Module Coachingsvaardigheden

Eén van de belangrijkste succesfactoren bij het begeleiden van mensen is het kunnen voeren van goede gesprekken. Maar wat is nu een ‘goed gesprek’? Wat moet je daarvoor kennen en kunnen? Hoe kan je een prettige gesprek voeren en tegelijkertijd ook dát bereiken wat je graag wilt?
In deze 2-daagse module leer je hoe je effectief bent in jouw coachende rol, leer je de belangrijkste gespreksvaardigheden, ga je oefenen met persoonlijkheidstypes en ervaar je het verschil in communicatiestijlen. Zodat jij met meer zelfvertrouwen mensen kunt begeleiden en effectievere gesprekken gaat voeren.

Alles over deze opleiding

Module Coachingsvaardigheden

Eén van de belangrijkste succesfactoren voor mensen die anderen begeleiden bij de uitoefening van hun beroep, is het kunnen voeren van goede gesprekken met anderen. Maar wat is een ‘goed gesprek’? En wat is er voor nodig om tot zo’n ‘goed gesprek’ te komen? Wat moet je daarvoor kennen en kunnen?
In deze 2-daagse module leer je alle benodigde coachings- en gespreksvaardigheden om een prettig, effectief gesprek met een ander te kunnen voeren. Kernbegrippen hierbij zijn: verbinding, interesse, uitwisseling, begrijpen en begrepen worden.
Om zo’n goed gesprek te kunnen voeren komt in deze module een breed scala aan gespreksvaardigheden aan bod en kijken we naar de rol, houding en verantwoordelijkheden van de coach. Daarnaast kijken we ‘breder’ naar omstandigheden die van invloed zijn op het voeren van een goed gesprek, zoals persoonlijkheidskenmerken en communicatiestijlen van mensen.

Deze module is praktijkgericht. Dat betekent dat alles wat je leert, direct toepasbaar is in jouw dagelijkse (beroeps)praktijk. Het betekent ook dat we heel praktisch te werk gaan tijdens de module: veel oefenen dus. Zodat je mensen effectief kunt begeleiden, betere gesprekken kunt voeren, meer zelfvertrouwen ervaart tijdens een gesprek, jouw ‘plek’ kunt innemen in een gesprek en bereikt wat je wilt bereiken met het gesprek.

Resultaat

Na deze module kan je een coachende rol binnen een organisatie innemen en kan je prettige en effectieve gesprekken voeren:

 • Je brengt je gespreksvaardigheden naar een hoger niveau
 • Je versterkt jouw (professionele) relaties door betere gesprekken te voeren
 • Je voert gesprekken met aandacht voor de persoon, het proces en de inhoud
 • Je past verschillende gesprekstechnieken met vertrouwen toe
 • je weet wat er van jou in een coachende rol wordt verwacht en hoe je dit effectief kunt inzetten
 • Je bent je bewust van je persoonlijke kracht en zet deze op natuurlijke wijze in.

Inhoud van de module

De module bestaat uit 2 lesdagen op locatie. De onderwerpen van de lesdagen zijn:

Lesdag 1:

 • rol, taken, verantwoordelijkheden en houding die horen bij een coachende rol
 • gespreksvaardigheden: luisteren, samenvatten, doorvragen, vragen stellen, woordgebruik, stemgebruik, lichaamstaal en sleutelwoorden
 • persoonlijkheidskenmerken / representatiestijlen
 • zelfanalyse (test)
 • voeren van oefengesprekken
 • feedback op oefengesprekken.

Lesdag 2:

 • gespreksopbouw en fasen in een coachingsgesprek en in een serie gesprekken
 • voorbereiding van een gesprek (inhoudelijk, persoonlijk)
 • communicatiestijlen (incl. zelftest)
 • voeren van oefengesprekken
 • feedback op oefengesprekken.

Tijdens de opleiding maak je gebruik van de digitale leeromgeving e-Flow, waar je al het schriftelijk lesmateriaal en diverse lesvideo’s aantreft. Ook is dit de omgeving waarin je jouw vragen kunt stellen aan de docent Mark van Riel.

Tussen de lesdagen in neem je deel aan een live online Q&A zoom-sessie. Hierin kan je jouw vragen stellen, wissel je gesprekservaringen uit met mededeelnemers en ontvang je tips & adviezen van de docent.

Deelnemers ontvangen bij afronding van de module een certificaat op basis van de aanwezigheid in de lesdagen en na het positief afronden van de theoretische online toets. Het certificaat is geaccrediteerd door de KTNO als bij- en nascholing.

Aantal lesdagen: 2
Docent: Mark van Riel

 

Start maandag 7 augustus 2023 – Bilthoven

Lesdagen module Coachingsvaardigheden CV11: 7 augustus 2023, 28 augustus 2023.

 

Start zondag 3 september 2023 – Bilthoven

Lesdagen module Coachingsvaardigheden CV12: 3 september 2023, 24 september 2023.

 

Start donderdag 5 oktober 2023 – Bilthoven

Lesdagen module Coachingsvaardigheden CV13: 5 oktober 2023, 26 oktober 2023.

 

Studiekosten

Kosten voor de module Coachingsvaardigheden zijn € 1.000,-.

De studiekosten zijn:

 • inclusief 2 lesdagen
 • inclusief 1 live online Q&A zoom-sessie
 • inclusief koffie en thee tijdens de lesdagen
 • inclusief toegang tot onze digitale leeromgeving ‘e-Flow’
 • inclusief studiebegeleiding.

STAP-subsidieregeling
Ook voor deze module kan je gebruik maken van de subsidieregeling ‘STAP-budget’ waarmee je € 1.000,-. van de studiekosten vergoed kunt krijgen. Als je je hebt ingeschreven voor de module ontvang je van ons het formulier waarmee je de aanvraag bij het UWV kunt indienen. Krijg je de subsidie niet toegewezen dan annuleren wij jouw inschrijving als je hierom verzoekt.

Maximaal aantal mensen in een groep: 15
Minimaal aantal mensen in een groep: 8

BTW
Vanaf 15 november 2010 is de Academie voor Holistisch Coachen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij BTW vrijgesteld zijn.

Studiebelasting

Gemiddelde studiebelasting van de module Coachingsvaardigheden is 4 uur per week en is als volgt opgebouwd:

Contactdagen docent en deelnemer:
2 lesdagen in 1 maand
1 online Q&A zoom-sessie.

Lestijden en locatie
Van 09.30 uur tot 17.30 uur in Bilthoven.

Voorbereiden lesdag 
Bestuderen schriftelijk lesmateriaal en lesvideo’s voorafgaand aan de les.
Voeren van oefengesprekken tussen de lesdagen door.

Verslagen schrijven:
Na elke lesdag schrijf je een reflectieverslag aan de hand van een format dat je in e-Flow aantreft.

Opleidingsniveau

Als deelnemer moet je het niveau van de opleiding kunnen volgen. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau. Er is daarom een HBO werk- en denkniveau vereist. Na inschrijving voor de module stuur je jouw CV/Linkedin profiel op en vul je een intake-vragenlijst in. Deze vragenlijst helpt je om jouw leerdoelen scherper te bepalen. Heb je vragen over de toelatingseisen, neem dan contact op met Mark van Riel via markvanriel@holistischcoachen.nl.

Je kunt je rechtstreeks inschrijven voor deze opleiding via de website.
Studiebelasting in ECTS: 4

Accreditaties

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. De KTNO-accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de KTNO op HBO-niveau met een studiebelasting van 4 ECTS.

 

De Module Coachingsvaardigheden is als nascholing geaccrediteerd door de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN),
voor het maximaal aantal (60) nascholingspunten met volgnummer 2023-N2104-020.

 

accreditatie NVST

De opleiding LeefstijlCoach is geaccrediteerd als bij- en nascholing voor de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten  (NVST) en voor de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG).

Vanaf de start van de Academie voor Holistisch Coachen in 2007 mogen wij het keurmerk van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) voeren. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze inschrijving voldoen wij officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die hierbij worden gehanteerd omtrent betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens. Dit betekent een officiële erkenning van onze opleiding en bevestigt de hoge vakinhoudelijke kwaliteit, begeleiding en service.

NRTO

De Academie voor Holistisch Coachen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Dit is de brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland en is o.a. gericht op het bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen. Het lidmaatschap en keurmerk van de NRTO geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij hun keuze voor de Academie voor Holistisch Coachen als opleider.
Wij conformeren ons aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen, met de Gedragscode en met de Klachtenprocedure (op te vragen via info@holistischcoachen.nl). Tevens zijn wij als lid van de NRTO aangesloten bij de Geschillencommissie Consumenten.

Druk op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie

Module Coachingsvaardigheden

Eén van de belangrijkste succesfactoren voor mensen die anderen begeleiden bij de uitoefening van hun beroep, is het kunnen voeren van goede gesprekken met anderen. Maar wat is een ‘goed gesprek’? En wat is er voor nodig om tot zo’n ‘goed gesprek’ te komen? Wat moet je daarvoor kennen en kunnen?
In deze 2-daagse module leer je alle benodigde coachings- en gespreksvaardigheden om een prettig, effectief gesprek met een ander te kunnen voeren. Kernbegrippen hierbij zijn: verbinding, interesse, uitwisseling, begrijpen en begrepen worden.
Om zo’n goed gesprek te kunnen voeren komt in deze module een breed scala aan gespreksvaardigheden aan bod en kijken we naar de rol, houding en verantwoordelijkheden van de coach. Daarnaast kijken we ‘breder’ naar omstandigheden die van invloed zijn op het voeren van een goed gesprek, zoals persoonlijkheidskenmerken en communicatiestijlen van mensen.

Deze module is praktijkgericht. Dat betekent dat alles wat je leert, direct toepasbaar is in jouw dagelijkse (beroeps)praktijk. Het betekent ook dat we heel praktisch te werk gaan tijdens de module: veel oefenen dus. Zodat je mensen effectief kunt begeleiden, betere gesprekken kunt voeren, meer zelfvertrouwen ervaart tijdens een gesprek, jouw ‘plek’ kunt innemen in een gesprek en bereikt wat je wilt bereiken met het gesprek.

Resultaat

Na deze module kan je een coachende rol binnen een organisatie innemen en kan je prettige en effectieve gesprekken voeren:

 • Je brengt je gespreksvaardigheden naar een hoger niveau
 • Je versterkt jouw (professionele) relaties door betere gesprekken te voeren
 • Je voert gesprekken met aandacht voor de persoon, het proces en de inhoud
 • Je past verschillende gesprekstechnieken met vertrouwen toe
 • je weet wat er van jou in een coachende rol wordt verwacht en hoe je dit effectief kunt inzetten
 • Je bent je bewust van je persoonlijke kracht en zet deze op natuurlijke wijze in.

Inhoud van de module

De module bestaat uit 2 lesdagen op locatie. De onderwerpen van de lesdagen zijn:

Lesdag 1:

 • rol, taken, verantwoordelijkheden en houding die horen bij een coachende rol
 • gespreksvaardigheden: luisteren, samenvatten, doorvragen, vragen stellen, woordgebruik, stemgebruik, lichaamstaal en sleutelwoorden
 • persoonlijkheidskenmerken / representatiestijlen
 • zelfanalyse (test)
 • voeren van oefengesprekken
 • feedback op oefengesprekken.

Lesdag 2:

 • gespreksopbouw en fasen in een coachingsgesprek en in een serie gesprekken
 • voorbereiding van een gesprek (inhoudelijk, persoonlijk)
 • communicatiestijlen (incl. zelftest)
 • voeren van oefengesprekken
 • feedback op oefengesprekken.

Tijdens de opleiding maak je gebruik van de digitale leeromgeving e-Flow, waar je al het schriftelijk lesmateriaal en diverse lesvideo’s aantreft. Ook is dit de omgeving waarin je jouw vragen kunt stellen aan de docent Mark van Riel.

Tussen de lesdagen in neem je deel aan een live online Q&A zoom-sessie. Hierin kan je jouw vragen stellen, wissel je gesprekservaringen uit met mededeelnemers en ontvang je tips & adviezen van de docent.

Deelnemers ontvangen bij afronding van de module een certificaat op basis van de aanwezigheid in de lesdagen en na het positief afronden van de theoretische online toets. Het certificaat is geaccrediteerd door de KTNO als bij- en nascholing.

Aantal lesdagen: 2
Docent: Mark van Riel

 

Start maandag 7 augustus 2023 – Bilthoven

Lesdagen module Coachingsvaardigheden CV11: 7 augustus 2023, 28 augustus 2023.

 

Start zondag 3 september 2023 – Bilthoven

Lesdagen module Coachingsvaardigheden CV12: 3 september 2023, 24 september 2023.

 

Start donderdag 5 oktober 2023 – Bilthoven

Lesdagen module Coachingsvaardigheden CV13: 5 oktober 2023, 26 oktober 2023.

 

Studiekosten

Kosten voor de module Coachingsvaardigheden zijn € 1.000,-.

De studiekosten zijn:

 • inclusief 2 lesdagen
 • inclusief 1 live online Q&A zoom-sessie
 • inclusief koffie en thee tijdens de lesdagen
 • inclusief toegang tot onze digitale leeromgeving ‘e-Flow’
 • inclusief studiebegeleiding.

STAP-subsidieregeling
Ook voor deze module kan je gebruik maken van de subsidieregeling ‘STAP-budget’ waarmee je € 1.000,-. van de studiekosten vergoed kunt krijgen. Als je je hebt ingeschreven voor de module ontvang je van ons het formulier waarmee je de aanvraag bij het UWV kunt indienen. Krijg je de subsidie niet toegewezen dan annuleren wij jouw inschrijving als je hierom verzoekt.

Maximaal aantal mensen in een groep: 15
Minimaal aantal mensen in een groep: 8

BTW
Vanaf 15 november 2010 is de Academie voor Holistisch Coachen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij BTW vrijgesteld zijn.

Studiebelasting

Gemiddelde studiebelasting van de module Coachingsvaardigheden is 4 uur per week en is als volgt opgebouwd:

Contactdagen docent en deelnemer:
2 lesdagen in 1 maand
1 online Q&A zoom-sessie.

Lestijden en locatie
Van 09.30 uur tot 17.30 uur in Bilthoven.

Voorbereiden lesdag 
Bestuderen schriftelijk lesmateriaal en lesvideo’s voorafgaand aan de les.
Voeren van oefengesprekken tussen de lesdagen door.

Verslagen schrijven:
Na elke lesdag schrijf je een reflectieverslag aan de hand van een format dat je in e-Flow aantreft.

Opleidingsniveau

Als deelnemer moet je het niveau van de opleiding kunnen volgen. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau. Er is daarom een HBO werk- en denkniveau vereist. Na inschrijving voor de module stuur je jouw CV/Linkedin profiel op en vul je een intake-vragenlijst in. Deze vragenlijst helpt je om jouw leerdoelen scherper te bepalen. Heb je vragen over de toelatingseisen, neem dan contact op met Mark van Riel via markvanriel@holistischcoachen.nl.

Je kunt je rechtstreeks inschrijven voor deze opleiding via de website.
Studiebelasting in ECTS: 4

Accreditaties

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. De KTNO-accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de KTNO op HBO-niveau met een studiebelasting van 4 ECTS.

 

De Module Coachingsvaardigheden is als nascholing geaccrediteerd door de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN),
voor het maximaal aantal (60) nascholingspunten met volgnummer 2023-N2104-020.

 

accreditatie NVST

De opleiding LeefstijlCoach is geaccrediteerd als bij- en nascholing voor de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten  (NVST) en voor de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG).

Vanaf de start van de Academie voor Holistisch Coachen in 2007 mogen wij het keurmerk van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) voeren. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze inschrijving voldoen wij officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die hierbij worden gehanteerd omtrent betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens. Dit betekent een officiële erkenning van onze opleiding en bevestigt de hoge vakinhoudelijke kwaliteit, begeleiding en service.

NRTO

De Academie voor Holistisch Coachen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Dit is de brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland en is o.a. gericht op het bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen. Het lidmaatschap en keurmerk van de NRTO geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij hun keuze voor de Academie voor Holistisch Coachen als opleider.
Wij conformeren ons aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen, met de Gedragscode en met de Klachtenprocedure (op te vragen via info@holistischcoachen.nl). Tevens zijn wij als lid van de NRTO aangesloten bij de Geschillencommissie Consumenten.

Na deze opleiding kan je beter invulling geven aan jouw coachende en begeleidende rol en voer je prettige en effectieve gesprekken met mensen om hen verder te helpen bij hun werk en bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Digitale brochure aanvragen

Door dit formulier te in te vullen en te verzenden ontvang je de brochure voor de module Coachingvaardigheden binnen enkele minuten in jouw mailbox.

Velden met een * zijn verplicht.

Unieke STAP-Garantie

Als je je inschrijft voor onze opleiding Holistische LeefstijlCoaching, Energetisch & Intuïtief Coachen, LeefstijlCoach, Holistisch Coachen of Holistische NLP Practitioner krijg je gegarandeerd 1.000,- korting op de studiekosten!