Marriët van Elewoud-Nauta

Docent TransformatieCoaching

“Ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen (9 en 11 jaar). Mijn man werkt als kapitein op de zeevaart. We wonen in Heino, waar ik een eigen praktijk heb als Holistisch Psycholoog, Coach en Kitaal yoga-docent.

Als sensitief mens ken ik de uitdagingen rondom ontspannen en een gevoel van balans. Lange tijd ben ik door het leven gegaan met een licht gevoel van schaamte. Ik dacht dat ik tekort schoot als mens omdat ik niet kon voldoen aan de verwachtingen die ik in de wereld en de maatschappij voelde. De overheersende voorkeuren voor snelheid en efficiëntie, het behoren te hebben van een mening en standpunt en het najagen van doelen zonder in contact te staan met iemands persoonlijke ware behoeften, het paste me niet. Hoe hard ik ook m’n best deed.

Langzamerhand vonden in mij verschuivingen plaats. Ik ben niet ‘langzaam’, ik heb een ‘eigen natuurlijk ritme’. Ik ben niet ‘zonder duidelijk standpunt’, ‘ik zie nuances en behoud makkelijk een neutrale open houding’. Ik ben niet ‘slecht in het behalen van concrete doelen’, ik ben ‘goed in het voelen van onderliggende intenties en behoeften’. Eigenschappen die nu een betekenisvolle plek krijgen in mijn werk en leven!

‘Betekenis’ is daarbij een sleutelwoord. Er is niet één waarheid, er is wel betekenis. Die betekenis geven we zélf aan dat wat we ervaren en beleven. Er is een laag waarop we die betekenis al geven nog vóórdat we iets denken. Het krijgt vervolgens vorm in gedachten, gevoel, gedrag, een innerlijke houding en een uiterlijke (fysieke) houding, en in een besef van ‘zelf’. Ten dele bewust en vaak grotendeels onbewust.

Wanneer we contact maken met al deze lagen, inclusief de laag van (het vaak onbewust) betekenis geven,  wordt veranderen mogelijk op een natuurlijke en duurzame manier, helemaal passend bij jou. Alle onderdelen blijven aanwezig. Niets hoeft ‘weg-gevochten’ te worden. De verschuiving vindt plaats in de betekenis. Delen krijgen een nieuwe plek, komen in een ander licht te staan, er ontstaan nieuwe verbindingen, een her-ordening, een nieuwe formatie met nieuwe betekenis, een trans-formatie.

Als docent en coach in de opleiding TransformatieCoaching kan ik jou niet jouw antwoorden geven. Ik kan je wél begeleiden bij en uitnodigen om jouw eigen weg, antwoorden en betekenissen te vinden. Ik zal je ook meenemen in het voelen in en bewegen van je lichaam. Je mag je lichaam daarbij zien en ervaren als een levende spiegel en metafoor rondom jouw proces, als bron van informatie én als een belangrijke schakel in transformatieprocessen.”