Effectief communiceren met NLP

We communiceren dagelijks met onze omgeving en zijn daardoor in staat om informatie te
delen, relaties op te bouwen en te onderhouden, onze behoeften en wensen duidelijk te
maken en onze emoties en gedachten uit te drukken. Effectieve communicatie bevordert
begrip, vertrouwen en samenwerking en zorgt voor onderlinge verbinding met elkaar. Geen
wonder dat het zoveel invloed heeft op ons welzijn en succes. Zowel op persoonlijk als
professioneel gebied. Wat als we onze communicatievaardigheden verbeteren en de manier
waarop we denken en handelen kunnen beïnvloeden? Dit is waar Neuro Linguïstisch
Programmeren, oftewel NLP, om de hoek komt kijken.

Wat is NLP?

NLP is een psychotherapeutische methode en richt zich op de interactie tussen ons
neurologisch systeem (zintuigen), taal (linguïstiek) en ons gedrag (programmering). In de
jaren 70 van de vorige eeuw ontwikkelden Richard Bandler en John Grinder deze snelle,
effectieve methode om inzicht te krijgen in motivaties en drijfveren achter ons handelen. Het
is erop gericht om anders te leren communiceren met mensen. Anders, omdat je beter
begrijpt waarom mensen doen wat ze doen, zodat je daar rekening mee kunt houden en
jouw eigen gedrag erop kunt aanpassen. Het resultaat is veel meer begrip voor elkaar dus
minder misverstanden, minder het gevoel hebben dat je niet begrepen wordt en tegelijkertijd
meer focus en doelgericht zijn, waardoor je positiever in het leven staat en het gevoel hebt
dat je meer gebruik maakt van jouw unieke zelf en de talenten die jij in je hebt.

Wat leer je met NLP?

Met NLP leer je vaardigheden en technieken om je communicatie te verbeteren,
denkprocessen te begrijpen en je persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Daarbij kan je
denken aan:
– Effectief feedback geven en ontvangen
– Hoe stem je je communicatie af op een ander
– Begrijpen hoe je onbewust met situaties omgaat
– Omgaan met emoties van jezelf en een ander
– Bewust worden van je kwaliteiten en deze gericht inzetten
– Haalbare doelen stellen en realiseren
– Inzichten krijgen in je drijfveren, kernwaarden en missie

NLP en holistisch

Al met al biedt NLP een interessante benadering van communicatie en persoonlijke
ontwikkeling. Door holisme en NLP samen te voegen ontstaat er een unieke combinatie met
extra aandacht voor emoties en gevoelens, het lichaam en de energetische aspecten in onze
communicatie en interactie met anderen. Super interessant en mooi verdiepend.
Ben jij er klaar voor om je communicatieve vaardigheden op een holistische manier verder te
ontwikkelen met NLP? Bekijk dan onze opleiding ‘Holistische NLP Practitioner’.