Opleiding Holistische LeefstijlCoaching HBO-geaccrediteerd door de SNRO

Goed nieuws voor iedereen die de opleiding Holistische LeefstijlCoaching gaat volgen bij de Academie voor Holistisch Coachen. De opleiding Holistische LeefstijlCoaching is per 1 juli 2019 geaccrediteerd door de SNRO op HBO-niveau en met een studiebelasting van 40 EC!

Wat is de SNRO?

Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg. Voor haar beoordeling van zowel onderwijs als van de organisatie van opleidingen hanteert de SNRO dezelfde criteria als de Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De NVAO houdt toezicht op de kwaliteit van onderwijs van Nederlandse en Belgische Hogescholen en Universiteiten​. Een accreditatietraject van de SNRO richten zich op beoordeling (‘quality assurance’) van een beroepsopleiding en op verbetering en ontwikkeling van kwaliteit (‘quality enhancement’) van de opleiding en de opleidingsorganisatie.

Wat betekent de accreditatie door de SNRO voor deelnemers aan de opleiding?

De accreditatie van de opleiding Holistische LeefstijlCoaching door de SNRO betekent:

  • Een bevestiging dat de opleiding Holistische LeefstijlCoaching op HBO-niveau wordt verzorgd
  • Het geeft deelnemers, beroepsverenigingen en verzekeraars zekerheid over de kwaliteit en het niveau van onze opleiding
  • Dat deelnemers aan de opleiding Holistische LeefstijlCoaching makkelijker toegang krijgen tot veel beroepsverenigingen in de integrale en complementaire zorg in Nederland. Deze beroepsverenigingen eisen namelijk steeds vaker een diploma dat door de SNRO is erkend.
  • Deelnemers die starten met de opleiding Holistische LeefstijlCoaching na 1 juli 2019 (en slagen voor het examen), ontvangen een diploma waarop de SNRO accreditatie is vermeld.

Wat betekent deze accreditatie voor ons als Academie?

Ten eerste zijn we natuurlijk super trots dat onze opleiding met vlag en wimpel is geaccrediteerd! Het hele proces dat wij daarvoor hebben doorlopen heeft veel werk met zich meegebracht en was uitermate leerzaam om te doorlopen. Er wordt immers niet elke dag superkritisch over je schouder meegekeken naar de inhoud van de opleiding, de processen daar omheen, naar de manier waarop wij omgaan met de deelnemers en hun van de juiste informatie voorzien, naar de docenten die de opleiding verzorgen en naar de organisatie van de Academie in het algemeen.

Het werken met onze digitale leeromgeving e-Flow kreeg in het bijzonder een pluim in de beoordeling. Wat voor ons een bevestiging is van de ingeslagen weg naar een kwalitatief nog betere opleiding die echt onderscheidend is in Nederland.

Ook hebben we onze opleiding nog wat aangescherpt in overeenstemming met het beroepsprofiel zoals dat gehanteerd wordt door de Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland (BLCN).

Al met al een mooie stap voor deelnemers aan de opleiding Holistische LeefstijlCoaching en voor ons als Academie voor Holistisch Coachen!