Hoe word je een goede coach?

Hoe word je een goede coach?

De Academie voor Holistisch Coachen bestaat 15 jaar. En daar zijn we trots op en blij mee! Want al sinds 2007 mogen wij mensen opleiden en begeleiden om uiteindelijk het mooie vak van coach te gaan uitoefenen.

Dat is een hele tijd, 15 jaar. Het is een mooi moment om bij stil te staan. Waar staan we nu met de Academie, wat staat er de komende jaren te gebeuren? Een moment om stil te staan bij wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Tijdens onze overpeinzingen kwam regelmatig de vraag langs: Hoe word je een goede coach?

In onze coachingsopleidingen hanteren wij als definitie van coachen: ‘Coachen is het begeleiden van mensen op hun eigen ontwikkelpad’. Deze definitie is een soort aftrap voor een discussie die wij met onze deelnemers voeren over de rol, plaats en verantwoordelijkheden voor de coach in relatie tot de cliënten. Het antwoord op de vraag: ‘Wat maakt een coach een goede coach’ is dan ook als volgt: ‘een goede coach is iemand die een ander goed begeleidt.’ Vervolgens proberen we met elkaar te bepalen wat wij nu eigenlijk onder goed verstaan. Vaak kijken we dan naar het effect dat de coaching heeft op de cliënt.

Bijna altijd komen we met de deelnemers op het punt van wat misschien wel de belangrijkste randvoorwaarde is om goed te kunnen coachen: de mate is waarin jij jezelf als persoon accepteert. Want de mate waarin jij jezelf accepteert is ook de mate waarin jij vrij bent van ‘gedoe’ en ‘strijd’ met jezelf. En als deze strijd met jezelf nog aanwezig is, dan neem je dit bewust of onbewust mee. In elk gesprek, met elke cliënt.

Dus zelf-acceptatie door de coach, als belangrijke voorwaarde bij het coachen. Dat schrijf ik nu gemakkelijk op, maar hoe doe je dat? En wanneer is dit in voldoende mate aanwezig? Dat is een goede vraag die je maar eens aan je cliënt of aan je collega op het werk of aan je partner thuis moet stellen. Zij voelen namelijk direct of jij er 100% voor hun bent tijdens het gesprek of dat jij met je gedachten ergens anders bent. Dat je met tips of oplossingen komt terwijl er alleen gevraagd wordt om een luisterend oor. Of dat je in houding, gedrag of taalgebruik jouw oordeel over de situatie laat doorschemeren. Herkenbaar? Waarschijnlijk wel want het afdwalen, willen oplossen en oordelen zit in onze natuur als mens. En aangezien een coach ook maar een mens is, komt dit in veel coachingsgesprekken voor. In de zoektocht naar een goede coach verwachten wij van een coach dat die toch anders doet.

Het afdwalen, willen oplossen en oordelen zijn allemaal acties, activiteiten die voor een belangrijk deel onbewust worden ondernomen. De vraag is: waarom onderneemt de coach deze activiteiten? Volgens ons zijn het symptomen van een coach die niet voldoende in basis-rust aanwezig zijn. Een basis-rust die je alleen bereikt als je ‘in vrede leeft met jezelf’. Als je jezelf accepteert. Als je niet meer moet van jezelf. Dat is per slot van rekening de ‘staat van zijn’ waarin ook natuurlijke neigingen als oordelen minder sterk naar voren komen en dus ook minder in het gesprek aanwezig zijn.

Hoe kan je jezelf hier verder in ontwikkelen? Het startpunt is met liefdevolle aandacht en acceptatie het laten ‘zijn’ van wat zich bij jou aandient. Een belangrijke en dappere stap, waarin je echt gaat zien wat er nu speelt, waar dit vandaan komt en waarom je dit met je meeneemt in de huidige tijd. Waarom je gewend bent om te oordelen over jezelf en wat je dit oplevert. Het is daarmee een ontdekkingstocht naar jouw ware zelf, vanuit liefde voor jezelf en zonder oordeel. En dat is gelijk ook de sleutel naar verandering en groei, van jouzelf én van jouw cliënten. Om de verbinding weer te voelen met wie jij echt bent is het nodig om op onderzoek uit te gaan. Welke oordelen zijn er in jou aanwezig over jezelf? Hoe ga jij om met jouw emoties? En welke gedachtepatronen horen bij jou? Welke verbinding heb jij met je lichaam? Wat zijn jouw kwaliteiten en waar ben je juist onzeker over? En wat voor invloed heeft dit allemaal op hoe jij over jezelf denkt? Je gaat stap voor stap herkennen hoe jij in elkaar zit en wat jou belemmert om echt jezelf te mogen zijn.

Bij alles wat je ontdekt ga je leren om er liefdevol naar te kijken. Je leert om een observator te zijn van jouw gedrag, angsten en ongemakken. Je gaat er niet van weg maar je reikt er juist naar uit. Je komt er achter waarom dat wat jou weerstand geeft of dat waar jij bang voor bent steeds weer terugkomt in je leven. De enige reden daarvoor is dat het aandacht vraagt. Het wil gezien worden. En die aandacht mag jij gaan geven, op een respectvolle en liefdevolle manier. Als het de liefdevolle aandacht krijgt van jou wordt het lichter en lost het op. Dat gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag. We zijn vaak al zo lang gewend aan bepaalde patronen dat het tijd nodig heeft om er nieuwe voor in de plaats aan te leggen.

Wil jij deze ontdekkingstocht met jezelf aangaan? Ben jij toe aan een liefdevolle benadering van jezelf? En wil jij ook een goede coach zijn voor jezelf en eventueel ook voor anderen?

In het programma “Liefdevol Leven” maken wij je graag bekend met deze benadering. Dit programma kan je los volgen “Liefdevol leven” en het is tevens een vast onderdeel van de beroepsopleiding Holistische LeefstijlCoaching.

Vriendelijke groet,

Academie voor Holistisch Coachen

Mark van Riel