Spiritual Master - reis van de ziel

Wij mensen lopen allemaal met levensvragen rond, zoals:

 • waarom ben ik hier op aarde?
 • wat is mijn betekenis voor anderen in dit leven?
 • wat zijn de levenslessen die ik te leren heb?
 • waarom voltrekt mijn leven zich op deze wijze?

Deze opleiding is een ware ontdekkingsreis naar verdieping en betekenisgeving voor jezelf. Want als Spiritual Master leer je niet alleen over de verschillen en overeenkomsten van het levenspad en het zielenpad. Je maakt ook kennis met de Codes van de ziel, met de Codes van heling en met het pad van de ziel, de Levensboom.
En het mooie is dat je alle nieuwe kennis en vaardigheden leert toepassen in jouw begeleiding van anderen.

cropped_image

Alles over deze opleiding

Opleiding Spiritual Master – reis van de ziel

Een mens heeft een hoofd om te denken, een hart om te voelen en een ziel om te zijn. Dat is het ‘coachen op drie niveaus’ waar het in deze opleiding om gaat.

De vijfde holistische invalshoek, over zingeving en spiritualiteit, sluit hier naadloos bij aan. We stellen ons zelf allemaal wel eens vragen over de zin van het leven, de betekenis van ons bestaan en de meerwaarde van onze aanwezigheid in dit leven.
Want naast het levenspad, dat wij allemaal bewandelen en dat we vormgeven met de keuzes die we dagelijks maken, kent onze ziel het ‘zielenpad’. De weg waarlangs de ziel de lessen en ervaringen tot zich neemt, waarvoor het is geïncarneerd in ons lichaam. En hoe meer ons levenspad overeenkomt en samenvalt met het pad van onze ziel, hoe meer wij ‘in de flow’ leven, geluk ervaren en een bevredigend leven leiden.
Deze opleiding wordt daarom ook ervaren als een ‘verrijkende ontdekkingsreis’ die je met jezelf en met jouw groepsgenoten aflegt, om antwoorden te zoeken op vragen als:

 • wie ben ik?
 • waarom ben ik hier?
 • waar ben ik goed in?
 • wat is de betekenis van mijn aanwezigheid voor mijzelf en voor anderen?

Dit komt aan de orde in de opleiding Spiritual Master – reis van de ziel:

Coachen op het leven

Je leert allereerst de Zeven intelligenties van groei. Want hoe groeit een mens eigenlijk? En hoe ontwikkel jij jouw complete potentieel? In deze module komt tevens de psychologie van de chakra’s, gebaseerd op Jung, aan de orde.

Coachen op het hart

Dan zetten we koers richten de kamers van het hart. Een mens heeft naast een fysiek hart, ook een emotioneel en spiritueel hart met boezems en kamers. Een hart, dat goed aangesloten is op het ‘World Wide Heart Web’, leeft energiek en levenslustig en kent het veld van oneindige mogelijkheden.

Coachen op de ziel

Aan de hand van de levensboom reizen we door de lagen van de ziel, ontdekken we op welke laag er pijn over verdriet ligt, en dompelen we ons in de codes van heling die mateloos interessant zijn.

Deze opleiding is theoretisch verrijkend en tegelijkertijd praktijkgericht. Dat betekent dat alles wat je leert, direct toepasbaar is in jouw dagelijkse leven én in jouw (beroeps)praktijk. Het betekent ook dat we ook praktisch te werk gaan tijdens de lesdagen: oefenen dus. Zodat je de kennis en vaardigheden niet alleen ként maar je ook ‘eigen maakt’, zodat je ze met een gerust hart kunt toepassen.

Resultaat

Na deze opleiding:

 • Je kent de 7 intelligenties van groei
 • Je kent de werking van het fysieke, emotionele en spirituele, de kamers en de boezems bij de ontwikkeling van mensen
 • Je kent de levensboom met de 11 energievelden
 • Je kent de codes van heling
 • Je past verschillende instrumenten en vaardigheden uit deze opleiding met vertrouwen toe
 • je weet wat er van jou in een begeleidende rol als Spiritual Master wordt verwacht en hoe je jouw begeleiding effectief kunt inzetten
 • Je bent je bewust van je persoonlijke kracht en zet deze op natuurlijke wijze in.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit 6 lesdagen op locatie. De onderwerpen van de lesdagen zijn:

 1. Wat is een ziel: Life codes, 7 lagen van de ziel
 2. Hoe creëert een ziel: Alchemie en de kosmische wetten, creatie codes
 3. Wat zijn de mogelijkheden van de ziel: de velden en hun wijsheid
 4. Reis van de ziel 1: Angel codes, zielenpad, levenspad, levensboom (deel 1)
 5. Reis van de ziel 2: Angel codes, levensboom (deel 2)
 6. Hoe lees je een ziel: ziel-codes, codes van heling, wijsheid van een spiritueel begeleider.

Tijdens de opleiding maak je gebruik van de digitale leeromgeving e-Flow, waar je al het schriftelijk lesmateriaal en diverse lesvideo’s aantreft. Ook is dit de omgeving waarin je jouw vragen kunt stellen aan de docenten.

Tussen de lesdagen in, neem je deel aan een live online Q&A zoom-sessie. Hierin kan je jouw vragen stellen, wissel je gesprekservaringen uit met mededeelnemers en ontvang je tips & adviezen van de docenten.

Deelnemers ontvangen bij afronding van de opleiding een certificaat op basis van de aanwezigheid in de lesdagen, na het positief afronden van de theoretische online toets en na een positieve beoordeling van een proefgesprek als Spiritual Master met een mededeelnemer.
Het certificaat is geaccrediteerd door de KTNO als bij- en nascholing.

Aantal lesdagen: 6

Spiritual Master groep 1, start dinsdag 24 september 2024 – Bilthoven

Lesdag: dinsdag

Lesdagen: 24 september 2024, 8 oktober 2024, 22 oktober 2024, 5 november 2024, 19 november 2024, 3 december 2024.

 

Spiritual Master groep 2, start zondag 20 oktober 2024 – Bilthoven

Lesdag: zondag

Lesdagen: 20 oktober 2024, 3 november 2024, 17 november 2024, 1 december 2024, 15 december 2024, 12 januari 2025.

 

Studiekosten

Kosten voor de opleiding Spiritual Master zijn € 2.295,- incl. BTW (€ 1.895,- excl. BTW).

Je kunt de studiekosten voor deze opleiding ook betalen in vier termijnen van € 648,75 (incl. BTW). Totale bedrag is dan € 2.595,-. (incl. BTW).

De studiekosten zijn:

 • inclusief 6 lesdagen
 • inclusief ‘Het Spel’, uitgegeven door Patty Harpenau
 • inclusief 1 live online Q&A zoom-sessie
 • inclusief koffie en thee tijdens de lesdagen
 • inclusief toegang tot onze digitale leeromgeving ‘e-Flow’
 • inclusief studiebegeleiding.

Maximaal aantal mensen in een groep: 14
Minimaal aantal mensen in een groep: 8


Studiebelasting
Gemiddelde studiebelasting van de opleiding Spiritual Master is 4 uur per week en is als volgt opgebouwd:

Contactdagen docent(en) en deelnemer:
6 lesdagen in 4 maanden
1 online Q&A zoom-sessie.

Lestijden en locatie
Van 10.00 uur tot 17.00 uur in Bilthoven.

Voorbereiden lesdag 
Bestuderen schriftelijk lesmateriaal en voorafgaand aan de les.
Voeren van oefengesprekken tussen de lesdagen door.

Verslagen schrijven:
Na elke lesdag schrijf je een reflectieverslag aan de hand van een format dat je in e-Flow aantreft.

Opleidingsniveau

Als deelnemer moet je het niveau van de opleiding kunnen volgen. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau. Er is daarom een HBO werk- en denkniveau vereist. Heb je vragen over de toelatingseisen, neem dan contact op met Mark van Riel via markvanriel@holistischcoachen.nl.

Je kunt je rechtstreeks inschrijven voor deze opleiding via de website.
Studiebelasting in ECTS: 6

Accreditaties

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. De KTNO-accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de KTNO op HBO-niveau met een studiebelasting van 4 ECTS.

 

NRTO

De Academie voor Holistisch Coachen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Dit is de brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland en is o.a. gericht op het bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen. Het lidmaatschap en keurmerk van de NRTO geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij hun keuze voor de Academie voor Holistisch Coachen als opleider.

Wij conformeren ons aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen, met de Gedragscode en met de Klachtenprocedure (op te vragen via info@holistischcoachen.nl). Tevens zijn wij als lid van de NRTO aangesloten bij de Geschillencommissie Consumenten.

Druk op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie

Opleiding Spiritual Master – reis van de ziel

Een mens heeft een hoofd om te denken, een hart om te voelen en een ziel om te zijn. Dat is het ‘coachen op drie niveaus’ waar het in deze opleiding om gaat.

De vijfde holistische invalshoek, over zingeving en spiritualiteit, sluit hier naadloos bij aan. We stellen ons zelf allemaal wel eens vragen over de zin van het leven, de betekenis van ons bestaan en de meerwaarde van onze aanwezigheid in dit leven.
Want naast het levenspad, dat wij allemaal bewandelen en dat we vormgeven met de keuzes die we dagelijks maken, kent onze ziel het ‘zielenpad’. De weg waarlangs de ziel de lessen en ervaringen tot zich neemt, waarvoor het is geïncarneerd in ons lichaam. En hoe meer ons levenspad overeenkomt en samenvalt met het pad van onze ziel, hoe meer wij ‘in de flow’ leven, geluk ervaren en een bevredigend leven leiden.
Deze opleiding wordt daarom ook ervaren als een ‘verrijkende ontdekkingsreis’ die je met jezelf en met jouw groepsgenoten aflegt, om antwoorden te zoeken op vragen als:

 • wie ben ik?
 • waarom ben ik hier?
 • waar ben ik goed in?
 • wat is de betekenis van mijn aanwezigheid voor mijzelf en voor anderen?

Dit komt aan de orde in de opleiding Spiritual Master – reis van de ziel:

Coachen op het leven

Je leert allereerst de Zeven intelligenties van groei. Want hoe groeit een mens eigenlijk? En hoe ontwikkel jij jouw complete potentieel? In deze module komt tevens de psychologie van de chakra’s, gebaseerd op Jung, aan de orde.

Coachen op het hart

Dan zetten we koers richten de kamers van het hart. Een mens heeft naast een fysiek hart, ook een emotioneel en spiritueel hart met boezems en kamers. Een hart, dat goed aangesloten is op het ‘World Wide Heart Web’, leeft energiek en levenslustig en kent het veld van oneindige mogelijkheden.

Coachen op de ziel

Aan de hand van de levensboom reizen we door de lagen van de ziel, ontdekken we op welke laag er pijn over verdriet ligt, en dompelen we ons in de codes van heling die mateloos interessant zijn.

Deze opleiding is theoretisch verrijkend en tegelijkertijd praktijkgericht. Dat betekent dat alles wat je leert, direct toepasbaar is in jouw dagelijkse leven én in jouw (beroeps)praktijk. Het betekent ook dat we ook praktisch te werk gaan tijdens de lesdagen: oefenen dus. Zodat je de kennis en vaardigheden niet alleen ként maar je ook ‘eigen maakt’, zodat je ze met een gerust hart kunt toepassen.

Resultaat

Na deze opleiding:

 • Je kent de 7 intelligenties van groei
 • Je kent de werking van het fysieke, emotionele en spirituele, de kamers en de boezems bij de ontwikkeling van mensen
 • Je kent de levensboom met de 11 energievelden
 • Je kent de codes van heling
 • Je past verschillende instrumenten en vaardigheden uit deze opleiding met vertrouwen toe
 • je weet wat er van jou in een begeleidende rol als Spiritual Master wordt verwacht en hoe je jouw begeleiding effectief kunt inzetten
 • Je bent je bewust van je persoonlijke kracht en zet deze op natuurlijke wijze in.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit 6 lesdagen op locatie. De onderwerpen van de lesdagen zijn:

 1. Wat is een ziel: Life codes, 7 lagen van de ziel
 2. Hoe creëert een ziel: Alchemie en de kosmische wetten, creatie codes
 3. Wat zijn de mogelijkheden van de ziel: de velden en hun wijsheid
 4. Reis van de ziel 1: Angel codes, zielenpad, levenspad, levensboom (deel 1)
 5. Reis van de ziel 2: Angel codes, levensboom (deel 2)
 6. Hoe lees je een ziel: ziel-codes, codes van heling, wijsheid van een spiritueel begeleider.

Tijdens de opleiding maak je gebruik van de digitale leeromgeving e-Flow, waar je al het schriftelijk lesmateriaal en diverse lesvideo’s aantreft. Ook is dit de omgeving waarin je jouw vragen kunt stellen aan de docenten.

Tussen de lesdagen in, neem je deel aan een live online Q&A zoom-sessie. Hierin kan je jouw vragen stellen, wissel je gesprekservaringen uit met mededeelnemers en ontvang je tips & adviezen van de docenten.

Deelnemers ontvangen bij afronding van de opleiding een certificaat op basis van de aanwezigheid in de lesdagen, na het positief afronden van de theoretische online toets en na een positieve beoordeling van een proefgesprek als Spiritual Master met een mededeelnemer.
Het certificaat is geaccrediteerd door de KTNO als bij- en nascholing.

Aantal lesdagen: 6

Spiritual Master groep 1, start dinsdag 24 september 2024 – Bilthoven

Lesdag: dinsdag

Lesdagen: 24 september 2024, 8 oktober 2024, 22 oktober 2024, 5 november 2024, 19 november 2024, 3 december 2024.

 

Spiritual Master groep 2, start zondag 20 oktober 2024 – Bilthoven

Lesdag: zondag

Lesdagen: 20 oktober 2024, 3 november 2024, 17 november 2024, 1 december 2024, 15 december 2024, 12 januari 2025.

 

Studiekosten

Kosten voor de opleiding Spiritual Master zijn € 2.295,- incl. BTW (€ 1.895,- excl. BTW).

Je kunt de studiekosten voor deze opleiding ook betalen in vier termijnen van € 648,75 (incl. BTW). Totale bedrag is dan € 2.595,-. (incl. BTW).

De studiekosten zijn:

 • inclusief 6 lesdagen
 • inclusief ‘Het Spel’, uitgegeven door Patty Harpenau
 • inclusief 1 live online Q&A zoom-sessie
 • inclusief koffie en thee tijdens de lesdagen
 • inclusief toegang tot onze digitale leeromgeving ‘e-Flow’
 • inclusief studiebegeleiding.

Maximaal aantal mensen in een groep: 14
Minimaal aantal mensen in een groep: 8


Studiebelasting
Gemiddelde studiebelasting van de opleiding Spiritual Master is 4 uur per week en is als volgt opgebouwd:

Contactdagen docent(en) en deelnemer:
6 lesdagen in 4 maanden
1 online Q&A zoom-sessie.

Lestijden en locatie
Van 10.00 uur tot 17.00 uur in Bilthoven.

Voorbereiden lesdag 
Bestuderen schriftelijk lesmateriaal en voorafgaand aan de les.
Voeren van oefengesprekken tussen de lesdagen door.

Verslagen schrijven:
Na elke lesdag schrijf je een reflectieverslag aan de hand van een format dat je in e-Flow aantreft.

Opleidingsniveau

Als deelnemer moet je het niveau van de opleiding kunnen volgen. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau. Er is daarom een HBO werk- en denkniveau vereist. Heb je vragen over de toelatingseisen, neem dan contact op met Mark van Riel via markvanriel@holistischcoachen.nl.

Je kunt je rechtstreeks inschrijven voor deze opleiding via de website.
Studiebelasting in ECTS: 6

Accreditaties

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. De KTNO-accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de KTNO op HBO-niveau met een studiebelasting van 4 ECTS.

 

NRTO

De Academie voor Holistisch Coachen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO. Dit is de brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland en is o.a. gericht op het bewaken van de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen. Het lidmaatschap en keurmerk van de NRTO geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij hun keuze voor de Academie voor Holistisch Coachen als opleider.

Wij conformeren ons aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen, met de Gedragscode en met de Klachtenprocedure (op te vragen via info@holistischcoachen.nl). Tevens zijn wij als lid van de NRTO aangesloten bij de Geschillencommissie Consumenten.

Na deze opleiding bezit je de kennis en vaardigheden die je als Spiritual Master toepast in jouw begeleidende rol en voer je verdiepende gesprekken met mensen om hen verder te helpen op hun levenspad en zielenpad.

Digitale brochure aanvragen

Door dit formulier te in te vullen en te verzenden ontvang je de brochure voor de module Coachingvaardigheden binnen enkele minuten in jouw mailbox.

Velden met een * zijn verplicht.

Digitale brochure aanvragen

Door dit formulier te in te vullen en te verzenden ontvang je de brochure voor de opleiding Systemisch werken/Familieopstellingen binnen enkele minuten in jouw mailbox.

Velden met een * zijn verplicht.