefdevol Leven lopen als een rode draad door het lesprogramma heen om het persoonlijk proces van deelnemers te faciliteren.

De onderwerpen van de lesdagen zijn:

Les 1: Jij als intuïtief coach – helder waarnemen deel 1 – jouw persoonlijke doel

 • begripsverduidelijking: intuïtie, energie, bewustzijn, hoger zelf, veld van levensenergie, verhogen persoonlijke trilling
 • helder waarnemen
 • ervaren van ‘energie’
 • vanuit verbinding met jouw hoger zelf de leerdoelen voor deze opleiding bewust maken
 • intuïtief coachgesprek.

Les 2: HEEL jezelf en anderen  – Thema Liefdevol Leven: Acceptatie

 • liefdevol leven
 • liefdevolle zelfzorg
 • liefdevolle heling
 • intuïtief coachgesprek.

Les 3: Jij als intuïtief coach – helder waarnemen deel 2– thema Liefdevol Leven: Vertrouwen

 • vertrouwen op en ontdekken van jouw heldere intuïtieve waarneming
 • bewust ervaren van energie en onderscheiden ‘wat is van mij en wat is van de ander?’
 • intuïtief coachgesprek.

Les 4: Jij als intuïtief coach – helder waarnemen deel 3 – thema Liefdevol Leven: Verbinding

 • verder ontwikkelen van jouw heldere intuïtieve waarneming
 • afstemmen op de spirituele wereld
 • energetisch ‘lezen’ van de ander
 • intuïtief coachgesprek.

Les 5: Jij als intuïtief coach – helder waarnemen deel 4– thema Liefdevol Leven: Ontvangen

 • energetisch veldhouden: wat is het, hoe werkt het en hoe doe je dat?
 • energetisch zuiveren van jezelf en van jouw ruimte
 • intuïtief coachgesprek.

Les 6: Intuïtief coachen – Jij en de ander – thema Liefdevol Leven: Groeien

 • projecties en overdracht
 • persoonlijkheidsdelen
 • intuïtief coachgesprek.

Les 7: HEEL jezelf en anderen deel 2 – thema Liefdevol Leven: Waardering

 • het intuïtief toepassen van interventies
 • interventie: innerlijk kind werk
 • intuïtief coachgesprek.

Les 8: HEEL jezelf en anderen deel 3 – thema Liefdevol Leven: Balans

 • helen van energetische blokkade
 • intuïtief coachgesprek.

Les 9 & 10. Jij als intuïtief coach deel 4 – thema Liefdevol Leven: Creëren

 • ervaren van eigen essentie/krachtbron
 •  toepassen van opgedane kennis en ervaring met intuïtief coachen in 1 op 1 sessies
 • heldere inspiratie en intentie om aan de slag te gaan als intuïtief coach.

Tussen de lesdagen in neem je deel aan een live online ‘zoom-sessie’.  Om af te stemmen op elkaar, om te delen en om weer aangehaakt te zijn op het energetisch veld. Elke lesdag start met een meditatie en cirkel op basis van Liefdevol Leven. Deelnemers doorlopen het thema voor de lesdag en reflecteren hierop bij de start van de lesdag in de cirkel. Hier wordt telkens de energetische bedding gecreëerd voor de dag en het proces van de groep en deelnemers afzonderlijk. Elke lesdag sluit af met een bewuste afstemming op het hoger zelf en energetische onderstroom van de groep.

De inhoudelijke kennis wordt gedeeld in e-Flow, de online leeromgeving van de Academie, en in de ochtend mondeling toegelicht en besproken naar aanleiding van vragen en thema’s zoals ze in de cirkel bij de start aan de orde komen. Deelnemers reflecteren op hun ontwikkeling op basis van een verslag van de lesdag en met behulp van de verslagen van de te voeren coachsessies (15 sessies).

Wat leer en ontwikkel je?

 1. Je leert hoe je als intuïtief coach het bewustzijn van jouw cliënt kunt vergroten, zodat die liefdevol kan leven vanuit zijn essentie.
 2. Je leert altijd te vertrouwen op wat je intuïtief helder waarneemt.
 3. Je leert te voelen wat van jou is en wat van de ander?
 4. Je maakt bewust en ervaart wat ‘energie’ is en kunt die onderscheiden op de verschillende bestaanslagen.
 5. Je leert ook de verschillende persoonlijkheidsdelen van je cliënt energetisch goed te onderscheiden en ze bewust te maken en te helen voor zover ze niet authentiek en niet langer helpend zijn.
 6. Je ontdekt wat jouw kanaal voor heldere intuïtieve waarneming is en ontwikkelt die.
 7. Je leert de informatie die je ontvangt goed te gebruiken.
 8. Dat geldt ook als je het vermogen hebt of ontwikkelt om te communiceren met de spirituele wereld.
 9. Je leert je te verbinden met je hoger zelf en het veld van levensenergie en tegelijkertijd goed geaard te zijn.
 10. Je leert altijd te vertrouwen op je hoger zelf, van waaruit je de vragen die je stelt en de interventies die je doet intuïtief doorkrijgt.
 11. Dat kunnen interventies zijn die je al beheerst of die je opnieuw aanboort vanuit vorige levens, maar ook technieken die je al beheerst of tijdens de opleiding leert om op energetisch niveau te kunnen werken met je cliënt.
 12. Je leert veld te houden voor jezelf en je cliënt en ook hoe je jezelf en de ruimte vooraf en na een energetisch coachsessie zuivert.
 13. Je begrijpt en leert hoe je jouw eigen persoonlijke trilling kunt verhogen met het transformeren van je persoonlijke stukken.
 14. Je ervaart dat door het verhogen van je persoonlijke trilling je ontvangst van de trilling van licht en liefde van het veld van levensenergie toeneemt en daarmee ook je heldere waarneming.
 15. Waardoor je nog beter veld kunt houden voor de persoonlijke stukken van je cliënt die bewust gemaakt en geheeld willen worden en nog meer mensen dichterbij hun eigen essentie kunt brengen.

Gedurende de opleiding hebben alle deelnemers een buddy voor support. De docent fungeert tevens als mentor voor de deelnemers voor opleiding gerelateerde vragen.

Deelnemers ontvangen bij afronding van de opleiding een diploma op basis van de aanwezigheid in de lesdagen en de demonstratie van een 1-op-1-sessie tijdens de afsluitende 2-daagse. Dit diploma is bij de start geaccrediteerd door de KTNO als bij- en nascholing voor diverse beroepsverenigingen.

Trainers: Esther Duine & Marieke Anne Kamp.

Start zondag 3 oktober 2021 – ’s Graveland (bij Hilversum)

Intuïtief Coachen 01 start zondag 3 oktober 2021, lesdagen op zondag.

3 oktober 2021, 31 oktober 2021, 14 november 2021, 19 december 2021, 16 januari 2022, 6 februari 2022, 13 maart 2022, 10 april 2022, 7 mei 2022, 8 mei 2022.

Studiekosten

Kosten voor de opleiding Intuïtief Coachen zijn € 3.195,-. Je kunt de studiekosten voor deze opleiding op verschillende manieren betalen:

In één keer € 2.995,-. Je ontvangt dan een korting van € 200,-.
In vier termijnen van € 787,75. Totale bedrag is € 3.195,-.
In acht termijnen van € 424,50. Dat is inclusief € 200,- administratiekosten. Totale bedrag is € 3.396,-.

De studiekosten zijn:

 • inclusief 10 lesdagen
 • inclusief 8 live online zoom-sessies
 • inclusief koffie en thee
 • inclusief toegang tot onze digitale leeromgeving ‘e-Flow’
 • inclusief studiebegeleiding
 • inclusief 2x lunch, 1 diner tijdens de afsluitende 2-daagse
 • exclusief verplichte studieboeken, totaal 2 stuks, ongeveer € 70

Maximaal aantal mensen in een groep: 12
Minimaal aantal mensen in een groep: 8

Belastingaftrek
De kosten van de opleiding kunnen worden opgegeven als scholingskosten. Hierdoor kan je als particulier het lesgeld en de studieboeken aftrekken van de Inkomstenbelasting. Er is een drempel van € 250,- per jaar. Afhankelijk van de belastingschaal waar jij mee te maken hebt en de betalingsregeling die je hebt gekozen, kan je hierdoor (bij betaling in 1x) tussen de € 1.100,- en € 1.600,- van de totale studiekosten terugkrijgen.
Voor actuele gegevens en verdere informatie: kijk op: www.belastingdienst.nl . NB: deze regeling komt te vervallen na 2021. Wacht dus niet te lang met inschrijven en betalen van de studiekosten om nog optimaal gebruik te kunnen maken van deze aftrekregeling!

BTW
Vanaf 15 november 2010 is de Academie voor Holistisch Coachen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij BTW vrijgesteld zijn.

Studiebelasting

Gemiddelde studiebelasting van de opleiding Holistisch Coachen is 6 uur per week en is als volgt opgebouwd:

Contactdagen docent en student:
10 lesdagen in 9 maanden
8 online zoom-sessies

Lestijden en locatie
Van 10.00 uur tot 17.00 uur in ’s Graveland.

Voorbereiden lesdag 
Bestuderen schriftelijk lesmateriaal voorafgaand aan de les.

Te lezen:
2 boeken gedurende de opleiding (achtergrondliteratuur).

Verslagen schrijven:
Na elke lesdag schrijf je een reflectieverslag aan de hand van een format dat je in e-Flow aantreft.
Na elk sessie met een (proef)cliënt schrijf je een reflectieverslag dat wordt beoordeeld door onze trainers.

(Proef)cliënten:
Tijdens de opleiding voer je 15 sessies uit met (proef)cliënten.

Aanwezigheid lessen:
Minimaal 90% van de lessen.

Toelatingseisen en inschrijving
Als deelnemer moet je het niveau van de opleiding kunnen volgen. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau. Er is daarom een HBO werk- en denkniveau vereist. Ook dien je een geaccrediteerde klassikale coachopleiding te hebben afgerond.
Heb je hier vragen over, neem dan contact op met Mark van Riel via markvanriel@holistischcoachen.nl.

Een actuele of recente psychiatrische aandoening is een contra-indicatie. Je kunt je rechtstreeks inschrijven voor deze opleiding. Binnen 2 weken na inschrijving volgt een individueel online intakegesprek met Esther Duine waarna jouw inschrijving definitief is.
Studiebelasting in ECTS: 20

Opleidingsniveau

De opleiding Intuïtief Coachen is een opleiding op HBO niveau. Om de opleiding goed te kunnen volgen betekent dit dat deelnemers aan deze opleiding dienen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau. Ook dienen de deelnemers een eerder gevolgde coachingsopleiding te hebben afgerond.

Accreditaties

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. De KTNO-accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

De opleiding is geaccrediteerd door de KTNO. Hierdoor is aansluiting bij een groot aantal beroepsverenigingen mogelijk.

Vanaf de start van de Academie voor Holistisch Coachen in 2007 mogen wij het keurmerk van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) voeren. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze inschrijving voldoen wij officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die hierbij worden gehanteerd omtrent betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens. Dit betekent een officiële erkenning van onze opleiding en bevestigt de hoge vakinhoudelijke kwaliteit, begeleiding en service.

NRTODe Academie voor Holistisch Coachen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Dit is de brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland en is o.a. gericht op het bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen. Het lidmaatschap en keurmerk van de NRTO geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij hun keuze voor de Academie voor Holistisch Coachen als opleider.
Wij conformeren ons aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen, met de Gedragscode en met de Klachtenprocedure (op te vragen via info@holistischcoachen.nl). Tevens zijn wij als lid van de NRTO aangesloten bij de Geschillencommissie Consumenten.

Opleiding Intuïtief Coachen

Als holistisch coach ben je toegerust om cliënten te begeleiden op hun levenspad waarbij je naar je cliënt als geheel kijkt: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Je helpt cliënten weer volledig verbinding te maken met zichzelf, waardoor ze bewust kunnen maken en helen wat er tussen hen en een zo gezond en gelukkig mogelijk leven in staat. Als coach ben je daarvoor volledig aanwezig in het nu. Je vertrouwt op wat je vanuit die zijnstand aan informatie waarneemt en kunt die coachend inzetten.

Vanuit deze basis is als intuïtief coach ‘energie’ je focus en ‘het veld van universele levensenergie’ je gids. Je vertrouwt volledig op je verbinding met jouzelf, je hoger zelf en met het veld van universele levensenergie en ook van de cliënt. Je maakt daarmee zowel in jezelf als bij je cliënt contact op zielsniveau en met jouw en zijn of haar spirituele team. Zo wordt precies bewust en geheeld wat nu gezien wil worden zodat, de cliënt – vanuit de ziel – nog meer zijn of haar hoogste potentieel kan leven. Je vertrouwt op de helende frequentie van licht en liefde van het veld van universele levensenergie; die door jouw heldere zintuigen en de intuïtieve interventies die je toepast heen werkt. Vanuit die verbinding heb je toegang tot het onderbewuste van je cliënt en kun je zijn energie fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau helder waarnemen. Je zet die informatie op een coachende manier in.

Resultaat

Na deze opleiding kun je in jouw praktijk nog meer verdieping aanbrengen in de coachtrajecten met jouw cliënten omdat je nog meer in staat bent om op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau bloot te leggen wat de cliënt helpt op zijn of haar levens- en zielspad. Je draagt niet alleen bij aan meer lichamelijk en geestelijk welzijn, maar helpt je cliënt nog meer met zijn of haar eigen essentie te verbinden; waardoor deze nog meer regie heeft over zijn of haar leven. Vanuit die hartverbinding weet de cliënt veel beter wie hij werkelijk is, wat hij wil en wat zijn unieke bijdrage is.

Voor wie?

Deze opleiding is geschikt voor iedereen:

 • die het vak van coachen wil eigen maken en daarbij vooral intuïtief te werk wil gaan en cliënten op een holistische manier wil begeleiden.
 • die al werkzaam is in coaching of aanverwant vak en zijn of haar intuïtieve gaven wil ontwikkelen en meer holistisch te werk wil gaan.
 • die wil leren vertrouwen op zijn intuïtie en dit ook in contact met anderen wil inzetten.

Waarom bij de Academie voor Holistisch Coachen?

Het is dé plek om het vak van coachen te leren, een Academie die zich onderscheid door zijn holistische aanpak. En dé plek om jouw intuïtieve gaven te ontwikkelen en te leren inzetten. Als intuïtief coach ben jijzelf je gereedschap. Daarom leer je in deze opleiding vooral te vertrouwen op jouw eigen essentie en die op een authentieke manier aan te wenden. Vanwege de kleine groepen is er alle ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit 10 lesdagen, inclusief een afsluitende 2-daagse, en is vooral een ervaringsgerichte werkplaats waarbij deelnemers met behulp van de kracht – de energetische frequentie – van de groep op basis van hun persoonlijke en professionele doelen en gelijkwaardigheid kunnen groeien in intuïtief coachen. De thema’s uit het programma Liefdevol Leven lopen als een rode draad door het lesprogramma heen om het persoonlijk proces van deelnemers te faciliteren.

De onderwerpen van de lesdagen zijn:

Les 1: Jij als intuïtief coach – helder waarnemen deel 1 – jouw persoonlijke doel

 • begripsverduidelijking: intuïtie, energie, bewustzijn, hoger zelf, veld van levensenergie, verhogen persoonlijke trilling
 • helder waarnemen
 • ervaren van ‘energie’
 • vanuit verbinding met jouw hoger zelf de leerdoelen voor deze opleiding bewust maken
 • intuïtief coachgesprek.

Les 2: HEEL jezelf en anderen  – Thema Liefdevol Leven: Acceptatie

 • liefdevol leven
 • liefdevolle zelfzorg
 • liefdevolle heling
 • intuïtief coachgesprek.

Les 3: Jij als intuïtief coach – helder waarnemen deel 2– thema Liefdevol Leven: Vertrouwen

 • vertrouwen op en ontdekken van jouw heldere intuïtieve waarneming
 • bewust ervaren van energie en onderscheiden ‘wat is van mij en wat is van de ander?’
 • intuïtief coachgesprek.

Les 4: Jij als intuïtief coach – helder waarnemen deel 3 – thema Liefdevol Leven: Verbinding

 • verder ontwikkelen van jouw heldere intuïtieve waarneming
 • afstemmen op de spirituele wereld
 • energetisch ‘lezen’ van de ander
 • intuïtief coachgesprek.

Les 5: Jij als intuïtief coach – helder waarnemen deel 4– thema Liefdevol Leven: Ontvangen

 • energetisch veldhouden: wat is het, hoe werkt het en hoe doe je dat?
 • energetisch zuiveren van jezelf en van jouw ruimte
 • intuïtief coachgesprek.

Les 6: Intuïtief coachen – Jij en de ander – thema Liefdevol Leven: Groeien

 • projecties en overdracht
 • persoonlijkheidsdelen
 • intuïtief coachgesprek.

Les 7: HEEL jezelf en anderen deel 2 – thema Liefdevol Leven: Waardering

 • het intuïtief toepassen van interventies
 • interventie: innerlijk kind werk
 • intuïtief coachgesprek.

Les 8: HEEL jezelf en anderen deel 3 – thema Liefdevol Leven: Balans

 • helen van energetische blokkade
 • intuïtief coachgesprek.

Les 9 & 10. Jij als intuïtief coach deel 4 – thema Liefdevol Leven: Creëren

 • ervaren van eigen essentie/krachtbron
 •  toepassen van opgedane kennis en ervaring met intuïtief coachen in 1 op 1 sessies
 • heldere inspiratie en intentie om aan de slag te gaan als intuïtief coach.

Tussen de lesdagen in neem je deel aan een live online ‘zoom-sessie’.  Om af te stemmen op elkaar, om te delen en om weer aangehaakt te zijn op het energetisch veld. Elke lesdag start met een meditatie en cirkel op basis van Liefdevol Leven. Deelnemers doorlopen het thema voor de lesdag en reflecteren hierop bij de start van de lesdag in de cirkel. Hier wordt telkens de energetische bedding gecreëerd voor de dag en het proces van de groep en deelnemers afzonderlijk. Elke lesdag sluit af met een bewuste afstemming op het hoger zelf en energetische onderstroom van de groep.

De inhoudelijke kennis wordt gedeeld in e-Flow, de online leeromgeving van de Academie, en in de ochtend mondeling toegelicht en besproken naar aanleiding van vragen en thema’s zoals ze in de cirkel bij de start aan de orde komen. Deelnemers reflecteren op hun ontwikkeling op basis van een verslag van de lesdag en met behulp van de verslagen van de te voeren coachsessies (15 sessies).

Wat leer en ontwikkel je?

 1. Je leert hoe je als intuïtief coach het bewustzijn van jouw cliënt kunt vergroten, zodat die liefdevol kan leven vanuit zijn essentie.
 2. Je leert altijd te vertrouwen op wat je intuïtief helder waarneemt.
 3. Je leert te voelen wat van jou is en wat van de ander?
 4. Je maakt bewust en ervaart wat ‘energie’ is en kunt die onderscheiden op de verschillende bestaanslagen.
 5. Je leert ook de verschillende persoonlijkheidsdelen van je cliënt energetisch goed te onderscheiden en ze bewust te maken en te helen voor zover ze niet authentiek en niet langer helpend zijn.
 6. Je ontdekt wat jouw kanaal voor heldere intuïtieve waarneming is en ontwikkelt die.
 7. Je leert de informatie die je ontvangt goed te gebruiken.
 8. Dat geldt ook als je het vermogen hebt of ontwikkelt om te communiceren met de spirituele wereld.
 9. Je leert je te verbinden met je hoger zelf en het veld van levensenergie en tegelijkertijd goed geaard te zijn.
 10. Je leert altijd te vertrouwen op je hoger zelf, van waaruit je de vragen die je stelt en de interventies die je doet intuïtief doorkrijgt.
 11. Dat kunnen interventies zijn die je al beheerst of die je opnieuw aanboort vanuit vorige levens, maar ook technieken die je al beheerst of tijdens de opleiding leert om op energetisch niveau te kunnen werken met je cliënt.
 12. Je leert veld te houden voor jezelf en je cliënt en ook hoe je jezelf en de ruimte vooraf en na een energetisch coachsessie zuivert.
 13. Je begrijpt en leert hoe je jouw eigen persoonlijke trilling kunt verhogen met het transformeren van je persoonlijke stukken.
 14. Je ervaart dat door het verhogen van je persoonlijke trilling je ontvangst van de trilling van licht en liefde van het veld van levensenergie toeneemt en daarmee ook je heldere waarneming.
 15. Waardoor je nog beter veld kunt houden voor de persoonlijke stukken van je cliënt die bewust gemaakt en geheeld willen worden en nog meer mensen dichterbij hun eigen essentie kunt brengen.

Gedurende de opleiding hebben alle deelnemers een buddy voor support. De docent fungeert tevens als mentor voor de deelnemers voor opleiding gerelateerde vragen.

Deelnemers ontvangen bij afronding van de opleiding een diploma op basis van de aanwezigheid in de lesdagen en de demonstratie van een 1-op-1-sessie tijdens de afsluitende 2-daagse. Dit diploma is bij de start geaccrediteerd door de KTNO als bij- en nascholing voor diverse beroepsverenigingen.

Trainers: Esther Duine & Marieke Anne Kamp.

Start zondag 3 oktober 2021 – ’s Graveland (bij Hilversum)

Intuïtief Coachen 01 start zondag 3 oktober 2021, lesdagen op zondag.

3 oktober 2021, 31 oktober 2021, 14 november 2021, 19 december 2021, 16 januari 2022, 6 februari 2022, 13 maart 2022, 10 april 2022, 7 mei 2022, 8 mei 2022.

Studiekosten

Kosten voor de opleiding Intuïtief Coachen zijn € 3.195,-. Je kunt de studiekosten voor deze opleiding op verschillende manieren betalen:

In één keer € 2.995,-. Je ontvangt dan een korting van € 200,-.
In vier termijnen van € 787,75. Totale bedrag is € 3.195,-.
In acht termijnen van € 424,50. Dat is inclusief € 200,- administratiekosten. Totale bedrag is € 3.396,-.

De studiekosten zijn:

 • inclusief 10 lesdagen
 • inclusief 8 live online zoom-sessies
 • inclusief koffie en thee
 • inclusief toegang tot onze digitale leeromgeving ‘e-Flow’
 • inclusief studiebegeleiding
 • inclusief 2x lunch, 1 diner tijdens de afsluitende 2-daagse
 • exclusief verplichte studieboeken, totaal 2 stuks, ongeveer € 70

Maximaal aantal mensen in een groep: 12
Minimaal aantal mensen in een groep: 8

Belastingaftrek
De kosten van de opleiding kunnen worden opgegeven als scholingskosten. Hierdoor kan je als particulier het lesgeld en de studieboeken aftrekken van de Inkomstenbelasting. Er is een drempel van € 250,- per jaar. Afhankelijk van de belastingschaal waar jij mee te maken hebt en de betalingsregeling die je hebt gekozen, kan je hierdoor (bij betaling in 1x) tussen de € 1.100,- en € 1.600,- van de totale studiekosten terugkrijgen.
Voor actuele gegevens en verdere informatie: kijk op: www.belastingdienst.nl . NB: deze regeling komt te vervallen na 2021. Wacht dus niet te lang met inschrijven en betalen van de studiekosten om nog optimaal gebruik te kunnen maken van deze aftrekregeling!

BTW
Vanaf 15 november 2010 is de Academie voor Holistisch Coachen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij BTW vrijgesteld zijn.

Studiebelasting

Gemiddelde studiebelasting van de opleiding Holistisch Coachen is 6 uur per week en is als volgt opgebouwd:

Contactdagen docent en student:
10 lesdagen in 9 maanden
8 online zoom-sessies

Lestijden en locatie
Van 10.00 uur tot 17.00 uur in ’s Graveland.

Voorbereiden lesdag 
Bestuderen schriftelijk lesmateriaal voorafgaand aan de les.

Te lezen:
2 boeken gedurende de opleiding (achtergrondliteratuur).

Verslagen schrijven:
Na elke lesdag schrijf je een reflectieverslag aan de hand van een format dat je in e-Flow aantreft.
Na elk sessie met een (proef)cliënt schrijf je een reflectieverslag dat wordt beoordeeld door onze trainers.

(Proef)cliënten:
Tijdens de opleiding voer je 15 sessies uit met (proef)cliënten.

Aanwezigheid lessen:
Minimaal 90% van de lessen.

Toelatingseisen en inschrijving
Als deelnemer moet je het niveau van de opleiding kunnen volgen. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau. Er is daarom een HBO werk- en denkniveau vereist. Ook dien je een geaccrediteerde klassikale coachopleiding te hebben afgerond.
Heb je hier vragen over, neem dan contact op met Mark van Riel via markvanriel@holistischcoachen.nl.

Een actuele of recente psychiatrische aandoening is een contra-indicatie. Je kunt je rechtstreeks inschrijven voor deze opleiding. Binnen 2 weken na inschrijving volgt een individueel online intakegesprek met Esther Duine waarna jouw inschrijving definitief is.
Studiebelasting in ECTS: 20

Opleidingsniveau

De opleiding Intuïtief Coachen is een opleiding op HBO niveau. Om de opleiding goed te kunnen volgen betekent dit dat deelnemers aan deze opleiding dienen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau. Ook dienen de deelnemers een eerder gevolgde coachingsopleiding te hebben afgerond.

Accreditaties

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. De KTNO-accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

De opleiding is geaccrediteerd door de KTNO. Hierdoor is aansluiting bij een groot aantal beroepsverenigingen mogelijk.

Vanaf de start van de Academie voor Holistisch Coachen in 2007 mogen wij het keurmerk van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) voeren. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze inschrijving voldoen wij officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die hierbij worden gehanteerd omtrent betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens. Dit betekent een officiële erkenning van onze opleiding en bevestigt de hoge vakinhoudelijke kwaliteit, begeleiding en service.

NRTODe Academie voor Holistisch Coachen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Dit is de brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland en is o.a. gericht op het bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen. Het lidmaatschap en keurmerk van de NRTO geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij hun keuze voor de Academie voor Holistisch Coachen als opleider.
Wij conformeren ons aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen, met de Gedragscode en met de Klachtenprocedure (op te vragen via info@holistischcoachen.nl). Tevens zijn wij als lid van de NRTO aangesloten bij de Geschillencommissie Consumenten.

Na deze opleiding kan je als intuïtief en energetisch coach aan de slag. Om jouw cliënten op een holistische intuïtieve manier te begeleiden naar meer innerlijk welbevinden.