Opleiding Holistische LeefstijlCoaching geaccrediteerd door de BLCN

Goed nieuws voor iedereen die de opleiding Holistische LeefstijlCoaching gaat volgen bij de Academie voor Holistisch Coachen. De opleiding Holistische LeefstijlCoaching is per 16 september 2019 geaccrediteerd door de Beroepsvereniging LeefstijlCoaches Nederland (BLCN)!

Wat is de BLCN?
Beroepsvereniging LeefstijlCoaches Nederland (BLCN) is de landelijke branche-organisatie voor leefstijlcoaches met een HBO werk- en denkniveau. Zij bewaken, continuëren en verbeteren de kwaliteit van de beroepsuitoefening van deze leefstijlcoaches en behartigen de belangen van de leden, zowel vaktechnisch als bedrijfseconomisch.

De bij de BLCN aangesloten leefstijlcoaches begeleiden mensen bij hun proces naar een gezond en vitaal leven, fysiek, mentaal en emotioneel. Hbo leefstijlcoaches kunnen mensen niet alleen helpen om algemene adviezen over voeding, bewegen, slaap en ontspanning om te zetten in een persoonlijk plan, maar vooral begeleiding bieden om dat plan werkelijkheid te maken. Daarbij gaat het om zaken als weten hoe je lichaam en geest werken, je tijd en energie beheren, goed omgaan met je omgeving en stress en onrust kunnen hanteren. Centraal staat het vinden en versterken van motivatie en drijfveren, en mensen van daaruit goede keuzes laten maken. Dat onderscheidt de leefstijlcoach van andere leefstijlprofessionals.
De BLCN heeft het in Nederland geldende beroepsprofiel voor leefstijlcoaches opgesteld. Leden van de BLCN kunnen zich laten inschrijven in het Kwaliteitsregister voor leefstijlcoaches.  

Wat betekent de accreditatie door de BLCN voor deelnemers aan de opleiding?
De accreditatie van de opleiding Holistische LeefstijlCoaching door de BLCN betekent dat je na afronding van onze opleiding lid mag worden van deze beroepsvereniging. Belangrijk, want hierdoor kan jouw begeleiding vergoed worden uit de basisverzekering. Je dient dan nog wel een startinstructie van het ‘CooL-programma’ (1 dagdeel) te volgen bij het Expertisecentrum Leefstijlinterventies.

Wat betekent deze accreditatie voor ons als Academie?
Ten eerste zijn we natuurlijk super trots dat onze opleiding met vlag en wimpel is geaccrediteerd! De opleiding Holistische LeefstijlCoaching die wij al enige jaren verzorgen is de meest uitgebreide opleiding van de Academie voor Holistisch Coachen. Hierin combineren wij 4 pijlers, te weten:

  • Coachingsvaardigheden
  • Voeding, beweging & gedrag
  • Stress, ademhaling & ontspanning
  • Persoonlijke ontwikkeling.

In de manier waarop wij deze pijlers vorm en inhoud geven, schuilt het onderscheid met andere aanbieders van leefstijlopleidingen. Wij zijn van origine coaches. Vandaar dat wij ruim aandacht  schenken aan de onderwerpen coachingsvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling in onze opleiding (50% van de lestijd). Naast de leefstijlonderwerpen voeding, beweging en ontspanning zorgt dat er voor dat afgestudeerden aan de opleiding het vak van LeefstijlCoach niet alleen kennen maar ook kunnen uitvoeren. Een verschil dat meer en meer ook door betrokken marktpartijen zo wordt ervaren.

Al met al een mooie stap voor deelnemers die dit najaar starten met de opleiding Holistische LeefstijlCoaching en voor ons als Academie voor Holistisch Coachen!