Module Intuïtief Begeleiden

De Module Intuïtief Begeleiden helpt je om meer verdieping aan te brengen in je begeleiding van mensen door gebruik te maken van energie en jouw intuïtie. De verbinding met jouw intuïtie krijgt een boost en je leert de energie van de ander waar te nemen en hem of haar te begeleiden op jouw eigen unieke manier.

Deze module bestaat uit 4 bijeenkomsten op locatie in Bilthoven en is geschikt voor iedereen die mensen begeleidt of wil gaan begeleiden. Bijvoorbeeld als leidinggevende, coördinator, projectleider of als coach. Of gewoon omdat je veel interesse in dit fascinerende onderwerp hebt!

Alles over deze module

Inhoud Module Intuïtief Begeleiden

Vier bouwstenen voor jouw intuïtieve begeleiding

In deze module leer je stap voor stap meer te vertrouwen op je intuïtie. Door je er meer bewust van te zijn, door te ervaren hoe intuïtie voor jou als uniek persoon magisch werkt, en door deze in te zetten in het contact met en de begeleiding van anderen. In jouw dagelijkse leven, privé en op het werk.
Dit mooie en bijzondere ontwikkelproces kent vier bouwstenen:

 • Verbinden – met jezelf, de ander, het veld
 • Verdiepen – leven conform je authentieke zelf, persoonlijke ontwikkeling, landen in jezelf
 • Waarnemen – spiegels, symbolen, tekens, boodschappen
 • Ervaren – energiemanagement, energie voelen, energetische boodschappen.

Als begeleider ben jijzelf je kompas. Jouw intuïtie is de intelligentie van jouw energetische krachtveld. Hoe meer jij aanwezig bent op allen holistische niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel, hoe meer jij in verbinding bent met jezelf en kunt vertrouwen op jouw intuïtie.

Samen creëren we een lichte en liefdevolle bedding van veiligheid en vertrouwen waarin je helemaal jezelf kunt zijn en diep in je eigen binnenwereld kijkt. Een plek waar je spelenderwijs met elkaar oefent en ervaart en waar je samen met anderen groeit als mens en als begeleider van anderen. Je ervaart support voor de reis die jij maakt om je bewust te verbinden met wie je werkelijk bent: uniek, liefde en licht. Waarmee je kracht als begeleider toeneemt en jouw begeleiding jouw unieke kleur krijgt.

 

Programma

Dag 1 Verbinden – met jezelf, de ander, het veld

 1. Inleiding Intuïtie
  Invullen test Liefdevol Leven
  Wat is intuïtie?
  Hoe kom ik bij mijn intuïtie?
  Gebruikmaken van intuïtie
  Voorwaarden van gebruik intuïtie
  Een stappenplan in het ontwikkelen van jouw intuïtie
 2. De essentie van verbinden
  Verbinden met jezelf
  Verbinden met de ander
  Verbinden met het veld
 3. Gesprekstechnieken
  Luisteren, samenvatten, doorvragen
  Neutraal blijven, regie voeren, zelfmanagement
  Sleutelwoorden en cadeautjes
 4. Reflectie en feedback
  Reflecteren op jezelf
  Geven van feedback.

Dag 2 Verdiepen – leven conform je authentieke zelf, persoonlijke ontwikkeling, landen in jezelf

 1. Jouw ‘authentieke zelf’ in de schaduw
  De macht van je zelfbeeld
  Controle loslaten
 2. Leren landen in jezelf
  Mindfulness, in het Nu blijven
  Meditatie
  Ademhalingsoefening
  Landingsoefening
  Visualisaties
  Rituelen
 3. Verdiepend begeleiden
  Doorvragen binnen context
  Intuïtieve ingangen
 4. Representatiesystemen als opstap naar helder waarnemen.

Dag 3 Waarnemen – spiegels, symbolen, tekens, boodschappen

 1. Spiegels in je leven
  Spiegels van mensen
  Spiegels van ervaringen
  Spiegels van de natuur
  Coachen in de natuur
 2. Het samenspel van lichaam, gevoel en gedachten
  Inleiding holistische niveaus
  Samenhang holistische niveaus
  Intuïtie versus holistische niveaus
 3. Waarnemer worden van je gedachten, gevoel en lichaam
  Je bent niet je lichaam, je emoties, je gedachten
  Bodyscan
 4. Waarnemen, sturen en affirmeren van gedachten.

Dag 4 Ervaren – energiemanagement, energie voelen, energetische boodschappen

 1. Energie in je lichaam en in begeleiding
  Leven op een hogere frequentie
  Omgaan met energieën van anderen
  Mannelijke en vrouwelijke energie in begeleiding
  Chakra filosofie
 2. Gebruik van orakel/inspiratie kaarten
 3. Tekens uit het energetisch veld gebruiken in je begeleiding.

 

Als je alle lesdagen van deze module hebt gevolgd ontvang je het certificaat ‘Module Intuïtief Begeleiden’ van de Academie voor Holistisch Coachen. Deze module is geaccrediteerd door de KTNO.

Aantal dagen: 4

Docent: Barry Moberts

Startdata

De Module Intuïtief Begeleiden wordt meerdere keren per jaar aangeboden. De eerstvolgende start is in oktober 2024. De data volgen binnenkort.

 

Studiekosten

Kosten voor de module Intuïtief Coachen zijn € 995,-. Dit najaar is er een speciale najaarskorting van € 200,- ! Als je start in november 2023 bedragen de studiekosten bedragen dan ook € 795,-

De studiekosten zijn:

 • inclusief 1 jaar lang toegang tot e-Flow, de digitale leeromgeving van de Module Intuïtief Begeleiden met daarin het schriftelijk lesmateriaal
 • inclusief koffie/thee gedurende de lesdagen
 • exclusief lunch.

BTW
Vanaf de start in 2007 is de Academie voor Holistisch Coachen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij BTW vrijgesteld zijn.

Vergoeding door derden
In veel gevallen is het deelnemers gelukt de module vergoed te krijgen door de werkgever.

Studiebelasting
Gemiddelde studiebelasting is 5 uur per week gedurende 3 maanden en is als volgt opgebouwd:

 • lezen lesmateriaal
 • oefenen van vaardigheden en technieken met studiegenoten, cliënten etc.
 • reflecteren op het oefenen.

De studiebelasting bedraagt 2 ECTS.

Toelatingseisen
Als deelnemer aan de Module Intuïtief Begeleiden moet je het niveau van de opleiding kunnen volgen. Er is daarom minimaal een MBO-4 niveau vooropleiding vereist. Verdere inhoudelijke vakkennis of opleiding is niet noodzakelijk.

Opleidingsniveau

De Module Intuïtief Begeleiden is een aanvullende opleiding op HBO niveau. Om de opleiding goed te kunnen volgen betekent dit dat deelnemers aan deze opleiding een vooropleiding op minimaal MBO-4 niveau hebben afgerond. Het opleidingsniveau is vastgesteld door accreditatie organisatie KTNO.

Accreditaties

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. De KTNO-accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

accreditatie NVST FAGT Logo

De Module Intuïtieve Begeleiding is geaccrediteerd als bij- en nascholing door de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten  (NVST), door de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) en door de Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten.

Vanaf de start van de Academie voor Holistisch Coachen in 2007 mogen wij het keurmerk van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) voeren. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze inschrijving voldoen wij officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die hierbij worden gehanteerd omtrent betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens. Dit betekent een officiële erkenning van onze opleiding en bevestigt de hoge vakinhoudelijke kwaliteit, begeleiding en service.

NRTO

De Academie voor Holistisch Coachen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Dit is de brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland en is o.a. gericht op het bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen. Het lidmaatschap en keurmerk van de NRTO geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij hun keuze voor de Academie voor Holistisch Coachen als opleider.
Wij conformeren ons aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen, met de Gedragscode en met de Klachtenprocedure (op te vragen via info@holistischcoachen.nl). Tevens zijn wij als lid van de NRTO aangesloten bij de Geschillencommissie Consumenten.

Ervaringen

Angelique:     ‘Ik ervaar mijn intuïtie nu als een natuurlijke gave’

Patrick:          ‘Ik begeleid al mensen op mijn werk. Dit heeft er een mooie, betekenisvolle verdieping aan toegevoegd’

Roos:               ‘Ik heb mijn eigen intuïtieve taal leren spreken’

Annerieke:     ‘Ik heb mij geopend voor mijzelf en voor wat ik zie, voel en hoor’

Helene:           ‘Ik ben dieper in mijzelf gezakt en dat weerspiegelt zich in mijn contact met de ander’

Nicky:             ‘De geleide meditaties vond ik geweldig. Ik had het idee dat ik compleet andere werelden binnen kon gaan en had veel vertrouwen in de begeleiding. Ook de interventies die werden gedaan en de terugkoppeling van de begeleider op wat een ieder ervaarde, was erg leerzaam en ontzettend liefdevol. In de begeleiding van anderen ‘gebruik’ ik mijn gevoel nu meer dan voorheen en vertrouw en stuur er ook meer op.’

Inhoud Module Intuïtief Begeleiden

Vier bouwstenen voor jouw intuïtieve begeleiding

In deze module leer je stap voor stap meer te vertrouwen op je intuïtie. Door je er meer bewust van te zijn, door te ervaren hoe intuïtie voor jou als uniek persoon magisch werkt, en door deze in te zetten in het contact met en de begeleiding van anderen. In jouw dagelijkse leven, privé en op het werk.
Dit mooie en bijzondere ontwikkelproces kent vier bouwstenen:

 • Verbinden – met jezelf, de ander, het veld
 • Verdiepen – leven conform je authentieke zelf, persoonlijke ontwikkeling, landen in jezelf
 • Waarnemen – spiegels, symbolen, tekens, boodschappen
 • Ervaren – energiemanagement, energie voelen, energetische boodschappen.

Als begeleider ben jijzelf je kompas. Jouw intuïtie is de intelligentie van jouw energetische krachtveld. Hoe meer jij aanwezig bent op allen holistische niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel, hoe meer jij in verbinding bent met jezelf en kunt vertrouwen op jouw intuïtie.

Samen creëren we een lichte en liefdevolle bedding van veiligheid en vertrouwen waarin je helemaal jezelf kunt zijn en diep in je eigen binnenwereld kijkt. Een plek waar je spelenderwijs met elkaar oefent en ervaart en waar je samen met anderen groeit als mens en als begeleider van anderen. Je ervaart support voor de reis die jij maakt om je bewust te verbinden met wie je werkelijk bent: uniek, liefde en licht. Waarmee je kracht als begeleider toeneemt en jouw begeleiding jouw unieke kleur krijgt.

 

Programma

Dag 1 Verbinden – met jezelf, de ander, het veld

 1. Inleiding Intuïtie
  Invullen test Liefdevol Leven
  Wat is intuïtie?
  Hoe kom ik bij mijn intuïtie?
  Gebruikmaken van intuïtie
  Voorwaarden van gebruik intuïtie
  Een stappenplan in het ontwikkelen van jouw intuïtie
 2. De essentie van verbinden
  Verbinden met jezelf
  Verbinden met de ander
  Verbinden met het veld
 3. Gesprekstechnieken
  Luisteren, samenvatten, doorvragen
  Neutraal blijven, regie voeren, zelfmanagement
  Sleutelwoorden en cadeautjes
 4. Reflectie en feedback
  Reflecteren op jezelf
  Geven van feedback.

Dag 2 Verdiepen – leven conform je authentieke zelf, persoonlijke ontwikkeling, landen in jezelf

 1. Jouw ‘authentieke zelf’ in de schaduw
  De macht van je zelfbeeld
  Controle loslaten
 2. Leren landen in jezelf
  Mindfulness, in het Nu blijven
  Meditatie
  Ademhalingsoefening
  Landingsoefening
  Visualisaties
  Rituelen
 3. Verdiepend begeleiden
  Doorvragen binnen context
  Intuïtieve ingangen
 4. Representatiesystemen als opstap naar helder waarnemen.

Dag 3 Waarnemen – spiegels, symbolen, tekens, boodschappen

 1. Spiegels in je leven
  Spiegels van mensen
  Spiegels van ervaringen
  Spiegels van de natuur
  Coachen in de natuur
 2. Het samenspel van lichaam, gevoel en gedachten
  Inleiding holistische niveaus
  Samenhang holistische niveaus
  Intuïtie versus holistische niveaus
 3. Waarnemer worden van je gedachten, gevoel en lichaam
  Je bent niet je lichaam, je emoties, je gedachten
  Bodyscan
 4. Waarnemen, sturen en affirmeren van gedachten.

Dag 4 Ervaren – energiemanagement, energie voelen, energetische boodschappen

 1. Energie in je lichaam en in begeleiding
  Leven op een hogere frequentie
  Omgaan met energieën van anderen
  Mannelijke en vrouwelijke energie in begeleiding
  Chakra filosofie
 2. Gebruik van orakel/inspiratie kaarten
 3. Tekens uit het energetisch veld gebruiken in je begeleiding.

 

Als je alle lesdagen van deze module hebt gevolgd ontvang je het certificaat ‘Module Intuïtief Begeleiden’ van de Academie voor Holistisch Coachen. Deze module is geaccrediteerd door de KTNO.

Aantal dagen: 4

Docent: Barry Moberts

Startdata

De Module Intuïtief Begeleiden wordt meerdere keren per jaar aangeboden. De eerstvolgende start is in oktober 2024. De data volgen binnenkort.

 

Studiekosten

Kosten voor de module Intuïtief Coachen zijn € 995,-. Dit najaar is er een speciale najaarskorting van € 200,- ! Als je start in november 2023 bedragen de studiekosten bedragen dan ook € 795,-

De studiekosten zijn:

 • inclusief 1 jaar lang toegang tot e-Flow, de digitale leeromgeving van de Module Intuïtief Begeleiden met daarin het schriftelijk lesmateriaal
 • inclusief koffie/thee gedurende de lesdagen
 • exclusief lunch.

BTW
Vanaf de start in 2007 is de Academie voor Holistisch Coachen opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij BTW vrijgesteld zijn.

Vergoeding door derden
In veel gevallen is het deelnemers gelukt de module vergoed te krijgen door de werkgever.

Studiebelasting
Gemiddelde studiebelasting is 5 uur per week gedurende 3 maanden en is als volgt opgebouwd:

 • lezen lesmateriaal
 • oefenen van vaardigheden en technieken met studiegenoten, cliënten etc.
 • reflecteren op het oefenen.

De studiebelasting bedraagt 2 ECTS.

Toelatingseisen
Als deelnemer aan de Module Intuïtief Begeleiden moet je het niveau van de opleiding kunnen volgen. Er is daarom minimaal een MBO-4 niveau vooropleiding vereist. Verdere inhoudelijke vakkennis of opleiding is niet noodzakelijk.

Opleidingsniveau

De Module Intuïtief Begeleiden is een aanvullende opleiding op HBO niveau. Om de opleiding goed te kunnen volgen betekent dit dat deelnemers aan deze opleiding een vooropleiding op minimaal MBO-4 niveau hebben afgerond. Het opleidingsniveau is vastgesteld door accreditatie organisatie KTNO.

Accreditaties

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. De KTNO-accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

accreditatie NVST FAGT Logo

De Module Intuïtieve Begeleiding is geaccrediteerd als bij- en nascholing door de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten  (NVST), door de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) en door de Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten.

Vanaf de start van de Academie voor Holistisch Coachen in 2007 mogen wij het keurmerk van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) voeren. In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Met deze inschrijving voldoen wij officieel aan de strenge kwaliteitscodes en -normen die hierbij worden gehanteerd omtrent betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens. Dit betekent een officiële erkenning van onze opleiding en bevestigt de hoge vakinhoudelijke kwaliteit, begeleiding en service.

NRTO

De Academie voor Holistisch Coachen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Dit is de brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland en is o.a. gericht op het bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen. Het lidmaatschap en keurmerk van de NRTO geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij hun keuze voor de Academie voor Holistisch Coachen als opleider.
Wij conformeren ons aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen, met de Gedragscode en met de Klachtenprocedure (op te vragen via info@holistischcoachen.nl). Tevens zijn wij als lid van de NRTO aangesloten bij de Geschillencommissie Consumenten.

Ervaringen

Angelique:     ‘Ik ervaar mijn intuïtie nu als een natuurlijke gave’

Patrick:          ‘Ik begeleid al mensen op mijn werk. Dit heeft er een mooie, betekenisvolle verdieping aan toegevoegd’

Roos:               ‘Ik heb mijn eigen intuïtieve taal leren spreken’

Annerieke:     ‘Ik heb mij geopend voor mijzelf en voor wat ik zie, voel en hoor’

Helene:           ‘Ik ben dieper in mijzelf gezakt en dat weerspiegelt zich in mijn contact met de ander’

Nicky:             ‘De geleide meditaties vond ik geweldig. Ik had het idee dat ik compleet andere werelden binnen kon gaan en had veel vertrouwen in de begeleiding. Ook de interventies die werden gedaan en de terugkoppeling van de begeleider op wat een ieder ervaarde, was erg leerzaam en ontzettend liefdevol. In de begeleiding van anderen ‘gebruik’ ik mijn gevoel nu meer dan voorheen en vertrouw en stuur er ook meer op.’

Digitale brochure aanvragen

Door dit formulier te in te vullen en te verzenden ontvang je de brochure voor de opleiding Systemisch werken/Familieopstellingen binnen enkele minuten in jouw mailbox.

Velden met een * zijn verplicht.