Hoe word je een goede coach?

Hoe word je een goede coach?

 

De  Academie voor Holistisch Coachen bestaat dit jaar 10 jaar. En daar zijn we trots op en blij mee! Want al 10  jaar mogen wij mensen opleiden en begeleiden om uiteindelijk het mooie vak van coach te gaan uitoefenen.

10 jaar, dat is al een hele tijd. En het markeert ook een mooi moment om stil te staan. Bij waar we nu staan met de Academie, wat er de komende jaren staat te gebeuren cq. aan zit te komen. En om stil te staan bij wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. En tijdens al deze overpeinzingen kwam regelmatig de vraag langs: Hoe word je een goede coach?

 

In onze coachingsopleidingen hanteren wij als definitie van coachen: “Coachen is het begeleiden van mensen op hun eigen ontwikkelpad”. En deze definitie is een soort aftrap voor een discussie die wij met onze deelnemers voeren over de rol, plaats en verantwoordelijkheden voor de coach in relatie tot zijn/haar cliënten. Het beantwoorden van de vraag: “Wat maakt een coach tot een goede coach” is dan ook te beantwoorden met: “een goede coach is iemand die een ander ‘goed’ begeleidt.” Waarna we met elkaar proberen te bepalen wat wij nu eigenlijk onder ‘goed’ verstaan. Vaak kijken we dan naar het effect dat de coaching heeft op de cliënt.

Bijna altijd komen we met de deelnemers op het punt van wat misschien wel de belangrijkste randvoorwaarde is om goed te kunnen coachen: de mate is waarin jij jezelf als persoon accepteert. Want de mate waarin jij jezelf accepteert is ook de mate waarin jij vrij bent van ‘gedoe’ en ‘strijd’ met jezelf. En als deze strijd met jezelf nog aanwezig is, dan neem je dit bewust of onbewust mee. In elk gesprek, met elke cliënt.

Zelf-acceptatie door de coach dus, als belangrijke voorwaarde bij het coachen. Dat schrijf ik nu gemakkelijk op, maar hoe doe je dat? En wanneer is dit in voldoende mate aanwezig? Dat is een goede vraag die je maar eens aan je cliënt of aan je collega op het werk of aan je partner thuis moet stellen. Zij voelen namelijk direct of jij er 100% voor hun bent tijdens het gesprek. Of dat jij met je gedachten elders bent. Dat je met tips of oplossingen komt terwijl er alleen gevraagd wordt om een luisterend oor. Of dat je in houding, gedrag of taalgebruik jouw oordeel over de situatie laat doorschemeren. Herkenbaar? Waarschijnlijk wel want het ‘afdwalen’, ‘willen oplossen’ en ‘oordelen’ zit in onze natuur als mens. En aangezien ‘een coach ook maar een mens is’ komt dit in veel coachingsgesprekken voor. In de zoektocht naar een ‘goede coach’ verwachten wij van een coach dat hij/zij dit toch anders doet.

Het ‘afdwalen’, ‘willen oplossen’ en ‘oordelen’ zijn allemaal acties, activiteiten die voor een belangrijk deel onbewust worden ondernomen. De vraag is waarom de coach deze activiteiten onderneemt. Volgens ons zijn het symptomen van een coach die niet voldoende in ‘basis-rust’ aanwezig is. Een basis-rust die je alleen bereikt als je ‘in vrede leeft met jezelf’. Als je jezelf accepteert. Als je niet meer ‘moet’ van jezelf. Dat is immers de ‘staat van zijn’ waarin ook natuurlijke neigingen als oordelen minder sterk naar voren komen. En dus ook minder in het gesprek aanwezig zijn.

Hoe kan je hier jezelf verder in ontwikkelen? Het startpunt is het met liefdevolle aandacht en acceptatie laten ‘zijn’ van wat zich bij jou aandient. Een belangrijke en dappere stap, waarin je echt gaat zien wat er nu speelt, waar dit vandaan komt en waarom je dit met je meeneemt in de huidige tijd. Waarom je gewend bent om te oordelen over jezelf en wat je dit ‘oplevert’. Het is daarmee een ontdekkingstocht naar jouw ware zelf, vanuit liefde voor jezelf en zonder oordeel. En dat is gelijk ook de sleutel naar verandering en groei. Van jouzelf en van jouw cliënten.Om de verbinding weer te voelen met wie jij echt bent is het nodig om op onderzoek uit te gaan. Welke oordelen zijn er in jou aanwezig over jezelf? Hoe ga jij om met jouw emoties? En welke gedachtepatronen horen bij jou? Welke verbinding heb jij met je lichaam? Wat zijn jouw kwaliteiten en waar ben je juist onzeker over? En wat heeft dat voor invloed op hoe jij over jezelf denkt? Je gaat stap voor stap herkennen hoe jij in elkaar zit en wat jou belemmert om echt jezelf te mogen zijn.

Bij alles wat je ontdekt ga je leren om er liefdevol naar te kijken. Je leert om een observator te zijn van jouw gedrag, angsten en ongemakken. Je gaat er niet van weg maar je reikt er naar uit. Je komt er achter waarom dat wat jou weerstand geeft of dat waar jij bang voor bent steeds weer terugkomt in je leven. De enige reden daarvoor is dat het aandacht vraagt. Het wil gezien worden. En die aandacht mag jij gaan geven. Op een respectvolle en liefdevolle manier. En als het de liefdevolle aandacht krijgt van jou wordt het lichter en lost het op. Dat gaat natuurlijk niet van de één op andere dag. We zijn vaak al zo lang gewend aan bepaalde patronen dat het tijd nodig heeft om er nieuwe voor in de plaats aan te leggen.

Wil jij deze ontdekkingstocht met jezelf aangaan? Ben jij toe aan een liefdevolle benadering van jezelf? En wil jij ook een ‘goede’ coach voor jezelf en wellicht ook voor anderen zijn?
In het programma ‘Coach jezelf en voel je rijk’ maken wij je graag bekend met deze benadering. Dit programma kan je los volgen (www.liefdevoormijzelf.nl/programma) en het is tevens een vast onderdeel van de beroepsopleiding Holistische LeefstijlCoaching (https://www.holistischcoachen.nl/portfolio/holistische-leefstijlcoaching).

Vriendelijke groet,

Academie voor Holistisch Coachen

Mark van Riel